KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖ
Į pradžią El.paštas Svetainės žemelapis
Neįgaliųjų pasirinktys

KAZLŲ RŪDOS
SAVIVALDYBĖ


Biudžetinė įstaiga,
Atgimimo g. 12,
LT-69443
Kazlų Rūda 
Tel./faks.(8 343) 95 276,
el. p. priimamasis@kazluruda.lt
Duomenys kaupiami ir
saugomi Juridinių asmenų
registre, kodas 188777932

Struktūra ir kontaktai Teisinė informacija Veiklos sritys Korupcijos prevencija Administracinė informacija Paslaugos Nuorodos
Navigacija

Apklausa
Kaip vertinate naują Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos internetinę svetainę?
Teigiamai
Neigiamai
Balsų: 3342 žmonių

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 


Nepriklausomybės gynėjo, nukentėjusio nuo 1991 m. sausio 11-13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos, ir nukentėjusio nuo 1991 m. sausio 11-13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos asmens teisinio statuso pripažinimas, pažymėjimų išdavimas

Pavadinimas

Aprašymo turinys

Administracinės paslaugos versija

1 versija

Administracinės paslaugos pavadinimas

Nepriklausomybės gynėjo, nukentėjusio nuo 1991 m. sausio 11-13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos, ir nukentėjusio nuo 1991 m. sausio 11-13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos asmens teisinio statuso pripažinimas, pažymėjimų išdavimas.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Nepriklausomybės gynėjo teisinis statusas pripažįstamas asmenims, kurie:
1. žuvo dėl 1991 m. sausio 11-13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos;
2. buvo sužaloti dėl 1991 m. sausio 11-13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos.

Nukentėjusio asmens teisinis statusas pripažįstamas Lietuvos Respublikos nepriklausomybės gynėjų šeimų nariams:
1. žuvusiųjų vaikams (įvaikiams);
2. žuvusiųjų našliams (našlėms);
3. žuvusiųjų tėvams (įtėviams);
4. asmenų, tapusių invalidais dėl 1991 m. sausio 11-13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos, sutuoktiniams;
5. asmenų, tapusių invalidais dėl 1991 m. sausio 11-13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos, įvykių metu buvusiems nepilnamečiams vaikams (įvaikiams);
6. asmenų, tapusių invalidais dėl 1991 m. sausio 11-13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos, tėvams (įtėviams).

Nepriklausomybės gynėjai ir nukentėję asmenys, pretenduojantys į atitinkamą teisinį statusą, gyvenamosios vietos savivaldybės administracijai  tiesiogiai atvykę (ar paštu) turi pateikti prašymą ir kitus reikalingus dokumentus.
Jei prašymas pateikiamas paštu, prie prašymo turi būti pridėtos visų reikiamų dokumentų kopijos, patvirtintos įstatymų nustatyta tvarka.
Asmuo apie priimtą sprendimą informuojamas prašyme-paraiškoje nurodytu informavimo būdu (paštu, el. paštu, telefonu).

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

Lietuvos Respublikos nepriklausomybės gynėjų ir kitų nukentėjusių nuo 1991 m. sausio 11-13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos asmenų teisinio statuso pripažinimo įstatymas (Žin., 2000, Nr. 5-124; Žin., 2005, Nr. 85-3139);

Nepriklausomybės gynėjo, nukentėjusio nuo 1991 m. Sausio 11-13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos, ir nukentėjusio nuo 1991 m. Sausio 11-13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos asmens teisinio statuso pripažinimo, pažymėjimų išdavimo bei jų apskaitos nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2000 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. 36 (Žin., 2000, Nr. 31-884).

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

1. Prašymas;
2. Jeigu statusas pripažįstamas po mirties - žuvimo faktą patvirtinančios Generalinės prokuratūros prie Lietuvos Aukščiausiojo Teismo išduotos pažymos nuorašą;
3. Sužalotiems - sužalojimo, padaryto ginant Lietuvos Respublikos laisvę 1991 metais, faktą patvirtinančios Generalinės prokuratūros pažymos nuorašą;
4. Žuvusių nepriklausomybės gynėjų šeimų nariams - žuvimo faktą patvirtinančią Generalinės prokuratūros išduotos pažymos nuorašą ir giminystės ryšį su žuvusiuoju nepriklausomybės gynėju įrodančių dokumentų nuorašus;
5. Nepriklausomybės gynėjų, tapusių invalidais dėl 1991 m. sausio 11-13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos, šeimų nariams - nepriklausomybės gynėjo invalidumą patvirtinančio pažymėjimo ir giminystės ryšį įrodančių dokumentų nuorašus*;
6. Lietuvos Respublikos piliečio paso lapo, kuriame yra asmens nuotrauka ir duomenys apie asmenį, nuorašą;
7. Leidimo nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje nuorašą (pateikia ne Lietuvos Respublikos piliečiai);
8. Dvi fotonuotraukos (2x3 cm).

