Pradžia
lt
en

Kazlų Rūdos savivaldybės administracija vykdo nekilnojamųjų daiktų, skirtų visuomenės socialinėms reikmėms pirkimą

Kazlų Rūdos savivaldybės administracija vykdo nekilnojamųjų daiktų, skirtų visuomenės socialinėms...

Perkančioji organizacija: Kazlų Rūdos savivaldybės administracija.

Adresas, telefonas: Atgimimo g. 12, LT-69443 Kazlų Rūda, tel. (8 343) 95 276, elektroninis paštas priimamasis@kazluruda.lt

Pirkimų būdas: skelbiamos derybos.

Pirkimai vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017-12-13 nutarimu Nr. 1036 patvirtintu Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų įsigijimo arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimo tvarkos aprašu.

Pirkimo objekto apibūdinimas: namas, skirtas visuomenės socialinėms reikmėms.

Reikalavimai perkamam namui:

1.    Namo paskirtis – gyvenamoji (vieno buto) pastatų;

2.    Namo naudingas plotas turi būti ne mažesnis nei 120 kv. m, bendras plotas ne didesnis nei 250 kv. m. Prioritetas skiriamas vieno aukšto namams;

3.    Namo statybos baigtumas – 100 proc. (registruota Nekilnojamojo turto registre);

4.    Namas turi būti Kazlų Rūdos miesto teritorijoje;

5.    Teritorijoje (sklype), kurioje yra namas negali būti jokių socialinių paslaugų įstaigų;

6.    Namas gali būti su visais arba daliniais patogumais. Name turi būti šie komunaliniai patogumai: vandentiekis, kanalizacija, autonominis arba centralizuotas šildymas;

7.    Namas turi būti geros techninės būklės.

Pirkimų dokumentai  kandidatams išduodami Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos Infrastruktūros ir žemės ūkio skyriaus Ūkio ir teritorijų planavimo poskyryje, 116 kab., Atgimimo g. 12, Kazlų Rūdoje iki 2020 m. gruodžio 8 d. 17.00 val.

Pasiūlymo pateikimas: kandidatas pasiūlymą pateikia pagal pirkimų dokumentuose nustatytą pasiūlymų pateikimo tvarką. Kandidatas pasiūlymą pateikia pats, per kurjerį arba atsiunčia paštu iki 2020 m. gruodžio 9 d. 17:00 val. adresu Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos Infrastruktūros ir žemės ūkio skyriaus Ūkio ir teritorijų planavimo poskyris, 116 kab., Atgimimo g. 12, Kazlų Rūda.

Pasiūlymai su dokumentais turi būti pateikiami lietuvių kalba. Pasiūlymą pasirašyti turi visi namo bendrasavininkiai.

Kartu su pasiūlymu reikia pateikti namo nuosavybę patvirtinančių dokumentų kopiją, patvirtintą teisės aktų numatyta tvarka, kadastrinių matavimų bylos kopiją, namo energinio naudingumo sertifikato kopiją, pažymą apie asmenis deklaravusius gyvenamąją vietą parduodamame name, pažymas apie atsiskaitymą už komunalines paslaugas (šildymą, vandenį, elektrą, atliekų tvarkymą ir kt.).

Kontaktinis asmuo: Infrastruktūros ir žemės ūkio skyriaus Ūkio ir teritorijų planavimo poskyrio vyriausioji specialistė Greta Juškėnaitė, tel. 8 343 68 631, el. p. greta.juskenaite@kazluruda.lt