KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖ
Į pradžią El.paštas Svetainės žemelapis
Neįgaliųjų pasirinktys

KAZLŲ RŪDOS
SAVIVALDYBĖ


Biudžetinė įstaiga,
Atgimimo g. 12,
LT-69443
Kazlų Rūda 
Tel./faks.(8 343) 95 276,
el. p. priimamasis@kazluruda.lt
Duomenys kaupiami ir
saugomi Juridinių asmenų
registre, kodas 188777932

Struktūra ir kontaktai Teisinė informacija Veiklos sritys Korupcijos prevencija Administracinė informacija Paslaugos Nuorodos
Navigacija

Apklausa
Kaip vertinate naują Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos internetinę svetainę?
Teigiamai
Neigiamai
Balsų: 3432 žmonių

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

Naujienos
 Paskelbta: 2018-01-04

RENGIAMAS KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PLANAS 2016 METAMS

Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir sveikatos priežiūros skyriuje rengiamas Kazlų Rūdos savivaldybės socialinių paslaugų planas 2016 metams.
Iki 2015 m. lapkričio 10 d. prašome teikti pasiūlymus dėl priemonių įtraukimo į socialinių paslaugų planą Socialinės paramos ir sveikatos priežiūros skyriui: paštu adresu: Atgimimo g.12, Kazlų Rūda, el. paštu: judita.simonaviciene@kazluruda.lt arba virginija.radziuniene@kazluruda.lt, arba atvykti Atgimimo g.12, 125 kab.


Savivaldybės administracijos informacija

  Paskelbta: 2015-10-27


Informacija apie akciją „Geriausio socialinio darbuotojo rinkimai"

Akciją „Geriausio socialinio darbuotojo rinkimai" jau antrus metus iš eilės vykdo Socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Akcijos metu visų šalies socialinių paslaugų įstaigų, nevyriausybinių organizacijų, savivaldybių, seniūnijų, bendruomenių atstovai bei gyventojai gali teikti savo kandidatą ar kandidatus geriausio socialinio darbuotojo vardui pelnyti.

Nugalėtojai bus renkami 6 skirtingose nominacijose pagal klientų grupes: už darbą su vaikais, senjorais, neįgaliaisiais, šeimomis, bendruomene bei už darbą su patiriančiais krizę. Nugalėtojus išrinks vertinimo komisija.

„Geriausio socialinio darbuotojo" vardą pelnę socialiniai darbuotojai rugsėjo 27-ąją - Lietuvos socialinio darbuotojo dieną - iškilmingo renginio metu bus apdovanoti aukščiausiu Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įsteigtu apdovanojimu - „Gerumo Žvaigžde" ir socialinės apsaugos ir darbo ministrės Algimantos Pabedinskienės padėkos raštais.

Savo kandidatūras galima teikti nuo 2015 m. birželio 26 d. iki 2015 m. rugpjūčio 10 d. imtinai, adresu post@socmin.lt (laiško temos laukelyje prašome parašyti konkurso pavadinimą).

Kandidatūras gali teikti tiek fiziniai asmenys, tiek bendruomenių nariai, tiek nevyriausybinės ar valstybinės institucijos.

Konkurso „Geriausio socialinio darbuotojo rinkimai" pretendentų atrankos kriterijai:

1. Pretendentas yra socialinis darbuotojas, socialinio darbo organizatorius, specialistas socialiniam darbui.
2. Dirba socialinių paslaugų įstaigose, sveikatos priežiūros, ugdymo įstaigose, nevyriausybinėse organizacijose ir pan. su vaikais, senjorais, neįgaliaisiais, šeimomis, bendruomene, patiriančiais krizes.
3. Yra įgijęs Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymo 20 straipsnio 3 dalyje numatytą išsilavinimą ir nuolat tobulina savo profesinę kompetenciją.
4. Turi autoritetą bendruomenėje, juo pasitiki žmonės, su kuriais jis dirba, yra pateikti palankūs klientų atsiliepimai apie socialinio darbuotojo veiklą.
5. Geba suburti kolegas bendram darbui ir sėkmingai dirba tarpžinybinėje komandoje.
6. Yra iniciatyvus, aktyvus bendruomeninėje veikloje, į šią veiklą geba įtraukti ir savo klientus.

