KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖ
Į pradžią El.paštas Svetainės žemelapis
Neįgaliųjų pasirinktys

KAZLŲ RŪDOS
SAVIVALDYBĖ


Biudžetinė įstaiga,
Atgimimo g. 12,
LT-69443
Kazlų Rūda 
Tel./faks.(8 343) 95 276,
el. p. priimamasis@kazluruda.lt
Duomenys kaupiami ir
saugomi Juridinių asmenų
registre, kodas 188777932

Struktūra ir kontaktai Teisinė informacija Veiklos sritys Korupcijos prevencija Administracinė informacija Paslaugos Nuorodos
Navigacija


 

 

 

 


 

 

 

 

 


< Skelbimai >
   2019-05-08
KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS ŠEŠTOJO ŠAUKIMO TARYBOS TREČIOJO POSĖDŽIO, VYKSIANČIO 2019 M. GEGUŽĖS 15 D. 9 VAL., DARBOTVARKĖ
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 13 straipsnio 4, 6 dalimis, 20 straipsnio 2 dalies 1 punktu, 4 dalimi ir Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 16 d. sprendimu Nr. TS V(11)-2539 patvirtinto Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos veiklos reglamento 75 punktu:
1.Šaukiu Savivaldybės tarybos posėdį 2019 m. gegužės 15 d. 9 val. Savivaldybės administracijos salėje.

2.Tvirtinu Kazlų Rūdos savivaldybės šeštojo šaukimo tarybos trečiojo posėdžio, vyksiančio 2019 m. gegužės 15 d. 9 val., darbotvarkę (pridedama).

Šis potvarkis per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo arba įteikimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka Lietuvos administracinių ginčų komisijos Kauno apygardos skyriui (Laisvės al. 36, 44240 Kaunas) arba Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmams (A. Mickevičiaus g. 8A, 44312 Kaunas) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

Savivaldybės meras                                                 Mantas Varaška


KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS ŠEŠTOJO ŠAUKIMO TARYBOS TREČIOJO POSĖDŽIO, VYKSIANČIO 2019 M. GEGUŽĖS 15 D. 9 VAL., DARBOTVARKĖ 

