KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖ
Į pradžią El.paštas Svetainės žemelapis
Neįgaliųjų pasirinktys

KAZLŲ RŪDOS
SAVIVALDYBĖ


Biudžetinė įstaiga,
Atgimimo g. 12,
LT-69443
Kazlų Rūda 
Tel. (8 343) 95 276,
el. p. priimamasis@kazluruda.lt
Duomenys kaupiami ir
saugomi Juridinių asmenų
registre, kodas 188777932

Struktūra ir kontaktai Teisinė informacija Veiklos sritys Korupcijos prevencija Administracinė informacija Paslaugos Nuorodos
Navigacija


 

 

 

 


 

 

 

 

Administracijos direktorius


Administracijos direktorė
Reda Kneizevičienė

tel. (8 343) 95183

el. p. reda.kneizeviciene@kazluruda.lt


Gimimo data 1969 m. gegužės 19 d.

Gyvenamoji vieta Marijampolės g. 76, Antanavas, Kazlų Rūdos sav.

Šeimyninė padėtis- Ištekėjusi

Sūnūs Jonas - 26 metų, VDU magistro studijų studentas,

Dukra Rūta- 22 metų, KTU IV kurso kompiuterinės multimedijos studijų studentė,

Sūnus Lukas- 15 metų, Kazlų Rūdos Valdorfo progimnazijos 8 klasės moksleivis.

Išsilavinimas

1976-1987 Kazlų Rūdos vidurinė mokykla

1987-1991 Marijampolės  aukštesnioji katechetų mokykla

1993-1997 Marijampolės aukštesnioji pedagogikos mokykla

2002-2006 VDU teologijos fakultetas Religijos mokslų bakalaurė

2010 Lietuvos žemės ūkio universiteto ekonomikos ir vadybos fakulteto kaimo plėtros ir administravimo magistrė

Visuomeninė veikla

2002-2018 m. Antanavo bendruomenės pirmininkė

2004-2006 Suvalkijos vietos veiklos grupės valdybos ir strategijos rengimo grupės narė

2005-2018 m. Kazlų Rūdos savivaldybės bendruomenių asociacijos pirmininkė

2006-2019 m. Lietuvos kaimo bendruomenių sąjungos valdybos narė, pirmininkės pavaduotoja

2006-2019 m. Sūduvos vietos veiklos grupės pirmininkė 

2013-2016 m. VVG tinko valdybos narė, pirmininkės pavaduotoja

2012-2019 m. Lietuvos vietos bendruomenių sąjungos valdybos narė

2016-2019 m. Lietuvos vietos bendruomenių organizacijos sąjungos pirmininkė

Darbo patirtis

1987- 2009 Antanavo kultūros namų vedėja

1997- 2004 Vilkaviškio rajono Pilviškių vidurinės mokyklos tikybos ir muzikos mokytoja.

Nuo 2009 metų rugsėjo 1 dienos Sūduvos vietos veiklos grupės projektų vadovė (2007-2013 metais vietos plėtros strategijos „Sūduvos krašto kaimo gyventojų gyvenimo kokybės gerinimas", 2014-2020 metų vietos plėtros strategijos „Verslių, bendruomeniškų ir aktyvių Sūduvos krašto gyventojų telkimas 2014-2020 metais" vadovė

2010-2013 m. Šakių, Akmenės, Kaišiadorių, Tauragės, Elektrėnų, Kalvarijos, Pasvalio, Lazdijų vietos veiklos grupių vietos projektų vertintoja.

