KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖ
Į pradžią El.paštas Svetainės žemelapis
Neįgaliųjų pasirinktys

KAZLŲ RŪDOS
SAVIVALDYBĖ


Biudžetinė įstaiga,
Atgimimo g. 12,
LT-69443
Kazlų Rūda 
Tel./faks.(8 343) 95 276,
el. p. priimamasis@kazluruda.lt
Duomenys kaupiami ir
saugomi Juridinių asmenų
registre, kodas 188777932

Struktūra ir kontaktai Teisinė informacija Veiklos sritys Korupcijos prevencija Administracinė informacija Paslaugos Nuorodos
Navigacija

Apklausa
Kaip vertinate naują Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos internetinę svetainę?
Teigiamai
Neigiamai
Balsų: 3342 žmonių

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 


Statybą leidžiančių dokumentų išdavimas

Paslaugos pavadinimas

Statybą leidžiančių dokumentų išdavimas

Paslauga skirta

Fiziniams asmenims
Juridiniams asmenims

Paslaugos teikėjas

Kazlų Rūdos savivaldybės administracija

Paslaugos trumpas aprašymas (paskirtis)

Išduodami statybą leidžiantys dokumentai naujo statinio statybai, statinio rekonstrukcijai, pastato modernizavimui (atnaujinimui)

Tikslinės grupės

Fiziniai ir juridiniai asmenys

Kategorija

Statyba

Paslaugos aprašymas

Gavus fizinio ar juridinio asmens prašymą, ir pateikus reikiamus dokumentus, išduodami statybą leidžiantys dokumentai (leidimas statyti naują statinį, rekonstruoti statinį, atnaujinti (modernizuoti) pastatą)

Procedūros aprašymas

Kad gautų statybą leidžiantį dokumentą (leidimą statyti naują statinį, rekonstruoti statinį, atnaujinti (modernizuoti) pastatą statytojas turi pateikti savivaldybės administracijos subjektui (bendruoju atveju)

1. Nustatytos formos prašymą (Reglamento 1 priedas).
2. Statinio projektas:
2.1. Bendroji dalis.
2.2. Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalis.
2.3. Aplinkos apsaugos dalis.
2.4. Gaisrinės saugos dalis.
3. Kompiuterinė laikmena (ne daugiau 10MB) su statinio projekto įrašu.
4. Žemės sklypo bendraturčių sutikimas.
5. Statinio bendraturčių sutikimas.
6. Statinio projekto ekspertizės aktas.
7. Statinio kadastro duomenų byla
8. Atsakingos institucijos sprendimą dėl planuojamos ūkinės veikos pasirinktoje vietoje leistinumo poveikio aplinkai požiūriu.
9. Sutartis ar sutikimas dėl kito žemės sklypo ar teritorijos panaudojimo.

Patvirtinantis dokumentas, kad sumokėtas valstybės rinkliavos mokestis 78 € (ypatingiems statiniams - 150 €) už statybą leidžiančio dokumento išdavimą į Valstybinės mokesčių inspekcijos sąskaitą LT247300010112394300, įmokos kodas 53058.

Savivaldybės administracijos subjektas gavęs Statytojo prašymą patikrina ar pateikti visi reikiami dokumentai, ar statytojas atitinka Statybos įstatymo 3 straipsnio 1 ir 2 dalių reikalavimus ir kad nėra gauta Statybos įstatymo 23 straipsnio 1 punkte nurodytos informacijos, gautus dokumentus nuskenuoja ir paskelbia IS „Infostatyba“. IS „Infostatyba“ paskelbęs projektą ir dokumentus savivaldybės administracijos tarnautojas joje pažymi subjektus, kurie, vadovaujantis Statybos įstatymo 23 straipsnio 15 ir 16 dalimi, pagal kompentenciją privalo patikrinti projektą. Gavęs visų subjektų pritarimus savivaldybės administracijos tarnautojas išduoda statybą leidžiantį dokumentą.


Dėl techninių kliūčių ar kitų priežasčių nesant galimybės dokumentus ir projektus paskelbti IS „Infostatyba“ statybą leidžiančių dokumentų procedūros atliekamos taip:

