KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖ
Į pradžią El.paštas Svetainės žemelapis
Neįgaliųjų pasirinktys

KAZLŲ RŪDOS
SAVIVALDYBĖ


Biudžetinė įstaiga,
Atgimimo g. 12,
LT-69443
Kazlų Rūda 
Tel./faks.(8 343) 95 276,
el. p. priimamasis@kazluruda.lt
Duomenys kaupiami ir
saugomi Juridinių asmenų
registre, kodas 188777932

Struktūra ir kontaktai Teisinė informacija Veiklos sritys Korupcijos prevencija Administracinė informacija Paslaugos Nuorodos
Navigacija

Apklausa
Kaip vertinate naują Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos internetinę svetainę?
Teigiamai
Neigiamai
Balsų: 3293 žmonių

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 


< Skelbimai >
   2017-04-19
KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS PENKTOJO ŠAUKIMO TARYBOS DVIDEŠIMT TREČIOJO POSĖDŽIO, VYKSIANČIO 2017 M. BALANDŽIO 26 D. 13 VAL., DARBOTVARKĖ

2017 m. balandžio 19 d. Nr. MV-22
Kazlų Rūda

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 13 straipsnio 4, 6 dalimis, 20 straipsnio 2 dalies 1 punktu, 4 dalimi ir Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 16 d. sprendimu Nr. TS V(11)-2539 patvirtinto Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos veiklos reglamento 75 punktu:
1.Šaukiu Savivaldybės tarybos posėdį 2017 m. balandžio 26 d. 13 val. Savivaldybės administracijos salėje.


2.Tvirtinu Kazlų Rūdos savivaldybės penktojo šaukimo tarybos dvidešimt trečiojo posėdžio, vyksiančio 2017 m. balandžio 26 d. 13 val., darbotvarkę (pridedama).

Šis potvarkis gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo numatyta tvarka.

 

Savivaldybės meras                                                   Vytautas Kanevičius

 

KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS PENKTOJO ŠAUKIMO TARYBOS DVIDEŠIMT TREČIOJO POSĖDŽIO, VYKSIANČIO 2017 M. BALANDŽIO 26 D. 13 VAL., DARBOTVARKĖ