2017 m. rugpjūčio1 d. - 2017 m. gruodžio 31 d. Lietuvos vietos bendruomenių organizacijų sąjungos projekto „Lietuvos vietos bendruomenių organizacijų sąjungos narių stiprinimas ir plėtra" vadovė

Nuo 2018 m. 11 mėn. 16 d. Lietuvos vietos bendruomenių organizacijų sąjungos projekto „Skaidri Lietuva: vietos bendruomenių įsitraukimas į viešojo valdymo procesus ir korupcijos mažinimą" vadovė

Projektinė veikla

Antanavo bendruomenės projektai

2004-2005 m. Baltijos Amerikos partnerystės programos projekto "Antanavo bendruomenės centras" projekto vadovė

2006 m. Kazlų Rūdos savivaldybės 3000 lt. projekto "Labirintas- kaimo iniciatyvoms stiprinti" vadovė

2006 m. Žemės ūkio ministerijos projekto "Antanavo bendruomenės centro patalpų renovacija" projekto vadovė

2007 m. VIPT projekto „Antanavo bendruomenės internetinis centras" projekto vadovė

2007 m. Jaunimo reikalų departamento prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos projekto „Labirintas- kaimo jaunimo kompetencijai kelti" projekto vadovė

2008 m. Žemės ūkio ministerijos projekto „ Antanavo bendruomenės centras" vadovė

2008 m. Žemės ūkio ministerijos projekto „ Antanavo bendruomenės centro plėtra" vadovė

2010- 2011 m. Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonės  ,,Techninė pagalba" veiklos srities „Nacionalinis kaimo tinklas" projekto „Antanavo ir Šilavoto bendruomenių socialinių paslaugų plėtra" vadovė

2011 m. Antanavo bendruomenės Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projekto vadovė

2011 m. Antanavo bendruomenės VŠĮ OSF projektai pagal projektas „Šešupės ir Nemuno vaikai"

2011-2013 m. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos sėkmingai veikiančių bendruomenių organizacijų projekto, skirto veiklos organizavimui palaikyti ir plėtoti vadovė

2012 m. Žemės ūkio ministerijos projekto „Antanavo bendruomenės stirpinimas" projekto vadovė

2012 m. VšĮ "OSFL projekta" projekto "Nestacionarių paslaugų plėtra Kazlų Rūdos savivaldybės Antanavo ir Telšių rajono Luokės bendruomenėse" vadovė

2016 m. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos projektas „Antanavo socialinės partnerystės stiprinimas" vadovė

2016-2017 m. Asociacijos Nacionalinio skurdo mažinimo organizacijų tinklo projekto "Antanavo socialinių paslaugų plėtra" vadovė

2007-2018 m. Antanavo bendruomenės projekto „Vaikų dienos centro „Draugai‘ plėtra projekto vadovė

2018 m. Kultūros ministerijos projekto "Mažosios Kultūros sostinės Antanavo bendruomeniškumo skatinimas" vadovė

2018 m. Žemės ūkio ministerijos projekto „Mažosios Lietuvos kultūros sostinės Antanavo kraštiečių šventė" vadovė

2019 m. Kultūros ministerijos projekto „Tarptautinės Semtoninės Antaaninės Antanave" vadovė

Kazlų Rūdos savivaldybės bendruomenių asociacijos projektai

2005 m. Baltijos Amerikos partnerystės programos projekto "Suvalkijos krašto bendruomenių stiprinimas" projekto vadovė

2006 m. Žemės ūkio ministerijos projekto "Kazlų Rūdos savivaldybės bendruomenių asociacijos materialinės bazės stiprinimas" projekto vadovė

2006 m. Švietimo ir mokslo ministerijos suaugusiųjų švietimo centro projekto „Kazlų Rūdos savivaldybės bendruomenių asociacijos pilietiškumo ugdymo programa " projekto vadovė

2007 m. Žemės ūkio ministerijos "Plutiškių etnografinio ansamblio "Vabalkšnė" materialinės bazės stiprinimas" projekto vadovė

2008 m. Žemės ūkio ministerijos projekto „ Kazlų Rūdos savivaldybės bendruomenių asociacijos stiprinimas ir konferencijos rengimas" vadovė

2008 m. Žemės ūkio ministerijos projekto „ Bebruliškės kaimo bendruomenės centro baldų įsigijimas‘ vadovė

