KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖ
Į pradžią El.paštas Svetainės žemelapis
Neįgaliųjų pasirinktys

KAZLŲ RŪDOS
SAVIVALDYBĖ


Biudžetinė įstaiga,
Atgimimo g. 12,
LT-69443
Kazlų Rūda 
Tel. (8 343) 95 276,
el. p. priimamasis@kazluruda.lt
Duomenys kaupiami ir
saugomi Juridinių asmenų
registre, kodas 188777932

Struktūra ir kontaktai Teisinė informacija Veiklos sritys Korupcijos prevencija Administracinė informacija Paslaugos Nuorodos
Navigacija


 

 

 

 


 

 

 

 


Dirbk Kazlų Rūdai

Kazlų Rūdos savivaldybės reguliavimo sričiai priskirtose įstaigose/įmonėse aktyvuotos neužimtos darbo vietos

 

Eil.

Nr.

Darbo pobūdis

(pareigybės pavadinimas, pagrindinės funkcijos ir / ar kt.)

Darbdavys

 

Atsakingas

darbdavio

asmuo

(el. paštas, telefonas)

Iki kada

priimami prašymai

Specialūs

kvalifikaciniai

reikalavimai

(išsilavinimas, privaloma darbo patirtis ir / ar kt.)

Mėnesinis

darbo užmokestis (atskaičius mokesčius)

(Eur)

1.

Specialusis pedagogas, 1 etatas

Kazlų Rūdos pradinė mokykla

Direktorė Lina Laužaitienė

info@krpradine.lt;

tel. 8 (343) 95280

2020-03-31

Aukštasis išsilavinimas pagal specialios pedagogikos studijų programas, specialiojo pedagogo profesinė kvalifikacija

Pareiginės algos pastoviosios dalies  koeficientas atsižvelgiant į kvalifikacinę kategoriją ir darbo stažą nuo 5,2 iki 6,92 (BD dydžiais).

2.

Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos Teisės ir viešųjų pirkimų skyriaus vedėjas (VT)

 

Savivaldybės administracija

personalas@kazluruda.lt

 

 

Tel. Nr. 8 343 68624

2020-04-02

/index.php?-135408506

Nustatytas  koeficientas            (9,1BD)        Mėnesinis darbo užmokestis atskaičius mokesčius          (957-1005 Eur)

3.

Direktoriaus pavaduotojas (pareigybės lygis A1, 1 etatas).

Kazlų Rūdos savivaldybės kultūros centro (toliau tekste-Kultūros centras) direktoriaus pavaduotojas kultūrinei veiklai yra  darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį ir atliekantis kultūrinės veiklos darbo organizavimo funkcijas: analizuoja, planuoja, organizuoja metinius ir mėnesio renginius, rūpinasi jų reklamos sklaida, derina sutartis su atlikėjais, derina kolektyvų darbo grafikus ir planus, organizuoja jų veiklą, teikia pasiūlymus dėl dalyvavimo respublikiniuose ir tarptautiniuose konkursuose, festivaliuose, koncertuose. Teikia pasiūlymus Kultūros centro strateginiams veiklos planams, rengia LKT, ES ir vietos projektų finansavimo paraiškas. Inicijuoja naujų tradicijų ir renginių pasiūlymus. Teikia rekomendacijas dėl kultūros centro veiklos ir planų vykdymo. Ruošia ataskaitas.

 

Kazlų Rūdos savivaldybės kultūros centras

Valdas Andriuškevičius,

 tel. 8614 03141;

