Pradžia
lt
en

Savivaldybės administracija vykdo socialinių būstų pirkimą

Savivaldybės administracija vykdo socialinių būstų pirkimą

Perkančioji organizacija: Kazlų Rūdos savivaldybės administracija.

Adresas, telefonas: Atgimimo g. 12, LT-69443 Kazlų Rūda, tel. (8 343) 95 276, elektroninis paštas priimamasis@kazluruda.lt

Pirkimų būdas: skelbiamos derybos.

Pirkimai vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017-12-13 nutarimu Nr. 1036 patvirtintu Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų įsigijimo arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimo tvarkos aprašu.

Pirkimų objektų apibūdinimas: Vieno kambario butas (naudingas plotas nuo 20 kv. m iki 40 kv. m) Kazlų Rūdos savivaldybės teritorijoje.

Pirkimų dokumentai  kandidatams išduodami Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos Infrastruktūros ir žemės ūkio skyriaus Ūkio ir teritorijų planavimo poskyryje, 116 kab., Atgimimo g. 12, Kazlų Rūdoje iki 2020 m gruodžio 30 d. 17.00 val.

Pasiūlymo pateikimas: kandidatas pasiūlymą pateikia pagal pirkimų dokumentuose nustatytą pasiūlymų pateikimo tvarką. Kandidatas pasiūlymą pateikia pats, per kurjerį arba atsiunčia paštu iki 2020 m. gruodžio 31 d. 16:00 val. adresu  Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos Infrastruktūros ir žemės ūkio skyriaus Ūkio ir teritorijų planavimo poskyris, 116 kab., Atgimimo g. 12, Kazlų Rūda.

Pasiūlymai su dokumentais turi būti pateikiami lietuvių kalba. Pasiūlymą pasirašyti turi visi buto bendrasavininkiai.

Kartu su pasiūlymu reikia pateikti buto nuosavybę patvirtinančių dokumentų kopiją, patvirtintą teisės aktų numatyta tvarka, kadastrinių matavimų bylos kopiją, buto energinio naudingumo sertifikato kopiją, pažymą apie asmenis deklaravusius gyvenamąją vietą parduodamame būste, pažymas apie atsiskaitymą už komunalines paslaugas (šildymą, vandenį, elektrą, atliekų tvarkymą ir kt.).

Kontaktinis asmuo: Infrastruktūros ir žemės ūkio skyriaus Ūkio ir teritorijų planavimo poskyrio vyriausioji specialistė Greta Juškėnaitė, tel. 8 343 68 631, el. p. greta.juskenaite@kazluruda.lt