2009 m. Žemės ūkio ministerijos projekto „Kazlų Rūdos savivaldybės bendruomenių asociacijos profesionalios veiklos stiprinimas vadovė

2010-2011 m. Kazlų Rūdos savivaldybės bendruomenių asocaicijos projektas „Kazlų Rūdos ir Jurbarko kaimo plėtros veikėjai" projektų vadovė

2012-2018 m. Kazlų Rūdos savivaldybės bendruomenių asociacijos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projekto vadovė

Sūduvos vietos veiklos grupės projektai

2007-2015 m. Sūduvos vietos veiklos grupės projekto „Sūduvos VVG kaimo plėtros integruotos strategijos rengimas" projekto vadovė

2008 m.  Žemės ūkio ministerijos projekto „ Sūduvos VVG materialinės bazės stiprinimas ir internetinės svetainės sukūrimas" vadovė

2009 m. Žemės ūkio ministerijos projekto „ Sūduvos VVG įgūdžių įgijimas, materialinės bazės stiprinimas ir viešinimas‘ vadovė

2009-2010 m. Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonės ,,Techninė pagalba" veiklos srities „Nacionalinis kaimo tinklas" projekto „Suvalkijos etnografinio regiono jaunimo iniciatyvu skatinimas įgyvendinant vietos plėtros strategijas" projekto vadovė

2010- 2011 m. Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonės  ,,Techninė pagalba" veiklos srities „Nacionalinis kaimo tinklas" projektų "„Sūduvos VVG ekonominio konkurencingumo analizė" vadovė

2011 m. Sūduvos VVG projektas „Sūduvos VVG narių partnerystės stiprinimas sukuriant duomenų bazę" vadovė

2013-2014 Sedos Švč. Mergelės Marijos parapijos projekto "Grūstės kapinių koplyčia" projekto vadovė

2014-2016 m. Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 m. programos priemonės ,,Teritorinis ir tarptautinis bendradarbiavimas" projekto "Kazlų Rūdos ir Marijampolės VVG kaimo plėtros veikėjų paslaugų tinklas siekiant darnios plėtros Suvalkijos regione" vadovė

Lietuvos vietos bendruomenių organizacijų sąjungos projektai

2017 m. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Programos „Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomenių plėtra" priemonės „Įgyvendinti Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo veiksmų plano priemones" priemonės „Finansuoti konkurso būdu atrinktus NVO ir bendruomenines organizacijas vienijančių asociacijų institucinio stiprinimo projektus" projekto "Lietuvos vietos bendruomenių organizacijų sąjungos narių stiprinimas ir plėtra" vadovė

Nuo 2018 m. 2014-2020 metų Europos sąjungos fondų investicijų veiklos programos 10 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas" priemonės „Visuomenės nepakantumo korupcijai didinimo ir dalyvavimo viešojo valdymo procesuose skatinimo iniciatyvos" projekto „Skaidri Lietuva: vietos bendruomenių įsitraukimas į viešojo valdymo procesus ir korupcijos mažinimą" vadovė.

Tarptautiniai projektai

2006 m. BAPP projekto „Filantropijos plėtra"  stažuotė Lenkijoje ir Vokietijoje

2011 m. Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonės  ,,Techninė pagalba" veiklos srities „Nacionalinis kaimo tinklas" projekto „Antanavo, Nevarėnų, Luokės, Viešvilės ir Slovakijos Tatrų regiono kaimo plėtros dalyvių partnerystė" vadovė

2011- 2012 m. Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonės „Techninė pagalba" veiklos srities „Nacionalinis kaimo tinklas" projekto „Kazlų Rūdos ir Olandijos NVO partnerystė plėtojant kaimo moterų verslumą" vadovė

