KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖ
Į pradžią El.paštas Svetainės žemelapis
Neįgaliųjų pasirinktys

KAZLŲ RŪDOS
SAVIVALDYBĖ


Biudžetinė įstaiga,
Atgimimo g. 12,
LT-69443
Kazlų Rūda 
Tel./faks.(8 343) 95 276,
el. p. priimamasis@kazluruda.lt
Duomenys kaupiami ir
saugomi Juridinių asmenų
registre, kodas 188777932

Struktūra ir kontaktai Teisinė informacija Veiklos sritys Korupcijos prevencija Administracinė informacija Paslaugos Nuorodos
Navigacija

Apklausa
Kaip vertinate naują Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos internetinę svetainę?
Teigiamai
Neigiamai
Balsų: 3307 žmonių

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 


Vaiko laikinosios globos (rūpybos) tėvų prašymu nustatymas

Paslaugos pavadinimas

Vaiko laikinosios globos (rūpybos) tėvų prašymu nustatymas

Paslauga skirta

Fiziniams asmenims

Paslaugos teikėjas

Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos
Vaikų teisių apsaugos skyrius

Paslaugos trumpas aprašymas (paskirtis)

Vaiko laikinosios globos (rūpybos) nustatymas vaiko tėvų ar vienintelio iš turimų tėvų laikino išvykimo iš Lietuvos Respublikos laikotarpiu.

Tikslinės grupės

Vaikai, likę be tėvų globos dėl tėvų ar vienintelio iš turimų tėvų išvykimo iš Lietuvos.

Kategorija

Vaikų teisių apsauga

Paslaugos aprašymas

Kai vaikas, paliekamas be tėvų atstovavimo ir  priežiūros, tėvams ar vieninteliam iš turimų tėvų ilgesniam laikui išvykstant iš Lietuvos į užsienio valstybę, tėvai ar vienintelis iš turimų tėvų, siekdami, kad būtų tinkamai atstovaujamos vaiko teisės ir jų teisėti interesai, privalo pasirūpinti vaiko saugumu ir parinkti fizinį asmenį bei pasiūlyti Vaiko teisių apsaugos skyriui paskirti jį vaiko globėju (rūpintoju) ir nustatyti vaikui laikinąją globą (rūpybą) tėvų prašymu.

Procedūros aprašymas

1. Vaiko tėvai ar vienintelis iš turimų tėvų laikino išvykimo iš Lietuvos Respublikos laikotarpiu, palikdami savo vaiką prižiūrėti pasirinktam fiziniam asmeniui, prieš 30 kalendorinių dienų iki išvykimo Savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriui privalo pateikti:
   1.1. nustatytos formos prašymą;
   1.2. vaiko gimimo liudijimo kopiją;
   1.3. tėvų ir siūlomo fizinio asmens prižiūrėti vaiką asmens tapatybės kortelės kopiją ar kitą asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
   1.4. siūlomo fizinio asmens Sveikatos apsaugos ministerijos nustatytos formos sveikatos pažymėjimą;
   1.5. siūlomo fizinio asmens gyvenamosios vietos seniūnijos buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktą;
   1.6. pažymą apie siūlomo fizinio asmens šeimos sudėtį;
   1.7. kartu su siūlomu fiziniu asmeniu gyvenančių vyresnių kaip 16 metų asmenų rašytinius sutikimus. 
2. Vaiko teisių apsaugos skyrius Vaiko globos organizavimo nuostatų nustatyta tvarka:
   2.1. kreipiasi į Informatikos ir ryšių departamentą prie Vidaus reikalų ministerijos dėl informacijos apie fizinio asmens, siūlomo prižiūrėti vaiką, teistumą;
   2.2. turi teisę siūlyti tėvams pasirinkti kitą fizinį asmenį, jei paaiškėja, kad siūlomas fizinis asmuo netinka tapti vaiko globėju (rūpintoju).
3. Vaiko teisių apsaugos skyriaus teikimu Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu nuo tėvų rašytiniame prašyme nurodytos jų išvykimo iš Lietuvos Respublikos dienos nustatoma vaiko laikinoji globa (rūpyba).
4. Vaiko laikinosios globos (rūpybos) tėvų prašymu nustatymo atveju:
   4.1. Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu neskiriama vaiko globos (rūpybos) išmoka;
   4.2. paskirtajam vaiko globėjui (rūpintojui) netaikomas Vaiko globos organizavimo nuostatuose nustatytas būtinas pasirengimas;
   4.3. netaikomas Vaiko laikinosios globos (rūpybos) nuostatuose nustatytas reikalavimas sudaryti Vaiko globos (rūpybos) planą.
5. Vaiko laikinoji globa (rūpyba) tėvų prašymu pasibaigia be atskiro Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo priėmimo, kai:
   5.1. vaiko tėvai grįžta iš užsienio valstybės ir apie tai praneša Vaiko teisių apsaugos skyriui;
   5.2. pasibaigia Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakyme dėl vaiko laikinosios globos (rūpybos) tėvų prašymu nustatytas vaiko laikinosios globos (rūpybos) terminas.
6. Vaiko laikinajai globai (rūpybai) pasibaigus Vaiko laikinosios globos (rūpybos) nuostatų nustatytais pagrindais, tolesne vaiko priežiūra rūpinasi vaiko tėvai.

