Pradžia
lt
en

Išmokos (200 eurų) smulkiesiems ūkininkams, vykdantiems individualią žemės ūkio veiklą

Išmokos (200 eurų) smulkiesiems ūkininkams, vykdantiems individualią žemės ūkio veiklą

Asmuo turi teisę gauti vienkartinę 200 eurų išmoką, jeigu jis atitinka visas šias sąlygas:

 1. Žemės ūkio valdos ar ūkio ekonominis dydis už praėjusių metų mokestinį laikotarpį nuo sausio 1 dienos iki gruodžio 31 dienos yra mažesnis negu 4 EDV, t. y. 2020 metams nustatytas EDV, apskaičiuotas pagal 2019 metų mokestinį laikotarpį, yra mažesnis negu 4 EDV.
 2. Yra deklaravęs žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus (išskyrus deklaravusius vien tik ganyklas, pievas arba daugiametes žoles) už 2019 metus arba turi ne mažiau kaip vieną sąlyginį gyvūną, apskaičiuotą per 2019 m. laikotarpį.
 3. Jo deklaruota gyvenamoji vieta yra kaimo vietovėje, t. y. jo gyvenamoji vieta viso karantino laikotarpiu (nuo 2020 m. kovo 16 iki 2020 m. birželio 16 d.) buvo deklaruota vietovėje, kurios gyventojų skaičius neviršija 6 tūkstančių.
 4. Karantino laikotarpiu nedirbo pagal darbo sutartį arba neturėjo darbo santykiams prilygintų santykių.
 5. Karantino laikotarpiu negavo nedarbo socialinio draudimo išmokos.
 6. Negavo fiksuotos išmokos dirbantiems savarankiškai (257 Eur).

Svarbu! Norint gauti vienkartinę išmoką privalu atitikti aukščiau nurodytas sąlygas visą karantino laikotarpį, t. y. nuo 2020 m. kovo 16 d. iki 2020 m. birželio 16 d. Jeigu ūkininkas sąlygų neatitinka bent vieną karantino dieną, vienkartinė išmoka neskiriama.

    Asmuo turi teisę gauti periodinę 200 eurų išmoką už kalendorinį mėnesį, kai dirba pagal darbo sutartį, yra valstybės tarnautojas ir kt., o jam priskaičiuotas darbo užmokestis yra ne didesnis už minimaliąją mėnesinę algą, ir atitinka sąlygas:

 1. Žemės ūkio valdos ar ūkio ekonominis dydis už praėjusių metų mokestinį laikotarpį nuo sausio 1 dienos iki gruodžio 31 dienos yra mažesnis negu 4 EDV; t. y. 2020 metams nustatytas EDV, kuris apskaičiuotas pagal 2019 metų mokestinį laikotarpį.
 2. Yra deklaravęs žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus (išskyrus deklaravusius vien tik ganyklas, pievas arba daugiametes žoles) už 2019 metus arba turi ne mažiau kaip vieną sąlyginį gyvūną, apskaičiuotą per 2019 metų laikotarpį.
 3. Jo gyvenamoji vieta karantino laikotarpiu buvo deklaruota vietovėje, kurios gyventojų skaičius neviršija 6 tūkstančių.
 4. Karantino laikotarpiu negavo išmokos savarankiškai dirbančiam asmeniui (257 Eur).

SVARBU! Skiriant periodinę išmoką vertinama, ar asmuo atitinka aukščiau nurodytas sąlygas už kiekvieną karantino dieną. Jeigu asmuo tam tikru laikotarpiu sąlygų neatitinka, periodinė išmoka už tą laikotarpį nemokama, t. y. tokiu atveju išmoka proporcingai mažinama.

IIšmokų dydžiai

 • Vienkartinė 200 eurų išmoka skiriama už visą karantino laikotarpį.
 • Periodinė išmoka už vieną pilną karantino mėnesį taip pat siekia 200 eurų.

Kadangi karantinas truko nuo 2020 m. kovo 16 d. iki 2020 m. birželio 16 d., smulkieji ūkininkai gali gauti po 200 eurų už balandį ir gegužę bei po maždaug pusę šios sumos – už kovo ir birželio mėnesius.

Jeigu asmuo sąlygas atitiko visą karantino laikotarpį, bendra periodinės išmokos suma - 609,90 Eur.

SVARBU! Asmuo negali gauti abiejų išmokų - bus mokama arba vienkartinė, arba periodinė išmoka.

Per kiek laiko reikia kreiptis dėl išmokos gavimo?

Kad išmoka būtų išmokėta, prašymą reikia pateikti iki 2020 m. gruodžio 11 d.

Jeigu dėl kurios nors iš išmokų kreipęsis asmuo miršta iki jos išmokėjimo, ji gali būti išmokama artimajam, kuris paveldi mirusiojo turtą. Dėl to reikėtų kreiptis į „Sodrą“.

Kur ir kada gausiu pinigus?

Vienkartinė ar periodinė išmoka paskiriama per 10 darbo dienų po visų duomenų gavimo ir patvirtinimo, kad asmuo atitinka sąlygas gauti bent vieną iš minimų išmokų.

Visa išmokos suma (ne tik vienkartinės išmokos, bet ir periodinės išmokos už visą laikotarpį) išmokama vienu mokėjimu (vienkartiniu mokėjimu).

Asmenims, kurie prašymus pateiks:

 • 2020 metų rugpjūčio - rugsėjo mėnesiais – išmokos bus skiriamos 2020 metų spalio mėnesį;
 • 2020 metų spalio mėnesį – 2020 metų lapkričio mėnesį;
 • 2020 metų lapkričio ir gruodžio mėnesį – 2020 metų gruodžio mėnesį.

Pirmas išmokas planuojama mokėti 2020 metų lapkričio mėnesį. Visos išmokos bus  išmokėtos iki 2020 metų gruodžio 31 dienos.

Vienkartinės ar periodinės išmokos  mokamos į asmens prašyme nurodytą asmeninę ar kito asmens sąskaitą  Lietuvos Respublikoje registruotoje kredito, mokėjimo ar elektroninių pinigų įstaigoje.

SODROS informacija