1. Dėl Kazlų Rūdos vaikų lopšelio-darželio „Pušelė" 2016 metų veiklos ataskaitos ir finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo. Pranešėja Irena Bučinskienė, Kazlų Rūdos vaikų lopšelio-darželio „Pušelė" direktorė.
2. Dėl Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazijos 2016 metų veiklos ataskaitos ir finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo. Pranešėja Irena Raulinaitienė, Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazijos direktorė.
3. Dėl Kazlų Rūdos „Elmos" mokyklos-darželio 2016 metų ataskaitos ir finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo. Pranešėja Asta Ališauskienė, Kazlų Rūdos „Elmos" mokyklos-darželio direktorė.
4. Dėl Kazlų Rūdos pagrindinės mokyklos 2016 metų veiklos ataskaitos ir finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo. Pranešėjas Audrius Vaivada, Kazlų Rūdos pagrindinės mokyklos direktorius.
5. Dėl Kazlų Rūdos sav. Bagotosios pagrindinės mokyklos 2016 metų ataskaitos ir finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo. Pranešėja Aldona Aputienė, Kazlų Rūdos sav. Bagotosios pagrindinės mokyklos direktorė.
6. Dėl Kazlų Rūdos sav. Antanavo pagrindinės mokyklos finansinių ataskaitų rinkinio ir 2016 metų ataskaitos patvirtinimo. Pranešėja Lina Bulotienė, Kazlų Rūdos sav. Antanavo pagrindinės mokyklos direktorė.
7. Dėl Kazlų Rūdos sav. Plutiškių gimnazijos 2016 metų ataskaitos ir finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo. Pranešėja Irena Kašauskienė, Kazlų Rūdos sav. Plutiškių gimnazijos direktorė.
8. Dėl Kazlų Rūdos specialiosios mokyklos 2016 metų veiklos ataskaitos ir finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo. Pranešėja Daiva Dabrilienė, Kazlų Rūdos specialiosios mokyklos direktorė.
9. Dėl Kazlų Rūdos Rimvydo Žigaičio menų mokyklos 2016 metų veiklos ataskaitos ir finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo. Pranešėja Virginija Savickė-Makūnienė, Kazlų Rūdos Rimvydo Žigaičio menų mokyklos direktorė.
10. Dėl Kazlų Rūdos pradinės mokyklos 2016 metų veiklos ataskaitos ir finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo. Pranešėja Lina Laužaitienė, Kazlų Rūdos pradinės mokyklos direktorė.
11. Dėl viešosios įstaigos Kazlų Rūdos ligoninės 2016 metų veiklos ataskaitos ir finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo. Pranešėjas Rolandas Vosylius, Kazlų Rūdos ligoninės direktorius.
12. Dėl viešosios įstaigos Kazlų Rūdos pirminės sveikatos priežiūros centro 2016 metų veiklos ataskaitos ir finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo. Pranešėja Augustina Vokietaitienė, Kazlų Rūdos pirminės sveikatos priežiūros centro direktorė.
13. Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės priešgaisrinės tarnybos 2016 metų veiklos ataskaitos ir finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo. Pranešėjas Arūnas Aleksa, Kazlų Rūdos savivaldybės priešgaisrinės tarnybos direktorius.
14. Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės kultūros centro 2016 metų veiklos ataskaitos ir finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo. Pranešėja Žibutė Šilingienė, Kazlų Rūdos savivaldybės kultūros centro direktorė.
15. Dėl Kazlų Rūdos sporto centro 2016 metų veiklos ataskaitos ir finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo. Pranešėjas Gintaras Arminas, Kazlų Rūdos sporto centro direktorius.
16. Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės viešosios bibliotekos 2016 metų veiklos ataskaitos ir finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo. Pranešėja Vilija Šemetienė, Kazlų Rūdos savivaldybės viešosios bibliotekos direktorė.
17. Dėl Kazlų Rūdos pedagoginės psichologinės tarnybos 2016 metų veiklos ataskaitos ir finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo. Pranešėja Jūratė Savaikaitienė, Kazlų Rūdos pedagoginės psichologinės tarnybos direktorė.
18. Dėl pritarimo Kazlų Rūdos savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2016 metų veiklos ataskaitai. Pranešėja Inga Kaminskienė, Savivaldybės kontrolierė.
19. Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės antikorupcijos komisijos veiklos ataskaitos ir korupcijos prevencijos 2016-2018 metų programos priemonių plano įgyvendinimo ataskaitos patvirtinimo. Pranešėja Reda Kneizevičienė, Antikorupcijos komisijos pirmininkė.
20. Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos 2016 metų finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo. Pranešėja Vida Kazlauskienė, Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja-vyriausioji buhalterė.
21. Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo. Pranešėjas Valdas Kazlas, Administracijos direktorius.
22. Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės mero 2016 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo. Pranešėjas Vytautas Kanevičius, Savivaldybės meras.
23. Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos 2016 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo. Pranešėjas Vytautas Kanevičius, Savivaldybės meras.
24. Dėl draudimo vykdyti bepiločių orlaivių skrydžius. Pranešėja Rasa Kašinskaitė, Juridinio skyriaus vedėja.
25. Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos 2015-05-11 sprendimo Nr. TS V(2)-2336 pakeitimo. Pranešėja Rasa Kašinskaitė, Juridinio skyriaus vedėja.
26. Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos 2015-05-11 sprendimo Nr. TS V(2)-2331 pakeitimo. Pranešėja Rasa Kašinskaitė, Juridinio skyriaus vedėja.
27. Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos 2015-07-01 sprendimo Nr. TS V(3)-2383 pakeitimo. Pranešėja Rasa Kašinskaitė, Juridinio skyriaus vedėja.
28. Dėl priemokos nustatymo Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos direktoriui Valdui Kazlui. Pranešėja Stasė Pečkienė, Personalo skyriaus vedėja.
29. Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos 2017-02-22 sprendimo Nr. TS V(21)-2765 „Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės 2017 metų biudžeto tvirtinimo" pakeitimo. Pranešėja Vaida Makaveckienė, Finansų skyriaus vedėja.
30. Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės 2017 m. visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos patvirtinimo. Pranešėja Vaida Sendžikienė, Socialinės paramos ir sveikatos priežiūros skyriaus vyriausioji specialistė-savivaldybės gydytoja.
31. Dėl viešosios įstaigos Kazlų Rūdos pirminės sveikatos priežiūros centro direktoriaus mėnesinės algos kintamosios dalies nustatymo. Pranešėja Vaida Sendžikienė, Socialinės paramos ir sveikatos priežiūros skyriaus vyriausioji specialistė-savivaldybės gydytoja.
32. Dėl viešosios įstaigos Kazlų Rūdos ligoninės direktoriaus mėnesinės algos kintamosios dalies nustatymo. Pranešėja Vaida Sendžikienė, Socialinės paramos ir sveikatos priežiūros skyriaus vyriausioji specialistė-savivaldybės gydytoja.
33. Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų 2017 metų siektinų veiklos užduočių nustatymo. Pranešėja Vaida Sendžikienė, Socialinės paramos ir sveikatos priežiūros skyriaus vyriausioji specialistė-savivaldybės gydytoja.
34. Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 22 d. sprendimo Nr. TS IV(40)-2209 pripažinimo netekusiu galios. Pranešėja Judita Simonavičienė, Socialinės paramos ir sveikatos priežiūros skyriaus vedėja.
35. Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės 2017 metų socialinių paslaugų plano patvirtinimo. Pranešėja Judita Simonavičienė, Socialinės paramos ir sveikatos priežiūros skyriaus vedėja.
36. Dėl įgaliojimų atstovauti Kazlų Rūdos savivaldybei viešosios įstaigos Kazlų Rūdos socialinės paramos centro dalininkų susirinkime. Pranešėja Judita Simonavičienė, Socialinės paramos ir sveikatos priežiūros skyriaus vedėja.
37. Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės 2013-2020 metų strateginio plėtros plano įgyvendinimo 2014-2015 metų ataskaitos patvirtinimo. Pranešėja Rasa Avietynienė, Ekonominės plėtros skyriaus vedėja.
38. Dėl pritarimo projektui „Ugdymo veiklos kokybės gerinimas Plutiškių gimnazijoje". Pranešėja Rasa Avietynienė, Ekonominės plėtros skyriaus vedėja.
39. Dėl įgaliojimų atstovauti Kazlų Rūdos savivaldybei viešosios įstaigos „Kazlų Rūdos verslo inkubatorius" dalininkų susirinkime. Pranešėja Rasa Avietynienė, Ekonominės plėtros skyriaus vedėja.
40. Dėl materialiojo turto perėmimo savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo Kazlų Rūdos savivaldybės viešajai bibliotekai patikėjimo teise. Pranešėja Greta Juškėnaitė, Ūkio skyriaus vyriausioji specialistė.
41. Dėl prašymo perduoti nekilnojamąjį turtą. Pranešėja Greta Juškėnaitė, Ūkio skyriaus vyriausioji specialistė.
42. Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės seniūnaičių sueigos nuostatų patvirtinimo. Pranešėjas Jevgenij Kušnarenko, Jankų seniūnijos seniūnas.
Bendrojo pobūdžio reikalų aptarimas, informacija.

________________________

 


Atgal Spausdinimo versija Archyvas

Mero veikla
Vytautas Kanevičius Kazlų Rūdos savivaldybės meras
 

Vytautas Kanevičius
Kazlų Rūdos savivaldybės meras

Apklausos

Naujienų
prenumerata
TARYBOS POSĖDŽIAI
TIESIOGINĖ POSĖDŽIŲ TRANSLIACIJA
TARYBOS POSĖDŽIŲ
GARSO ARCHYVAS

Prisijungimas

 

 

EISMO TVARKARAŠČIAI
RENGINIAI
AR ŽINOTE KUR KREIPTIS ATSITIKUS NELAIMEI?
UAB "KAZLŲ RŪDOS KOMUNALININKAS"
INDIVIDUALIOS VANDENS TIEKIMO ĮMONĖS
KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS PRIEŠGAISRINĖ TARNYBA
UAB "KAZLŲ RŪDOS ŠILUMOS TINKLAI"
SENIŪNAITIJOS

 
 
© KAZLŲ RUDOS SAVIVALDYBĖ. VISOS TEISĖS SAUGOMOSSPRENDIMAS: IDAMAS, NAUDOJAMA SMARTWEB SISTEMA