KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖ
Į pradžią El.paštas Svetainės žemelapis
Neįgaliųjų pasirinktys

KAZLŲ RŪDOS
SAVIVALDYBĖ


Biudžetinė įstaiga,
Atgimimo g. 12,
LT-69443
Kazlų Rūda 
Tel./faks.(8 343) 95 276,
el. p. priimamasis@kazluruda.lt
Duomenys kaupiami ir
saugomi Juridinių asmenų
registre, kodas 188777932

Struktūra ir kontaktai Teisinė informacija Veiklos sritys Korupcijos prevencija Administracinė informacija Paslaugos Nuorodos
Navigacija

Apklausa
Kaip vertinate naują Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos internetinę svetainę?
Teigiamai
Neigiamai
Balsų: 3307 žmonių

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 


Civilinės būklės akto įrašo papildymas, pakeitimas ir ištaisymas

Paslaugos pavadinimas

Civilinės būklės akto įrašo papildymas, pakeitimas ir ištaisymas

Paslaugos rezultatas

Atitinkamas liudijimas

Apibūdinimas

Paslauga teikiama asmenims, norintiems papildyti, pakeisti ar ištaisyti gimimo, santuokos sudarymo, santuokos nutraukimo ar mirties įrašus. Surinkęs reikiamus dokumentus, Civilinės metrikacijos skyrius surašo išvadą dėl civilinės būklės akto įrašo papildymo, pakeitimo, ištaisymo. Apie priimtą sprendimą asmuo informuojamas telefonu arba raštu.
Atlikus papildymą, pakeitimą ar ištaisymą, pareiškėjui išduodamas naujas liudijimas.
Asmens prašymas papildyti, pakeisti, ištaisyti civilinės būklės akto įrašą pateikiamas raštu, asmeniui atvykus į Civilinės metrikacijos skyrių, per konsulinę įstaigą ar įgaliotą asmenį.

Teisės aktai

1. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymas. Civilinis kodeksas (Žin., 2000, Nr. 74-2262).
2. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2006 m. gegužės 19 d. įsakymu Nr. 1R-160 patvirtintos Civilinės metrikacijos taisyklės (Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2008 m. liepos 22 d. įsakymo Nr. 1R-294 redakcija) (Žin., 2006, Nr. 65-215, 2008, Nr. 88-3541, 2009, Nr. 100-4190, 2011, Nr. 35-1678, Nr. 161-7634).
3. Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo pakeitimo įstatymas (Žin., 2008, Nr. 22-804).
4. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2003 m. birželio 26 d. nutarimas Nr. N-2(87) „Dėl moterų pavardžių darymo" (Žin., 2003, Nr. 65-3009).
5. Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymas (Žin., 2000, Nr. 52-1484).
6. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000-12-15 nutarimas Nr. 1458 „Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo" (Žin., 2000, Nr. 108-3463, 2008, Nr. 73-2835).

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

1. Prašymas.
2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas.
3. Pildytino, keistino ar taisytino civilinės būklės akto įrašo įregistravimo liudijimas.
4. Dokumentai, patvirtinantys aplinkybes, dėl kurių civilinės būklės akto įrašas turi būti papildytas, pakeistas ar ištaisytas.
5. Mokėjimo pavedimo išrašas su banko žyma arba kvitas, patvirtinantis, kad sumokėta valstybės rinkliava.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

1.VĮ Registrų centras, Gyventojų registro departamentas – dėl deklaruotos gyvenamosios vietos, šeiminės padėties (A. Vivulskio g. 4 A, LT-03220 Vilnius, www.registrucentras.lt).
2. Lietuvos valstybės istorijos archyvai – dėl archyvinių civilinės būklės aktų įrašų (Gerosios Vilties g. 10, LT-03134 Vilnius, K. Kalinausko g. 21, LT-03107 Vilnius, www.archyvai.lt).
3. Kitos civilinės metrikacijos įstaigos – dėl civilinės būklės aktų įrašų.

Paslaugos teikėjas

Civilinės metrikacijos skyriaus vyresnioji specialistė
Rasa Martinaitienė
Tel. (8 343) 95 323

El.p. rasa.martinaitiene@kazluruda.lt

Paslaugos vadovas

Civilinės metrikacijos skyriaus vedėja
Daiva Mickevičienė
Tel. (8 343) 95 323
El. p. daiva.mickeviciene@kazluruda.lt

Trukmė

20 darbo dienų

Kaina

Valstybės rinkliava - 4,90 Eur.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Prašymo forma  

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

2 vienpusės sąveikos lygis (viešoje KRSA interneto svetainėje interesantui suteikiama galimybė gauti prašymo formą, ją atsisiunčiant).

Teikimo ypatumai

Paduoti prašymą papildyti, pakeisti ar ištaisyti civilinės būklės akto įrašą turi teisę asmuo, kuriam įrašytas šis įrašas. Nepilnamečių asmenų civilinės būklės aktų įrašai papildomi, pakeičiami ir ištaisomi jų tėvų ar globėjų prašymu. Mirusių asmenų civilinės būklės aktų įrašai papildomi, pakeičiami ir ištaisomi minėtų asmenų įstatyminių ir testamentinių įpėdinių prašymu, jeigu klaidas ir kitus netikslumus liudija kiti mirusiųjų civilinės būklės aktų įrašai arba mirusiojo artimųjų giminaičių civilinės būklės aktų įrašų atžvilgiu priimti teismo sprendimai.
Tėvų pageidavimu gali būti pakeistas vaiko iki trijų mėnesių amžiaus vardo įrašas jo gimimo įraše.
Civilinės būklės aktų įrašai papildomi, pakeičiami ir ištaisomi, jeigu tai pakankamai pagrįsta ir tarp suinteresuotų asmenų nėra ginčo. Kitu atveju įrašų papildymo, pakeitimo ir ištaisymo klausimai sprendžiami teismo tvarka. Jei civilinės būklės akto įrašas yra dingęs, jį papildyti, pakeisti, ištaisyti leidžiama tik po to, kai jis nustatyta tvarka atkuriamas.

Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

 

Veiksmų sekos schema

Mero veikla
Vytautas Kanevičius Kazlų Rūdos savivaldybės meras
 

Vytautas Kanevičius
Kazlų Rūdos savivaldybės meras

Apklausos

Naujienų
prenumerata
TARYBOS POSĖDŽIAI
TIESIOGINĖ POSĖDŽIŲ TRANSLIACIJA
TARYBOS POSĖDŽIŲ
GARSO ARCHYVAS

Prisijungimas

 

 

EISMO TVARKARAŠČIAI
RENGINIAI
AR ŽINOTE KUR KREIPTIS ATSITIKUS NELAIMEI?
UAB "KAZLŲ RŪDOS KOMUNALININKAS"
INDIVIDUALIOS VANDENS TIEKIMO ĮMONĖS
KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS PRIEŠGAISRINĖ TARNYBA
UAB "KAZLŲ RŪDOS ŠILUMOS TINKLAI"
SENIŪNAITIJOS

 
 
© KAZLŲ RUDOS SAVIVALDYBĖ. VISOS TEISĖS SAUGOMOSSPRENDIMAS: IDAMAS, NAUDOJAMA SMARTWEB SISTEMA