KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖ
Į pradžią El.paštas Svetainės žemelapis
Neįgaliųjų pasirinktys

KAZLŲ RŪDOS
SAVIVALDYBĖ


Biudžetinė įstaiga,
Atgimimo g. 12,
LT-69443
Kazlų Rūda 
Tel./faks.(8 343) 95 276,
el. p. priimamasis@kazluruda.lt
Duomenys kaupiami ir
saugomi Juridinių asmenų
registre, kodas 188777932

Struktūra ir kontaktai Teisinė informacija Veiklos sritys Korupcijos prevencija Administracinė informacija Paslaugos Nuorodos
Navigacija

Apklausa
Kaip vertinate naują Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos internetinę svetainę?
Teigiamai
Neigiamai
Balsų: 3337 žmonių

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 


< Skelbimai >
   2017-09-12
Skelbiamas neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektų finansavimo 2018 metais atrankos konkursas

Kazlų Rūdos savivaldybės administracija skelbia neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektų 2018 metais finansavimo konkursą. Projektų paraiškas gali teikti teisės  aktų nustatyta tvarka įregistruotas juridinis asmuo, veikiantis Kazlų Rūdos savivaldybės teritorijoje ir atitinkantis šiuos reikalavimus:


1. pagal veiklos pobūdį ir teisinę formą yra:

1.1. neįgaliųjų sporto mėgėjų organizacija (klubas), išskyrus švietimo ir mokslo įstaigų padalinius, vienijančius kurios nors vienos arba kelių sporto šakų sportininkus;

1.2. neįgaliųjų nevyriausybinė organizacija, suprantama, kaip ją apibrėžia Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymas, ir vykdanti sporto veiklas neįgaliesiems (išskyrus   sporto   federacijas,  komitetus  ir  kitas  skėtines neįgaliųjų organizacijas), viešoji įstaiga (išskyrus viešąsias įstaigas, kurių savininkė arba dalininkė yra valstybė arba savivaldybė), labdaros ir paramos fondas, religinė bendruomenė ar bendrija;

2. steigimo dokumentuose nurodyta, kad pareiškėjas plėtoja neįgaliųjų kūno kultūrą ir sportą;

3. nėra likviduojamas, nėra sudaręs taikos sutarties su kreditoriais, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos;

4. yra įvykdęs mokesčių ar socialinio draudimo įmokų mokėjimo įsipareigojimus pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus;

5. asmuo, turintis teisę veikti pareiškėjo vardu, neturi neišnykusio ar nepanaikinto teistumo už profesinės veiklos pažeidimus;

6. nėra įsiteisėjusio teismo sprendimo, kad pareiškėjas pažeidė kitą sutartį dėl paramos skyrimo iš  Europos Sąjungos arba Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų ir kitų valstybės pinigų fondų;

7. projekte numatytai veiklai vykdyti turi pakankamai:

7.1. žmogiškųjų išteklių, tai yra kūno kultūros ir sporto užsiėmimus neįgaliesiems organizuos ir ves sporto pedagogikos, kineziterapeuto, trenerio, taikomosios fizinės veiklos specialisto kvalifikaciją arba kitą su sportu susijusią specialybę turintis darbuotojas(-ai), ir tinkamų administracinių gebėjimų (projekto finansininkas turi turėti buhalterio, auditoriaus, apskaitininko kvalifikaciją arba buhalterinę apskaitą turi tvarkyti buhalterines paslaugas teikianti įmonė (įstaiga) arba buhalterinės  apskaitos paslaugas savarankiškai teikiantis asmuo);

7.2. materialinių išteklių, tai yra nuosavybės ir (ar) panaudos ir (ar) nuomos pagrindais turi patalpas projektui vykdyti, turi projekto veikloms vykdyti reikalingą inventorių ar įrangą.

Atranka vykdoma vadovaujantis Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektų finansavimo 2016-2018 metais konkurso nuostatais (toliau tekste – Nuostatai), patvirtintais Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. rugsėjo 4 d. įsakymu Nr. A1-506.