Formos ir nuorodos

Formos atsisiųsti, pildyti kompiuteriu ir spausdinti
Prašymas dėl laikinosios globos (rūpybos) tėvų prašymu nustatymo ir fizinio asmens paskyrimo globėju (rūpintoju).  

Vyresnio kaip 16 metų asmens sutikimas dėl vaiko globėjo (rūpintojo) skyrimo  

Ši paslauga teikiama vadovaujantis:
1. Vaiko laikinosios globos (rūpybos) nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. gegužės 28 d. įsakymu Nr. A1-145 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2002 m. balandžio 18 d. įsakymo Nr. 56 „Dėl vaiko laikinosios globos (rūpybos) nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“, IV skirsniu „Vaiko laikinosios globos (rūpybos) tėvų prašymu nustatymas“ (Žin., 2007, Nr. 61-2360);
2. Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymu (Žin., 1994, Nr. 99-1706; 2004, Nr. 88-3208; 2006, Nr. 68-2496).

Kontaktinė informacija

Loreta Urbštienė
Vaikų teisių apsaugos skyriaus vedėja
Tel. (8 343) 68 630
El. p. loreta.urbstiene@kazluruda.lt
Atgimimo g. 12, 118 kab., Kazlų Rūda

Būtinų veiksmų, atliekamų teikiant administracinę paslaugą, sekos schema
Mero veikla
Vytautas Kanevičius Kazlų Rūdos savivaldybės meras
 

Vytautas Kanevičius
Kazlų Rūdos savivaldybės meras

Apklausos

Naujienų
prenumerata
TARYBOS POSĖDŽIAI
TIESIOGINĖ POSĖDŽIŲ TRANSLIACIJA
TARYBOS POSĖDŽIŲ
GARSO ARCHYVAS

Prisijungimas

 

 

EISMO TVARKARAŠČIAI
RENGINIAI
AR ŽINOTE KUR KREIPTIS ATSITIKUS NELAIMEI?
UAB "KAZLŲ RŪDOS KOMUNALININKAS"
INDIVIDUALIOS VANDENS TIEKIMO ĮMONĖS
KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS PRIEŠGAISRINĖ TARNYBA
UAB "KAZLŲ RŪDOS ŠILUMOS TINKLAI"
SENIŪNAITIJOS

 
 
© KAZLŲ RUDOS SAVIVALDYBĖ. VISOS TEISĖS SAUGOMOSSPRENDIMAS: IDAMAS, NAUDOJAMA SMARTWEB SISTEMA