 el. p. krkcdirektorius@gmail.com

2020-04-06

Kultūros vadybos arba kitos humanitarinių mokslų srities aukštasis universitetinis išsilavinimas su magistro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu.
Turėti ne mažesnę kaip 3 metų profesinės veiklos, atitinkančios kultūros renginių vadybos pobūdį, patirtį. Mokėti naudotis informacinėmis technologijomis.
Gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo" reikalavimus. Aiškiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.
Mokėti bent vieną iš trijų Europos Sąjungos darbo kalbų (anglų, prancūzų ar vokiečių) ne žemesniu kaip B1 kalbos mokėjimo lygiu (pagal Bendruosiuose Europos kalbų metmenyse nustatytą ir apibūdintą šešių kalbos mokėjimo lygių sistemą). Būti nepriekaištingos reputacijos. Išmanyti renginio vadybos ir režisūros pagrindus, oratorinio meno ypatumus bei kūrybiško pritaikymo scenoje galimybes. Išmanyti įstatymus ir teisės aktus, reglamentuojančius kultūros sritį. Žinoti kultūros projektų rengimo ir teikimo ypatybes. Turėti vairuotojo B kategorijos pažymėjimą.

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus (kopijos elektroniniu būdu):
prašymą leisti dalyvauti konkurse.
Gyvenimo aprašymą.
Asmens tapatybę liudijančio dokumento kopiją.
Išsilavinimą, kvalifikaciją ir darbo stažą patvirtinančių dokumentų kopijas;
Asmeninių privalumų sąrašą, kuriame pretendentas laisva forma nurodo savo gebėjimus ir dalykines savybes, tinkančias eiti pretenduojamas pareigas.

Pareiginės algos pastoviosios dalies  koeficientas 5,54 (BD dydžiais)

4.

Kazlų Rūdos  Rimvydo Žigaičio menų mokyklos direktorius         (formuoti ir įgyvendinti švietimo politiką, vadovauti mokyklai)

Savivaldybės taryba

personalas@kazluruda.lt

 

 

Tel. Nr. 8 343 68624

2020-04-15

http://www.kazluruda.lt/index.php?-820155664

 

Nustatytas  koeficientas            (7,6-11,37 BD)        Mėnesinis darbo užmokestis atskaičius mokesčius          (854-1233 Eur)

5.

Kazlų Rūdos sav. Plutiškių gimnazijos  direktorius         (formuoti ir įgyvendinti švietimo politiką, vadovauti mokyklai)

Savivaldybės taryba

personalas@kazluruda.lt

 

 

Tel. Nr. 8 343 68624

2020-05-26

http://www.kazluruda.lt/index.php?-820155664 

 

Nustatytas  koeficientas            (8,4-11,81 BD)        Mėnesinis darbo užmokestis atskaičius mokesčius          (935-1277 Eur)

6.

Kazlų Rūdos sporto centro direktorius         (formuoti ir įgyvendinti švietimo politiką Sporto centre; vadovauti įstaigai)

Savivaldybės taryba

personalas@kazluruda.lt

 

 

Tel. Nr. 8 343 68624

2020-05-28

http://www.kazluruda.lt/index.php?-820155664 

 

Nustatytas  koeficientas            (7,6-11,37 BD)        Mėnesinis darbo užmokestis atskaičius mokesčius          (854-1233 Eur)

 --------------------------------------------

 

 

 

 

Mero veikla

 
Mantas Varaška
Kazlų Rūdos savivaldybės meras

 
  
 

Apklausos

Naujienų
prenumerata
TARYBOS POSĖDŽIAI
TIESIOGINĖ POSĖDŽIŲ TRANSLIACIJA
TARYBOS POSĖDŽIŲ
GARSO ARCHYVAS

Prisijungimas

 

 

 

 

 

EISMO TVARKARAŠČIAI
RENGINIAI
AR ŽINOTE KUR KREIPTIS ATSITIKUS NELAIMEI?
UAB "KAZLŲ RŪDOS KOMUNALININKAS"
INDIVIDUALIOS VANDENS TIEKIMO ĮMONĖS
KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS PRIEŠGAISRINĖ TARNYBA
UAB "KAZLŲ RŪDOS ŠILUMOS TINKLAI"
SENIŪNAITIJOS

 


 

 

 
 
© KAZLŲ RUDOS SAVIVALDYBĖ. VISOS TEISĖS SAUGOMOSSPRENDIMAS: IDAMAS, NAUDOJAMA SMARTWEB SISTEMA