Pareiškėjas kartu su paraiška pateikia šiuos dokumentus:

1. pareiškėjo (ir partnerio, jeigu planuojama jungtinė veikla) steigimo dokumentų kopijas;

2. asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo (ir partnerio, jeigu planuojama jungtinė veikla) vardu, pasirašytas pažymas, kuriose nurodoma, kad yra įvykdyti Nuostatų 12.3-12.8 papunkčiuose nurodyti reikalavimai;

3. pareiškėjo (ir partnerio, jeigu planuojama jungtinė veikla) teisę naudotis nekilnojamuoju turtu   patvirtinančius dokumentus ar jų kopijas;

4. pažymą, kurioje pateikiamas preliminarus planuojamos nuolatinio pobūdžio veiklos dalyvių sąrašas;

5. jungtinės veiklos (partnerystės) sutarties kopijas (jeigu planuojama jungtinė veikla);

6. dokumento, patvirtinančio asmens teisę veikti pareiškėjo vardu, kopiją (jei pareiškėjui atstovauja ne vadovas);

7. sutarties kopiją, kai paslauga perkama iš buhalterinės apskaitos paslaugas teikiančios įmonės ar buhalterinės apskaitos paslaugas savarankiškai teikiančio asmens.

Paraiška turi būti užpildyta kompiuteriu lietuvių kalba, atspausdinta ir kartu su pridedamais  dokumentais tvarkingai susegta. Visi paraiškos ir pridedamų dokumentų lapai turi būti sunumeruoti eilės tvarka.

Pareiškėjas  teikia  projekto paraišką šia tvarka:

1. pareiškėjas Kazlų Rūdos savivaldybės administracijai pateikia vieną projekto paraiškos (užpildytą, pasirašytą ir antspauduotą paraiškos formą ir priedus) originalą;

2. kartu su projekto paraiška kompiuterinėje laikmenoje pateikiama elektroninė projekto paraiškos ir pridedamų dokumentų versija. Ant elektroninės laikmenos turi būti nurodytas pareiškėjo pavadinimas;

3. projekto paraiška turi būti pateikta registruotu paštu, įteikta per pašto kurjerį arba pareiškėjo ar jo įgalioto asmens asmeniškai. Jeigu paraiška pateikiama paštu arba per pašto kurjerį, pašto žymoje nurodyta išsiuntimo data turi būti atitinkamai ne vėlesnė kaip lapkričio 1 d. Kitais būdais, tai yra faksu, elektroniniu paštu arba kitais adresais, gautos paraiškos nevertinamos.

Pareiškėjas ar jų partneriai gali pateikti ne daugiau kaip vieną projekto paraišką. Jei pareiškėjas pateikė daugiau nei vieną paraišką, vertinama pirmiau pateikta, o kitos paraiškos nevertinamos.

   

Pareiškėjai gali pateikti klausimus dėl paraiškos pateikimo sąlygų ir paraiškos pildymo telefono numeriu 8 343 68628. Informacija pareiškėjams teikiama iki paskutinės paraiškų pateikimo dienos.

 

Projektų paraiškos priimamos iki lapkričio 1 d. darbo dienomis nuo 8 val. iki 17 val. (penktadieniais - iki 15 val. 45 min.) adresu Atgimimo g. 12, Kazlų Rūda (II aukštas, sekretoriatas).

 


Atgal Spausdinimo versija Archyvas

Mero veikla
Vytautas Kanevičius Kazlų Rūdos savivaldybės meras
 

Vytautas Kanevičius
Kazlų Rūdos savivaldybės meras

Apklausos

Naujienų
prenumerata
TARYBOS POSĖDŽIAI
TIESIOGINĖ POSĖDŽIŲ TRANSLIACIJA
TARYBOS POSĖDŽIŲ
GARSO ARCHYVAS

Prisijungimas

 

 

EISMO TVARKARAŠČIAI
RENGINIAI
AR ŽINOTE KUR KREIPTIS ATSITIKUS NELAIMEI?
UAB "KAZLŲ RŪDOS KOMUNALININKAS"
INDIVIDUALIOS VANDENS TIEKIMO ĮMONĖS
KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS PRIEŠGAISRINĖ TARNYBA
UAB "KAZLŲ RŪDOS ŠILUMOS TINKLAI"
SENIŪNAITIJOS

 

 

 

 
 
© KAZLŲ RUDOS SAVIVALDYBĖ. VISOS TEISĖS SAUGOMOSSPRENDIMAS: IDAMAS, NAUDOJAMA SMARTWEB SISTEMA