  Paskelbta: 2015-07-03


Išleistas leidinys „Gyvenimas ir darbas Lietuvoje"  

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija išleido elektroninį leidinį „Gyvenimas ir darbas Lietuvoje", kuriame susistemintai pateikta informacija apie darbą, verslo pradžią, mokesčius ir kitas sritis.
Leidinį galima rasti šios ministerijos tinklalapyje adresu:

http://www.socmin.lt/lt/socialine-integracija/tarptautine-migracija-lietuvoje.html

 

 Paskelbta: 2015-01-12

 


INFORMACIJA PINIGINĖS SOCIALINĖS PARAMOS IR ŠALPOS IŠMOKŲ GAVĖJAMS APIE IŠMOKŲ DYDŽIUS, KEIČIANT LITUS Į EURUS

 

Paskelbta: 2014-08-28


EURO įvedimas Lietuvoje

 

Tapdama Europos Sąjungos nare, Lietuva (kaip ir kitos valstybės, įstojusios į šią sąjungą 2004 metų gegužės 1-ąją) įsipareigojo įsivesti bendrąją valiutą - eurą, kai tik atitiks konvergencijos (Mastrichto) kriterijus.

 Pasirengimas įvesti eurą Lietuvoje yra vienas svarbiausių Vyriausybės prioritetų. 2013 m., atsižvelgus į naujausią kitų šalių euro įvedimo (Slovakija, Estija) patirtį ir pasirengimą (Latvija), buvo patvirtintas Nacionalinis euro įvedimo planas bei Lietuvos visuomenės informavimo apie euro įvedimą ir komunikacijos strategija. Juos 2013 m. birželio 26 d. Vyriausybė patvirtino nutarimu Nr. 604. Šie dokumentai buvo atnaujinti 2013 m. gruodžio 4 d. Vyriausybės nutarimu Nr.  1172.

 2013 m. gruodžio 4 d. nutarimu Nr. 1173 taip pat buvo patvirtintas Nacionalinio euro įvedimo plano įgyvendinimo priemonių planas.

 Nacionaliniame euro įvedimo plane bei Lietuvos visuomenės informavimo apie euro įvedimą ir komunikacijos strategijoje  pagrindinis dėmesys telkiamas į vartotojų apsaugą ir visuomenės informavimą.

 Nacionalinio euro įvedimo plano tikslas - numatyti pagrindinius euro įvedimo Lietuvoje principus, būdą, laikotarpius ir priemones, kad valstybės institucijos, verslas ir gyventojai galėtų tinkamai pasirengti šiam žingsniui. Lietuvos visuomenės informavimo apie euro įvedimą ir komunikacijos strategijos pagrindinis uždavinys - padėti visuomenei pasirengti valiutos pakeitimui užtikrinant, kad Lietuvos gyventojai būtų aiškiai, objektyviai, tiksliai, laiku ir tinkamai informuoti apie euro įvedimą šalyje.

 Nuo 2014 m. gegužės 6 d. vi­so­je Lie­tu­vo­je pra­de­da veik­ti ne­mo­ka­ma eu­ro te­le­fo­no li­ni­ja 8 800 34528, ku­ria pa­skam­bi­nus bus ga­li­ma už­duo­ti su eu­ro įve­di­mu su­si­ju­sius klau­si­mus.

 Ne­mo­ka­mos te­le­fo­no li­ni­jos nu­me­ris su­si­jęs su da­bar­ti­niu eu­ro ir li­to san­ty­kiu (1 eu­ras - 3,4528 li­to). Eu­ro te­le­fo­no li­ni­ja veiks iki 2015 me­tų va­sa­rio pa­bai­gos.

 In­for­ma­ci­ja bus tei­kia­ma sep­ty­nias die­nas per sa­vai­tę nuo 8 iki 18 va­lan­dos.

https://www.e-tar.lt/rs/legalact/dde86480f51511e3a55786e7536bee23/

http://www.socmin.lt/lt/euro-ivedimas-lietuvoje.html

Paskelbta: 2014-06-25


Dėl maisto produktų teikimo labiausiai skurstantiems asmenims

Informuojame, kad nuo šiol skurdžiausiai gyvenantiems Lietuvos gyventojams parama maisto produktais bus skiriama iš naujai įsteigto Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo – Socialinės apsaugos ir darbo ministerija paskirta vadovaujančia institucija, atsakinga už paramos administravimą ir finansų valdymą.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2014 m. vasario 6 d. įsakymu Nr. A1-68 „Dėl Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo projektų, finansuojamų pagal laikinąją tvarką, finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“, teisę gauti maisto produktus turi asmenys, kurių pajamos vienam šeimos nariui per mėnesį neviršija 1,5 VRP per mėnesį (525 Lt).

Prašymus dėl paramos maisto produktais asmenys gali pateikti seniūnijose pagal deklaruotą gyvenamąją vietą.

Kreipiantis būtina pateikti pažymas apie gaunamas pajamas už tris paskutinius mėnesius iki kreipimosi mėnesio.

Šeimoms gaunančioms socialinę pašalpą ar socialinę paramą mokiniams (nemokamą maitinimą mokiniai mokyklose) pažymų apie gaunamas pajamas pateikti nereikia.