2014-2016 m. Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 m. programos priemonės ,,Teritorinis ir tarptautinis bendradarbiavimas" projekto „Šiaurės Estijos Harju, Lietuvos Sūduvos, Lenkijos KOLD ir Slovakijos Spiš regionų turizmo plėtra panaudojant vietos išteklius" vadovė

2015 m. Sūduvos VVG strategijos projekto "Kazlų Rūdos savivaldybės bendruomenių organizacijų socialinių paslaugų teikimo įgūdžių stiprinimas (Vengrijos geroji patirtis) vadovė

2015-2017 m. ERASMUS+ programos projekto su partneriais iš Prancūzijos, Slovakijos, Lenkijos, Vokietijos „Šiuolaikinės technologijos- tai tarpkultūrinio mokymo ir pilietinės sąmonės ugdymo įrankis" vadovė

2018 m. Užsienio reikalų ministerijos Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programos projekto  „Ukrainos Hersono, Nikolaevo, Kirovogorodo ir Poltavos sričių jaunimo organizacijų tinklo sukūrimas pritaikant Lietuvos vietos bendruomenių sąjungos patirtį" vadovė

Nuo 2018 m. ERASMUS+ programos projekto su partneriais iš Ispanijos, Danijos, Airijos projektas „Tvarus mobilumas- tvari bendruomenė" vadovė

Skaityti pranešimai

2008-12-12 Lietuvos Žemės ūkio universiteto konferencijoje „Lietuvos kaimo vietovių konkurencingumo stiprinimas: geroji patirtis" skaitytas pranešimas „Antanavo bendruomenės socialinių paslaugų centras"

2008-12-01 Bagotosios kaimo bendruomenėje seminarų ciklas „ Bagotosios bendruomenė: dabartios ir perspektyvos"

2009-05-07 Seime vykusioje Europos savaitės diskusijoje "Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 m. programa- kaimo ekonomikos įvairinimui" skaitytas pranešimas "Kaimo bendruomeninės organizacijos vaidmuo teikiant socialines paslaugas kaimiškoje vietovėje"

2009-09-04 Kauno VVG 2007-2013 m. vietos plėtros strategijos informaciniame renginyje skaitytas pranešimas „KPP priemonės „Kaimų atnaujinimas ir plėtra" ( Leader metodu) vietos projketų rengimas ir įgyvendinimas"

2010-10-08 Tauragės VVG 2007-2013 m. vietos plėtros strategijos informaciniame renginyje skaitytas pranešimas „Vietos projektų rengimas ir administravimas"

2010-12-28 Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos konferencijoje skaitytas pranešimas „ Antanavo socialinių paslaugų teikimo aktualijos"

2011-01-14  Pasvalio VVG 2007-2013 m. vietos plėtros strategijos konferencijoje skaitytas pranešimas „Projektinės veiklos patirtį įgyvendinant vietos plėtros strategijas"

2013-04-16  Lietuvos savivaldybių asociacijos renginyje pranešimas "Socialnių paslaugų teikėja- kaimo bendruomeninė organizacija"

Įvairūs pranešimai apie kaimo bendruomeninių organizacijų galimybes teikti socialines paslaugas. 

2016 metų vasario mėn. skaitytas pranešimas Lietuvos savivaldybių asociacijos (LSSA), NIPC bei Norvegijos „ChangetheWorld" organizuotoje konferencijoje "Gerojo valdymo principų taikymas Lietuvos savivaldybėse";

2016 metų lapkričio mėn. 11 dieną mokslinėje praktinėje konferencijoje „Lietuvos kaimo vietovių konkurencingumo stiprinimas: gerosios praktikos pavyzdžiai",  skirtoje Vietos bendruomenių metams paminėti skaitytas pranešimas;

2017 metų birželio 7 dieną LR Seimo Socialinių reikalų ir darbo komiteto ir Lietuvos „Carito" organizuotoje konferencijoje „Skurdo mažinimo politikos kryptys ir veikėjai: kaip įveiksminti / atgaivinti bendruomenės išteklius?" skaitytas pranešimas apie bendrųjų paslaugų teikimą;

