Pradžia
lt
en

Negyvenamųjų patalpų nuoma viešo konkurso būdu

Negyvenamųjų patalpų nuoma viešo konkurso būdu

Kazlų Rūdos savivaldybės administracija viešo konkurso būdu maitinimo paslaugų tiekėjams išnuomoja Kazlų Rūdos savivaldybei nuosavybės teise priklausančias negyvenamąsias patalpas, Kazlų Rūdos sav. Plutiškių gimnazijoje (nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų byloje Nr. 58/3132 pastatas pažymėtas 1C3/p, unikalus Nr. 5198-4007-0010, patalpų indeksai: R-18, R-19, R-20, R-21, R-22, R-23, R-24, 1-26 iki 1-37, bendras plotas – 204,58 kv. m), esančioje Plutiškių seniūnijoje, Plutiškių kaime, Mokyklos g. 4, nustatyta pradinė nuomos kaina –  0,15 Eur per mėnesį už 1 kv. m bendrojo ploto);

Patalpos išnuomojamos vienerių metų laikotarpiui.

Paraiškos dalyvauti patalpų nuomos konkurse pateikiamos iki 2020 m. rugpjūčio 24 d. 9.00 val. Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos Ūkio ir teritorijų planavimo skyrius, 116 kab., adresu Atgimimo g. 12, LT-69443, Kazlų Rūda, darbo laiku.

Asmenys, norintys dalyvauti negyvenamųjų patalpų viešame nuomos konkurse, pateikia dokumentus užklijuotame voke, ant kurio užrašyta: „Negyvenamųjų patalpų nuomos konkursui. Neatplėšti iki 2020 m. rugpjūčio 24 d. 10.00 val.“.

Voke turi būti pateikta:

1. paraiška, kurioje nurodoma konkurso dalyvio vardas, pavardė (fiziniams asmenims), įmonės pavadinimas ir kodas (juridiniams asmenims), adresas (buveinė), telefono numeris, banko pavadinimas ir adresas, sąskaitos numeris ir  banko kodas;

2. siūlomas konkretus nuompinigių dydis;

3. juridinio asmens registracijos pažymėjimo kopija ir juridinio asmens įstatų kopija, patvirtinta antspaudu (jeigu jis privalo turėti antspaudą) ir įgalioto atstovo parašu (konkurse dalyvaujantys ūkininkai turi pateikti ūkininko ūkio įregistravimo pažymėjimo kopiją);

4. banko įstaigos išduotas kvitas apie sumokėtą pradinį (3 mėnesių) nuompinigių įnašą į Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos sąskaitą, juridinio a. k. 188777932, sąskaitos Nr. LT84 7300 0100 9531 0744,  AB „Swedbank“.

5. įgaliojimas, jeigu konkurse dalyvauja konkurso dalyvio įgaliotas atstovas.

6. mokinių maitinimo paslaugų tiekimo sutarties su Kazlų Rūdos sav. Plutiškių gimnazija kopija.

Negyvenamųjų patalpų viešas nuomos konkursas įvyks 2020 m. rugpjūčio 24 d. 10.00 val., Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos 105 kab., adresu Atgimimo g. 12, LT-69443, Kazlų Rūda.

Papildoma informacija tel. (8 343)  68 631, Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos  Ūkio ir teritorijų planavimo skyriuje, 116 kab., adresu Atgimimo g.12, LT-69443, Kazlų Rūda, darbo laiku.