*Pareiškėjui nereikia pateikti   civilinės būklės aktų išrašų įregistravimo liudijimų ar kitų dokumentų, jei informacija gaunama iš valstybės ir žinybinių registrų bei valstybės informacinių sistemų.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

1.Lietuvos Respublikos generalinė prokuratūra (Rinktinės g. 5A, LT-01515 Vilnius, www.prokuraturos.lt) – apie žuvimo dėl 1991 m. sausio 11-13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos, faktą  ir apie sužalojimo, padaryto ginant Lietuvos Respublikos laisvę 1991 metais, faktą;
2. Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba (Švitrigailos g. 10, 03223 Vilnius, www.dnt.lt ) ir jos teritoriniai skyriai –  apie asmens darbingumo lygį ir jo priežastis.

Administracinės paslaugos teikėjas

Savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir sveikatos priežiūros skyriaus vedėjos pavaduotoja
Rita Marcinkevičienė
Tel. 8 343 68 623
El.p. rita.marcinkeviciene@kazluruda.lt

Administracinės paslaugos vadovas

Savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir sveikatos priežiūros skyriaus vedėja
Judita Simonavičienė
Tel. 8 343 68 623
El.p. judita.simonaviciene@kazluruda.lt

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Sprendimas dėl Nepriklausomybės gynėjų ir kitų nukentėjusių nuo 1991 m. sausio 11-13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos asmenų teisinio statuso pripažinimo ir pažymėjimų išdavimo priimamas ne vėliau kaip per mėnesį nuo prašymo ir visų reikalingų dokumentų gavimo dienos.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Paslauga teikiama neatlygintinai.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Prašymo forma laisva. Asmuo rašydamas prašymą  nurodo vardą, pavardę, adresą, telefono numerį

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Paslauga yra galutinė.
Asmeniui atvykus į savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir sveikatos priežiūros skyrių, įgaliotas darbuotojas įsitikina piliečio asmens tapatybe ir įvertina pateiktus dokumentus.
Pažymėjimai yra griežtos apskaitos dokumentai ir registruojami specialiame registracijos žurnale.
Asmenys, kuriems išduodami pažymėjimai, pasirašo specialiame registracijos žurnale.

Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

Administracinės paslaugos „Nepriklausomybės gynėjo, nukentėjusio nuo 1991 m. sausio 11-13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos, ir nukentėjusio nuo 1991 m. sausio 11-13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos asmens teisinio statuso pripažinimas, pažymėjimų išdavimas“ teikimo aprašymas saugomas savivaldybės administracijos archyve. 

Būtinų veiksmų, atliekamų teikiant administracinę paslaugą, sekos schema Schema
Mero veikla
Vytautas Kanevičius Kazlų Rūdos savivaldybės meras
 

Vytautas Kanevičius
Kazlų Rūdos savivaldybės meras

Apklausos

Naujienų
prenumerata
TARYBOS POSĖDŽIAI
TIESIOGINĖ POSĖDŽIŲ TRANSLIACIJA
TARYBOS POSĖDŽIŲ
GARSO ARCHYVAS

Prisijungimas

 

 

EISMO TVARKARAŠČIAI
RENGINIAI
AR ŽINOTE KUR KREIPTIS ATSITIKUS NELAIMEI?
UAB "KAZLŲ RŪDOS KOMUNALININKAS"
INDIVIDUALIOS VANDENS TIEKIMO ĮMONĖS
KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS PRIEŠGAISRINĖ TARNYBA
UAB "KAZLŲ RŪDOS ŠILUMOS TINKLAI"
SENIŪNAITIJOS

 

 

 

 
 
© KAZLŲ RUDOS SAVIVALDYBĖ. VISOS TEISĖS SAUGOMOSSPRENDIMAS: IDAMAS, NAUDOJAMA SMARTWEB SISTEMA