KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖ
Į pradžią El.paštas Svetainės žemelapis
Neįgaliųjų pasirinktys

KAZLŲ RŪDOS
SAVIVALDYBĖ


Biudžetinė įstaiga,
Atgimimo g. 12,
LT-69443
Kazlų Rūda 
Tel./faks.(8 343) 95 276,
el. p. priimamasis@kazluruda.lt
Duomenys kaupiami ir
saugomi Juridinių asmenų
registre, kodas 188777932

Struktūra ir kontaktai Teisinė informacija Veiklos sritys Korupcijos prevencija Administracinė informacija Paslaugos Nuorodos
Navigacija

Apklausa
Kaip vertinate naują Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos internetinę svetainę?
Teigiamai
Neigiamai
Balsų: 3276 žmonių

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

Mokesčių lengvatų teikimo taisyklės
 


MOKESČIŲ LENGVATŲ SVARSTYMO KOMISIJA

Komisijos pirmininkasJustinas Kazla, mero pavaduotojas.

Nariai:

  • Audrius Ašmenskas, Tarybos narys;
  • Asta Čepienė, Tarybos narė;
  • Daiva Juknevičienė, Tarybos narė;
  • Mantas Varaška, Tarybos narys.

 


PATVIRTINTA
Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos
2011 m. rugpjūčio 25 d.
sprendimu Nr. TS IV(7)-1287
Pakeitimas 2012 m. gegužės 16 d. TS IV(17)-1535


KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS MOKESČIŲ LENGVATŲ SVARSTYMO KOMISIJOS VEIKLOS NUOSTATAI

I.BENDROSIOS NUOSTATOS

1.Šiais veiklos nuostatais nustatoma Mokesčių lengvatų svarstymo komisijos (toliau tekste – Komisija) darbo tvarka.
2.Komisiją sudaro ir jos sudėtį tvirtina Kazlų Rūdos savivaldybės taryba jos kadencijos laikotarpiui.
3.Komisija vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, Savivaldybės tarybos sprendimu patvirtintu Mokesčių lengvatų teikimo tvarkos aprašu, kitais teisės aktais ir šiais nuostatais.
4.Prašymų dėl mokesčių lengvatų suteikimo vertinimo kriterijai:
4.1.fiziniams asmenims: vaikų, augančių šeimoje, skaičius; neįgalumas; šeimos pajamos vienam asmeniui pagal pajamų ir turto deklaraciją;
4.2.juridiniams asmenims: teritorijos sutvarkymas ir apželdinimas, ūkinės ir kitos veiklos poveikis aplinkai, nuoseklus mokesčių mokėjimas į valstybės ar savivaldybės biudžetus, darbo vietų sukūrimas;
4.3.atvejai, kurių nebuvo galima numatyti.

II. KOMISIJOS FUNKCIJOS

5.Komisija vykdo šias funkcijas:
5.1.nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų pateiktus prašymus dėl žemės, valstybinės žemės nuomos, nekilnojamojo turto bei kitų mokesčių lengvatų suteikimo;
5.2.nagrinėja verslo liudijimus įsigijusių fizinių asmenų prašymus dėl fiksuotų pajamų mokesčio dydžių lengvatų suteikimo;
5.3.teikia Savivaldybės tarybai išvadas.

III. KOMISIJOS TEISĖS

6.Komisija, vykdydama jai pavestas funkcijas, turi teisę:
6.1.gauti iš fizinių ir juridinių asmenų bei administracijos padalinių papildomą informaciją, reikalingus dokumentus;
6.2.prireikus kviesti į Komisijos posėdį:
6.2.1. prašymų teikėjus;
6.2.2. savivaldybės administracijos darbuotojus;
6.3.dėl neaiškumų situaciją patikrinti vietoje: nuvykti į pareiškėjo namus – surašyti buities tyrimo aktą, ar įmonę - surašyti patikrinimo aktą.

IV. KOMISIJOS DARBO ORGANIZAVIMAS

7.Komisijos posėdžiai šaukiami pagal poreikį.
8.Komisijos darbui vadovauja Komisijos pirmininkas. Jeigu jo nėra, pirmininko pareigas laikinai eina vienas iš Komisijos narių, už kurį balsuoja daugiau kaip pusė posėdyje dalyvaujančių Komisijos narių.
9.Komisijos nariai, negalintys dalyvauti posėdyje, privalo pranešti Komisijos pirmininkui.
10.Komisijos pirmininkas:
10.1.organizuoja Komisijos darbą ir atsako už jos veiklą;
10.2.veikia Komisijos vardu ir jai atstovauja;
10.3.šaukia Komisijos posėdžius, tvirtina posėdžių darbotvarkę, pirmininkauja posėdžiams, pasirašo Komisijos vardu siunčiamus dokumentus;
11.Pagrindinė Komisijos veiklos forma yra posėdis.
12.Komisijos sprendimai priimami atviru balsavimu, paprastai Komisijos narių balsų dauguma. Balsams pasiskirsčius po lygiai, sprendimą lemia Komisijos pirmininko balsas. Komisijos posėdis laikomas teisėtu, jeigu posėdyje dalyvauja daugiau kaip pusė jos narių.
13.Posėdžio protokolą pasirašo Komisijos pirmininkas. Komisijos protokole turi būti pateikta išvada – siūlymas Savivaldybės tarybai dėl prašymo tenkinimo ar netenkinimo. Komisijos išvada yra patariamojo pobūdžio.
14. Savivaldybės administracijos dalyvavimas Komisijos darbe:
14.1. Komisijos posėdžius protokoluoja Bendrojo skyriaus specialistas;
14.2. Komisijos darbui reikiamus dokumentus rengia padaliniai pagal savo kompetenciją;
14.3. Komisijos posėdžiui parengtą medžiagą teikia ir, vadovaujantis Komisijos išvada, Savivaldybės tarybos sprendimų projektus rengia Finansų skyriaus specialistas.

 


 

Mero veikla
Vytautas Kanevičius Kazlų Rūdos savivaldybės meras
 

Vytautas Kanevičius
Kazlų Rūdos savivaldybės meras

Apklausos

Naujienų
prenumerata
TARYBOS POSĖDŽIAI
TIESIOGINĖ POSĖDŽIŲ TRANSLIACIJA
TARYBOS POSĖDŽIŲ
GARSO ARCHYVAS

Prisijungimas

 

 

EISMO TVARKARAŠČIAI
RENGINIAI
AR ŽINOTE KUR KREIPTIS ATSITIKUS NELAIMEI?
UAB "KAZLŲ RŪDOS KOMUNALININKAS"
INDIVIDUALIOS VANDENS TIEKIMO ĮMONĖS
KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS PRIEŠGAISRINĖ TARNYBA
UAB "KAZLŲ RŪDOS ŠILUMOS TINKLAI"
SENIŪNAITIJOS

 
 
© KAZLŲ RUDOS SAVIVALDYBĖ. VISOS TEISĖS SAUGOMOSSPRENDIMAS: IDAMAS, NAUDOJAMA SMARTWEB SISTEMA