KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖ
Į pradžią El.paštas Svetainės žemelapis
Neįgaliųjų pasirinktys

KAZLŲ RŪDOS
SAVIVALDYBĖ


Biudžetinė įstaiga,
Atgimimo g. 12,
LT-69443
Kazlų Rūda 
Tel./faks.(8 343) 95 276,
el. p. priimamasis@kazluruda.lt
Duomenys kaupiami ir
saugomi Juridinių asmenų
registre, kodas 188777932

Struktūra ir kontaktai Teisinė informacija Veiklos sritys Korupcijos prevencija Administracinė informacija Paslaugos Nuorodos
Navigacija

Apklausa
Kaip vertinate naują Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos internetinę svetainę?
Teigiamai
Neigiamai
Balsų: 3303 žmonių

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 


Savivaldybės mokyklų vadovų, ketinančių atestuotis, prašymų priėmimas

Paslaugos pavadinimas

Savivaldybės mokyklų vadovų, ketinančių atestuotis, prašymų priėmimas

Paslauga skirta

Fiziniams asmenims

Paslaugos teikėjas

Kazlų Rūdos savivaldybės administracija

Paslaugos trumpas aprašymas (paskirtis)

Vadovų atestacija – vadovų teorinio pasirengimo, vadybinės veiklos ir jos rezultatų įsivertinimas ir įvertinimas, kuriais remiantis vadovams suteikiama trečioji, antroji ar pirmoji kvalifikacinė kategorija

Tikslinės grupės

Kiti asmenys

Kategorija

Švietimas

Paslaugos aprašymas

Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta Kazlų Rūdos savivaldybės mokyklų vadovų atestacijos komisija pagal vadovų prašymus sudaro Mokyklų vadovų atestacijos programą, kurioje numato vadovų atestacijos laiką ir ekspertų grupes.
Ekspertų grupė, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2005-07-21 įsakymu Nr.ISAK-1521 patvirtintais Valstybinių (išskyrus aukštųjų ir aukštesniųjų) ir savivaldybių mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų atestacijos nuostatais, įvertina atestuojamo vadovo kompetenciją ir veiklos rezultatus.  

Procedūros aprašymas

Vadybos ekspertų grupė įvertina atestuojamo vadovo kompetenciją ir veiklos rezultatus. Ekspertų grupė mokykloje dirba ne daugiau kaip 4 darbo diena. Baigus ekspertizę, ekspertų grupės vadovas per 15 darbo dienų atestacijos komisijai pateikia vadovo kompetencijos pagrindimo ataskaitą ir mokyklų vadovų atestacijos pažymą, su siūlymu suteikti (ar nesuteikti) vadovui atitinkamą kvalifikacinę kategoriją ir rekomendacijomis vadovo kvalifikacijai bei veiklai tobulinti.
Atestacijos komisijos posėdyje ekspertų grupės vadovas (narys) pristato ekspertizės išvadas apie atestuojamo vadovo kompetenciją ir veiklos rezultatus. Atestuojamas vadovas pristato savo vadovo veiklos ir kompetencijos tobulinimo planą, parengtą atsižvelgus į savo ketinimus ir ekspertų siūlymus.

Atestacijos komisija gali:

  • suteikti vadovo pretenduojamą kvalifikacinę kategoriją;
  • suteikti žemesnę nei vadovas pretenduoja kvalifikacinę kategoriją;
  • pripažinti, kad vadovo kompetencija ir veikla atitinka aukštesnę nei buvo pretenduota kvalifikacinę kategoriją;
  • pripažinti, kad vadovo kompetencija ir veikla atitinka aukštesnę nei buvo pretenduota kvalifikacinę kategoriją, ir siūlyti per du mėnesius atlikti pakartotinę ekspertizę;
  • pripažinti, kad vadovas netinka eiti pareigų, ir  siūlyti mokyklos steigėjui įstatymų nustatyta tvarka spręsti klausimą dėl   jo tolesnio darbo einant šias pareigas.

Atestacijos komisija išduoda atestuotam vadovui Mokyklos vadovo atestacijos pažymėjimą.

Prašymas adresuojamas Kazlų Rūdos savivaldybės Mokyklų vadovų atestacijos komisijai.

Kartu su prašymu vadovas pateikia mokyklos tarybos pritarimą. Pirmą kartą atestuojamas vadovas taip pat pateikia pažymėjimus, patvirtinančius, kad yra išklausyti valstybinės kalbos kultūros (išskyrus   vadovus,   turinčius   lietuvių   kalbos  specialisto kvalifikaciją   arba  išlaikiusius  kalbos  kultūros  įskaitą  ar išklausiusius kursus kaip mokytojai) ir mokyklos vadybos pagrindų (išskyrus   vadovus,   baigusius  vadybos  magistro  studijas  ar Pedagogų  profesinės  raidos  centro  organizuotus mokyklų vadovų rezervo  rengimo kursus) kursai pagal švietimo ir mokslo ministro patvirtintus  programų  aprašus. 

Formos ir nuorodos

Prašymas (priedas)  

Kontaktinė informacija

Beta Zaveckienė
Švietimo skyriaus  vedėja
Tel. (8 343) 68628
El. p. beta.zaveckiene@kazluruda.lt
Rita J. Pleseckienė
Švietimo skyriaus
vyriausioji specialistė
Tel. (8 343) 68628
El. p. rita.pleseckiene@kazluruda.lt
Prašymų priėmimo vieta
Atgimimo g. 12, LT-69443 Kazlų Rūda
Tel. (8 343) 68628

Būtinų veiksmų, atliekamų teikiant administracinę paslaugą, sekos schema
Mero veikla
Vytautas Kanevičius Kazlų Rūdos savivaldybės meras
 

Vytautas Kanevičius
Kazlų Rūdos savivaldybės meras

Apklausos

Naujienų
prenumerata
TARYBOS POSĖDŽIAI
TIESIOGINĖ POSĖDŽIŲ TRANSLIACIJA
TARYBOS POSĖDŽIŲ
GARSO ARCHYVAS

Prisijungimas

 

 

EISMO TVARKARAŠČIAI
RENGINIAI
AR ŽINOTE KUR KREIPTIS ATSITIKUS NELAIMEI?
UAB "KAZLŲ RŪDOS KOMUNALININKAS"
INDIVIDUALIOS VANDENS TIEKIMO ĮMONĖS
KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS PRIEŠGAISRINĖ TARNYBA
UAB "KAZLŲ RŪDOS ŠILUMOS TINKLAI"
SENIŪNAITIJOS

 
 
© KAZLŲ RUDOS SAVIVALDYBĖ. VISOS TEISĖS SAUGOMOSSPRENDIMAS: IDAMAS, NAUDOJAMA SMARTWEB SISTEMA