  • Prašymas ir visi reikalingi dokumentai savivaldybės administracijai pateikiami tiesiogiai. Gavęs visus privalomus dokumentus savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas užregistruoja prašymą, statytojui išduoda savivaldybės administracijos nustatytos formos privalančių patikrinti projektą subjektų sąrašą ir per 2 darbo dienas oficialiu el. paštu informuoja nurodytus subjektus apie jų prievolę patikrinti projektą.
  • Statytojas gavęs privalančių patikrinti projektą subjektų sąrašą per 3 darbo dienas pateikia sąraše nurodytiems subjektams prašymus patikrinti projektą (laisva forma), pridėdamas savivaldybei pateikto prašymo išduoti statybą leidžiantį dokumentą kopijas ir kompiuterines laikmenas su projekto ir dokumentų kopijomis.
  • Subjektai projektą tikrina Reglamento 12 ir 13 punktų nustatyta tvarka; jei statytojas subjektui nepateikia projekto per 3 darbo dienas nuo privalančių patikrinti projektą subjektų sąrašo gavimo, patikrinimo terminas papildomai gali būti pratęsiamas, tačiau tik tuo atveju, jei projektas pateiktas nepasibaigus Statybos įstatymo 23 straipsnio 18 dalyje nurodytam projekto patikrinimo terminui.
  • Savo pritarimus ir nepritarimų projektui motyvus subjektai savivaldybės administracijai pateikia oficialiu el. paštu.
  • Per 3 darbo dienas nuo Statybos įstatymo 23 straipsnio 21 dalyje nurodyto termino pabaigos (pridėjus didžiausią projekto tikrinimo pratęsimo terminą) savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas raštu informuoja statytoją apie statybą leidžiančio dokumento išdavimą (ar neišdavimą) Reglamento 16 punkte nurodytą tvarka.

Asmuo įsigijęs nuosavybės teise nebaigtą statyti statinį, norėdamas tęsti statinio statybą ar rekonstravimą, leidimą statyti ar rekonstruoti statinį išdavusiam subjektui pateikia prašymą perregistruoti jo (šio asmens) vardu statyti naują ar leidimą rekonstruoti statinį.

Gavęs prašymą, Reglamento 37 punkte nurodyto subjekto įgaliotas pareigūnas: ne vėliaus kaip kitą darbo dieną prašymą įregistruoja IS „Infostatyba“ arba subjekto dokumentų valdymo sistemoje, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo įregistravimo dienos patikrina ar prašymą pateikęs asmuo atitinka statytojui Statybos įstatymo 3 straipsnio 2 dalies 1 ir 3 punktuose keliamus reikalavimus, ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo prašymo įregistravimo dienos išduoda prašymą pateikusiam asmeniui jo vardu naują leidimą statyti naują statinį ar naują leidimą rekonstruoti statinį jei prašymą pateikęs asmuo atitinka Statybos įstatymo 3 straipsnio 2 dalies 1 ir 3 punktuose keliamus reikalavimus.
Už perregistravimą statyti naują ar leidimą rekonstruoti statinį reikia sumokėti rinkliavos mokestį 28 € už statybos leidimo perregistravimą naujo statytojo vardu, išdavimą į valstybinės mokesčių inspekcijos sąskaitą LT247300010112394300, įmokos kodas 53058

Formos ir nuorodos

Prašymas statyti >> (Doc)  >> (Pdf)

Prašymas pritarti statinio projektui >> (Doc)  >> (Pdf)

Prašymas perregistruoti statybos leidimą >> (Doc)  >> (Pdf)

Prašymą išduoti statybos leidimą galima pateikti elektroniniu būdu:

https://www.planuojustatyti.lt/infostatyba_isorine/

Naudingos nuorodos
LR aplinkos ministro 2010-09-28 įsakymu Nr. D1-826 patvirtintas STR 1.07.01:20100 „Statybą leidžiantys dokumentai“, LRV 1996-03-19 nutarimu Nr.1-1240 patvirtintas Lietuvos Respublikos statybos įstatymas

Kontaktinė informacija

Teritorijų planavimo skyriaus
vyr. specialistė
Vilma Mikulskienė
Tel. (8 343) 68629
El. p.
vilma@kazluruda.lt


Mero veikla
Vytautas Kanevičius Kazlų Rūdos savivaldybės meras
 

Vytautas Kanevičius
Kazlų Rūdos savivaldybės meras

Apklausos

Naujienų
prenumerata
TARYBOS POSĖDŽIAI
TIESIOGINĖ POSĖDŽIŲ TRANSLIACIJA
TARYBOS POSĖDŽIŲ
GARSO ARCHYVAS

Prisijungimas

 

 

EISMO TVARKARAŠČIAI
RENGINIAI
AR ŽINOTE KUR KREIPTIS ATSITIKUS NELAIMEI?
UAB "KAZLŲ RŪDOS KOMUNALININKAS"
INDIVIDUALIOS VANDENS TIEKIMO ĮMONĖS
KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS PRIEŠGAISRINĖ TARNYBA
UAB "KAZLŲ RŪDOS ŠILUMOS TINKLAI"
SENIŪNAITIJOS

 

 

 

 
 
© KAZLŲ RUDOS SAVIVALDYBĖ. VISOS TEISĖS SAUGOMOSSPRENDIMAS: IDAMAS, NAUDOJAMA SMARTWEB SISTEMA