Pradžia
lt
en

Kultūros centro rekonstravimo projektinių pasiūlymų viešas aptarimas

2020-07-09 Kazlų Rūda 17:00

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė" VIII skyriaus „Visuomenės informavimas apie numatomą statinių (jų dalių) projektavimą ir visuomenės dalyvavimas svarstant statinių (jų dalių) projektinius pasiūlymus“ nuostatomis, informuojame, kad yra parengti kultūros paskirties pastato unik. Nr. 5897-5001-3015, S.Daukanto g. 19N, Kazlų Rūdoje rekonstravimo, ir dalies administracinio pastato unik. Nr. 5197-5008-3020,  S.Daukanto g. 19, Kazlų Rūdoje, kapitalinio remonto projekto projektiniai pasiūlymai.

Statytojas: Kazlų Rūdos savivaldybės administracija.

Projekto pavadinimas: Kultūros paskirties pastato unik. Nr. 5897-5001-3015, S.Daukanto g. 19N, Kazlų Rūdoje rekonstravimo, ir dalies administracinio pastato unik. Nr. 5197-5008-3020,  S.Daukanto g. 19, Kazlų Rūdoje, kapitalinio remonto projektas.

Statybos objekto, darbų vykdymo vieta: S.Daukanto g. 19, 19N, Kazlų Rūda.

Pastato naudojimo paskirtis: Kultūros paskirties pastatas (2C2p), administracinės paskirties pastatas (1B4p).

Statybos rūšis: rekonstravimas, kapitalinis remontas.

Projektuotojas: UAB „Nimetus“, įmonės kodas 301657564, adresas: P. Kalpoko g. 1-29, projekto vadovas Aurimas Kriauza (atestato Nr. 30218). Mob. tel. 8 656 20819.

Susipažinimas su projektiniais pasiūlymais: susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima iki 2020-07-09, darbo valandomis Karaliaus Mindaugo pr. 31-47, Kaunas. Informacija teikiama: el. paštu ausra.varakse@gmail.com  ir mob. tel.: 865620819.

Projektiniai pasiūlymai (PDF)

Grafinė dalis (PDF)

Projektinių pasiūlymų pateikimas: pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų sprendinių galima teikti projektuotojui raštu per visą visuomenei susipažinti su projektiniais pasiūlymais skiriamą laikotarpį, iki viešo susirinkimo pabaigos ir jo metu.

Viešasis susirinkimas: viešasis susirinkimas įvyks 2020-07-09; 17:00 val., S.Daukanto g. 19N, Kazlų Rūdoje (prie Kultūros centro pastato).