1. Dėl įkainių už pagrindinės sesijos valstybinių ir mokyklinių brandos egzaminų vykdymą, mokyklinių brandos egzaminų kandidatų darbų vertinimą ir apeliacijų nagrinėjimą, pakartotinės sesijos valstybinių ir mokyklinių brandos egzaminų vykdymą, mokyklinių brandos egzaminų kandidatų darbų vertinimą ir apeliacijų nagrinėjimą patvirtinimo. Pranešėja Beta Zaveckienė, Švietimo skyriaus vedėja.
2. Dėl pritarimo Kazlų Rūdos vaikų lopšelio-darželio „Pušelė" 2018 metų veiklos ataskaitai ir finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo. Pranešėja Irena Bučinskienė, Kazlų Rūdos vaikų-lopšelio „Pušelė" direktorė.
3. Dėl pritarimo Kazlų Rūdos pradinės mokyklos 2018 metų veiklos ataskaitai ir finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo. Pranešėja Lina Laužaitienė, Kazlų Rūdos pradinės mokyklos direktorė.
4. Dėl pritarimo Kazlų Rūdos Rimvydo Žigaičio menų mokyklos 2018 metų veiklos ataskaitai ir finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo. Pranešėja Milda Palkauskaitė, Kazlų Rūdos Rimvydo Žigaičio menų mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui, laikinai einanti direktoriaus pareigas.
5. Dėl pritarimo Kazlų Rūdos „Elmos" mokyklos-darželio 2018 metų veiklos ataskaitai ir finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo. Pranešėja Asta Ališauskienė, Kazlų Rūdos „Elmos" mokyklos-darželio direktorė.
6. Dėl pritarimo Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazijos 2018 metų veiklos ataskaitai ir finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo. Pranešėja Irena Raulinaitienė, Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazijos direktorė.
7. Dėl pritarimo Kazlų Rūdos Prano Dovydaičio pagrindinės mokyklos 2018 metų veiklos ataskaitai ir finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo. Pranešėja Loreta Strukaitienė, Kazlų Rūdos Prano Dovydaičio pagrindinės mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui, laikinai einanti direktoriaus pareigas.
8. Dėl pritarimo Kazlų Rūdos sav. Plutiškių gimnazijos 2018 metų veiklos ataskaitai ir finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo. Pranešėja Irena Kašauskienė, Kazlų Rūdos sav. Plutiškių gimnazijos direktorė.
9. Dėl pritarimo Kazlų Rūdos „Saulės" mokyklos 2018 metų veiklos ataskaitai ir finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo. Pranešėja Daiva Dabrilienė, Kazlų Rūdos „Saulės" mokyklos direktorė.
10. Dėl pritarimo Kazlų Rūdos sav. Bagotosios pagrindinės mokyklos 2018 metų veiklos ataskaitai ir finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo. Pranešėja Aldona Aputienė, Kazlų Rūdos sav. Bagotosios pagrindinės mokyklos direktorė.
11. Dėl pritarimo Kazlų Rūdos sav. Antanavo pagrindinės mokyklos 2018 metų veiklos ataskaitai ir finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo. Pranešėja Lina Bulotienė, Kazlų Rūdos sav. Antanavo pagrindinės mokyklos direktorė.
12. Dėl pritarimo Kazlų Rūdos sav. Jankų pagrindinės mokyklos 2018 metų veiklos ataskaitai ir finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo. Pranešėja Irena Ozerenskienė, Kazlų Rūdos sav. Jankų pagrindinės mokyklos direktorė.
13. Dėl pritarimo Kazlų Rūdos Jurgio Dovydaičio viešosios bibliotekos 2018 metų veiklos ataskaitai ir finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo. Pranešėja Vilija Šemetienė, Kazlų Rūdos Jurgio Dovydaičio viešosios bibliotekos direktorė.
14. Dėl pritarimo Kazlų Rūdos savivaldybės kultūros centro 2018 metų veiklos ataskaitai ir finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo. Pranešėja Žibutė Šilingienė, Kazlų Rūdos savivaldybės kultūros centro direktorė.
15. Dėl pritarimo Kazlų Rūdos savivaldybės priešgaisrinės tarnybos 2018 metų veiklos ataskaitai ir finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo. Pranešėjas Arūnas Aleksa, Kazlų Rūdos savivaldybės priešgaisrinės tarnybos direktorius.
16. Dėl pritarimo Kazlų Rūdos pedagoginės psichologinės tarnybos 2018 metų veiklos ataskaitai ir finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo. Pranešėja Jūratė Savaikaitienė, Kazlų Rūdos pedagoginės psichologinės tarnybos direktorė.
17. Dėl pritarimo Viešosios įstaigos Kazlų Rūdos ligoninės 2018 metų veiklos ataskaitai ir finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo. Pranešėjas Rolandas Vosylius, Kazlų Rūdos ligoninės direktorius.
18. Dėl pritarimo Viešosios įstaigos Kazlų Rūdos pirminės sveikatos priežiūros centro 2018 metų veiklos ataskaitai ir finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo. Pranešėja Augustina Vokietaitienė, Kazlų Rūdos pirminės sveikatos priežiūros centro direktorė.
19. Dėl pritarimo Uždarosios akcinės bendrovės „Kazlų Rūdos komunalininkas" 2018 metų veiklos ataskaitai. Pranešėjas Kęstutis Baltulis, UAB „Kazlų Rūdos komunalininkas" direktoriaus pavaduotojas, atliekantis direktoriaus funkcijas.
20. Dėl pritarimo Kazlų Rūdos savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2018 metų veiklos ataskaitai. Pranešėja Inga Kaminskienė, Kazlų Rūdos savivaldybės kontrolierė.
21. Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2018 metų finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo. Pranešėjas Egidijus Jankauskas, Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėjas-vyriausiasis buhalteris.
22. Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos 2018 metų veiklos finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo. Pranešėjas Egidijus Jankauskas, Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėjas-vyriausiasis buhalteris.
23. Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos veiklos reglamento redakcinės komisijos sudarymo ir jos veiklos nuostatų patvirtinimo. Pranešėja Ramunė Vaiginienė, Personalo administravimo ir teisės skyriaus vyriausioji specialistė.
24. Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos 2019-02-13 sprendimo Nr. TS-24 „Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės 2019 metų biudžeto tvirtinimo" pakeitimo. Pranešėja Vaida Makaveckienė, Finansų skyriaus vedėja.
25. Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės mokesčių lengvatų svarstymo komisijos sudarymo. Pranešėja Vaida Makaveckienė, Finansų skyriaus vedėja.
26. Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės šeimos politikos stiprinimo komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo. Pranešėja Loreta Urbštienė, Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos vyriausioji specialistė (tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė).
27. Dėl įgaliojimų atstovauti Kazlų Rūdos savivaldybės viešosios įstaigos Kazlų Rūdos Socialinės paramos centro dalininkų susirinkime. Pranešėja Judita Simonavičienė, Socialinės paramos ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėja.
28. Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos 2016-05-25 sprendimo Nr. TS V(13)-2619 pakeitimo. Pranešėja Judita Simonavičienė, Socialinės paramos ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėja.
29. Dėl Socialinių paslaugų organizavimo ir teikimo Kazlų Rūdos savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo. Pranešėja Judita Simonavičienė, Socialinės paramos ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėja.
30. Dėl pritarimo projektui „Turizmo objektų sutvarkymas Višakio Rūdoje". Pranešėja Rūta Gaber, Ekonominės plėtros skyriaus vyriausioji specialistė.
31. Dėl pritarimo projektui „Ąžuolų Būdos infrastruktūros sutvarkymas". Pranešėja Rūta Gaber, Ekonominės plėtros skyriaus vyriausioji specialistė.
32. Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos 2018-06-27 sprendimo Nr. TS-129 panaikinimo. Pranešėja Rūta Gaber, Ekonominės plėtros skyriaus vyriausioji specialistė.
33. Dėl pritarimo projektui „Plutiškių „Suvalkietiško parko" takelių įrengimas". Pranešėja Rūta Gaber, Ekonominės plėtros skyriaus vyriausioji specialistė.
34. Dėl parduodamų Kazlų Rūdos savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų sąrašo patvirtinimo. Pranešėja Greta Juškėnaite, Ūkio skyriaus vyriausioji specialistė.
35. Dėl leidimo pakeisti pastato, esančio Atgimimo g. 1B, Kazlų Rūdoje, stogo dangą. Pranešėja Greta Juškėnaite, Ūkio skyriaus vyriausioji specialistė.
36. Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos sudėties pakeitimo. Pranešėja Inga Gudynaitė, Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos vyriausioji specialistė (savivaldybės gydytoja).
37. Dėl viešosios įstaigos Kazlų Rūdos pirminės sveikatos priežiūros centro direktoriaus mėnesinės algos kintamosios dalies nustatymo. Pranešėja Inga Gudynaitė, Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos vyriausioji specialistė (savivaldybės gydytoja).
38. Dėl viešosios įstaigos Kazlų Rūdos ligoninės direktoriaus mėnesinės algos kintamosios dalies nustatymo. Pranešėja Inga Gudynaitė, Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos vyriausioji specialistė (savivaldybės gydytoja).
39. Dėl Seniūnaičių rinkimų organizavimo ir atšaukimo Kazlų Rūdos savivaldybės teritorijoje tvarkos aprašo patvirtinimo. Pranešėjas Donatas Akranglis, Plutiškių seniūnijos seniūnas.
40. Dėl Raudonplynio kraštovaizdžio draustinio ribų schemos koregavimo. Pranešėjas Gediminas Šinkūnas, Teritorijų planavimo skyriaus vedėjas-vyriausiasis architektas.
41. Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo skyrimo. Pranešėja Stasė Pečkienė, Personalo administravimo ir teisės skyriaus vedėja.
42. Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos direktoriaus ir direktoriaus pavaduotojo pareigybių aprašymų tvirtinimo. Pranešėja Stasė Pečkienė, Personalo administravimo ir teisės skyriaus vedėja.
Bendrojo pobūdžio reikalų aptarimas, informacija.

 

 


Atgal Spausdinimo versija Archyvas

Mero veikla

 
Mantas Varaška
Kazlų Rūdos savivaldybės meras

 
  

Apklausos

Naujienų
prenumerata
TARYBOS POSĖDŽIAI
TIESIOGINĖ POSĖDŽIŲ TRANSLIACIJA
TARYBOS POSĖDŽIŲ
GARSO ARCHYVAS

Prisijungimas

 

 

EISMO TVARKARAŠČIAI
RENGINIAI
AR ŽINOTE KUR KREIPTIS ATSITIKUS NELAIMEI?
UAB "KAZLŲ RŪDOS KOMUNALININKAS"
INDIVIDUALIOS VANDENS TIEKIMO ĮMONĖS
KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS PRIEŠGAISRINĖ TARNYBA
UAB "KAZLŲ RŪDOS ŠILUMOS TINKLAI"
SENIŪNAITIJOS

 


 

 

 
 
© KAZLŲ RUDOS SAVIVALDYBĖ. VISOS TEISĖS SAUGOMOSSPRENDIMAS: IDAMAS, NAUDOJAMA SMARTWEB SISTEMA