2017 metų birželio 27 dieną LR Seime Valstybės valdymo ir savivaldos komitete skaitytas pranešimas diskusija „Visuomenės dalyvavimas viešosios politikos sprendimų priėmimo ir viešųjų paslaugų teikimo procese";

2017 metų spalio 11 d. LR Seimo Valstybės valdymo ir savivaldybės komitete skaitytas pranešimas konferencijoje „Lietuvos regioninės plėtros kryptys. Baltosios knygos pristatymas";

2017 metų lapkričio 23 d. Birštone skaitytas pranešimas Lietuvos Nacionalinio kultūros centro seminaro "„Nematerialaus kultūros paveldo vertybių sąvadas: rezultatai, klausimai, ateities darbai" dalyviams "Ar Lietuvos bendruomenės pasirengusios saugoti, perduoti ir plėtoti vietines kultūros tradicijas?".

Seminarų vedimas

2009- 06-17/18 (Kaunas) Seminaras „Projektų rengiamų pagal LEADER metodą rengimas ir įgyvendinimas" ( 16 val.)

2009-07-23/24 ( Panevežys) Seminaras „Projektų rengiamų pagal LEADER metodą rengimas ir įgyvendinimas" ( 16 val.)

2009-08-17 ( Jonava) Seminaras „ Vitos plėtros strategijos rengimas ir įgyvendinimas" ( 8 val.)

2010-11-22/23, 2010-11- 29/30 (Kupiškis) Seminaras "Vietos projektų rengimas ir įgyvendinimas" (16 val.), Seminaras "Vietos projektų tinkamumo kriterijai" (16 val.)

2013-03-22  (Puskelniai) Seminaras „Kaimo bendruomeninė organizacija- socialinių paslaugų tiekėja" (16 val.)

2013-04-22 (Kelmės raj.) Seminaras „Kaimo bendruomeninė organizacija- socialinių paslaugų tiekėja" (8 val.)

2013-11-27 (Raseiniai) Seminaras „Kaimo bendruomeninė organizacija- socialinių paslaugų tiekėja" (8 val.)

Kalbos

Lietuvių kalba - gimtoji; rusų kalba - laisvai; vokiečių, lenkų, anglų- patenkinamai

Darbas kompiuteriu Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Power Point, CorelDraw9, Internet Explorer.

Pomėgiai Kryžiažodžiai, kelionės

Apdovanojimai

2014 metais buvau apdovanota už savanorystės kultūros sklaidą Lietuvoje Gabrielės Petkevičaitės-Bitės atminimo medaliu „Tarnaukite Lietuvai"

2016 metais buvau apdovanota LR Prezidento dekretu ordinu "Už nuopelnus Lietuvai"


Mero veikla

 
Mantas Varaška
Kazlų Rūdos savivaldybės meras

 
  
 

Apklausos

Naujienų
prenumerata
TARYBOS POSĖDŽIAI
TIESIOGINĖ POSĖDŽIŲ TRANSLIACIJA
TARYBOS POSĖDŽIŲ
GARSO ARCHYVAS

Prisijungimas

 

 

 

 

 

EISMO TVARKARAŠČIAI
RENGINIAI
AR ŽINOTE KUR KREIPTIS ATSITIKUS NELAIMEI?
UAB "KAZLŲ RŪDOS KOMUNALININKAS"
INDIVIDUALIOS VANDENS TIEKIMO ĮMONĖS
KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS PRIEŠGAISRINĖ TARNYBA
UAB "KAZLŲ RŪDOS ŠILUMOS TINKLAI"
SENIŪNAITIJOS

 


 

 

 
 
© KAZLŲ RUDOS SAVIVALDYBĖ. VISOS TEISĖS SAUGOMOSSPRENDIMAS: IDAMAS, NAUDOJAMA SMARTWEB SISTEMA