PRAŠYMO FORMA>>

Kazlų Rūdos savivaldybės administracija, tel. 8 343 68623

Paskelbta: 2014-03-28

 


 

 

Kviečiame teikti paraiškas Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos 2014 metų projektų atrankos konkursui

Kazlų Rūdos savivaldybės administracija kartu su Kazlų Rūdos savivaldybės bendruomenės sveikatos taryba organizuoja Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos 2014 m. projektų finansavimo konkursą.

Visuomenės sveikatos programų 2014 m. prioritetinės kryptys:

 1. vaikų ir jaunimo sveikatos išsaugojimas ir prevencija;
 2. gyventojų sveikos mitybos ir fizinio aktyvumo skatinimas;
 3. lėtinių neinfekcinių ligų profilaktika;
 4. alkoholio, tabako ir kitų psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencija;
 5. psichikos sveikatos stiprinimo, savižudybių ir smurto prevencija;
 6. užkrečiamųjų ligų profilaktika ir kontrolė;
 7. gyvenamosios aplinkos sveikatinimas (stebėsena, monitoringai).

Paraiškos teikiamos pagal Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos 2010 m. spalio 28 d. įsakymu Nr. TS 37-1042 patvirtintą Kazlų Rūdos savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos tvarkos aprašą.

Projektų teikėjai turi užpildyti Kazlų Rūdos savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos projektų paraišką ir pateikti ją Kazlų Rūdos savivaldybės administracijai (Atgimimo g. 12, LT-69443 Kazlų Rūda) iki 2014 m. kovo 4 dienos.

Papildomos informacijos teirautis tel. (8 343) 68 623 arba el.p. vaida.sendzikiene@kazluruda.lt

Paraiškos pildymo forma>>  

Paskelbta: 2014-02-03


 

Naujovės socialinės apsaugos srityje, kurios įsigaliojo nuo sausio:

Nuo sausio 1 d. įsigaliojo nauja Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo redakcija ;

Nuo šiol net 26 socialinės paramos paslaugas galima užsisakyti ir internetu ;

Nemokamam mokinių maitinimui – daugiau lėšų ;

II laipsnio valstybines pensijas galės gauti ir 5 vaikus užauginusios motinos ;

Didės valstybinės pensijos ;

Slaugos ar priežiūros tikslinės kompensacijos neįgaliesiems didės 15 procentų .

Paskelbta: 2014-01-14

 


Piniginės socialinės pašalpos gavėjams nauji reikalavimai, įsidarbinusiems - papildomos privilegijos>>

 

Paskelbta: 2013-06-03

 


 

KVIEČIAME TEIKTI PARAIŠKAS VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2013 METŲ PROJEKTŲ ATRANKOS KONKURSUI

Kazlų Rūdos savivaldybės administracija kartu su Kazlų Rūdos savivaldybės bendruomenės sveikatos taryba organizuoja Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos 2013 m. projektų finansavimo konkursą.

Visuomenės sveikatos programų 2013 m. prioritetinės kryptys:

 1. vaikų ir jaunimo sveikatos išsaugojimas ir prevencija;
 2. gyventojų sveikos mitybos ir fizinio aktyvumo skatinimas;
 3. lėtinių neinfekcinių ligų profilaktika;
 4. alkoholio, tabako ir kitų psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencija;
 5. psichikos sveikatos stiprinimo, savižudybių ir smurto prevencija;
 6. užkrečiamųjų ligų profilaktika ir kontrolė;
 7. gyvenamosios aplinkos sveikatinimas (stebėsena, monitoringai).

Paraiškos teikiamos pagal Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos 2010 m. spalio 28 d. įsakymu Nr. TS 37-1042 patvirtintą Kazlų Rūdos savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos tvarkos aprašą.

Projektų teikėjai turi užpildyti Kazlų Rūdos savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos projektų paraišką ir pateikti ją Kazlų Rūdos savivaldybės administracijai (Atgimimo g. 12,  LT-69443 Kazlų Rūda) iki 2013 m. vasario 18 dienos.
Papildomos informacijos teirautis tel. (8 343) 68 623 arba el.p. vaida.sendzikiene@kazluruda.lt

Paraiškos pildymo forma>>  

 


 

 

 

 

NEMOKAMA SEZONINĖ GRIPO VAKCINA JAU PRISTATYTA Į ŠALIES SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGAS

100 tūkst. sezoninio gripo vakcinos dozių, nupirktų Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis, jau pristatyta į šalies sveikatos priežiūros įstaigas. Nemokamai nuo sezoninio gripo bus skiepijami pavojingų gripo komplikacijų rizikos grupei priskiriami asmenys: vyresni nei 65 metų ir bet kurio amžiaus sergantieji lėtinėmis ligomis (širdies ir kraujagyslių, kvėpavimo takų, inkstų ir kt.), taip pat gyvenantieji globos ir slaugos įstaigose bei medicinos darbuotojai.

Šiemet, kaip ir pernai, buvo nupirkta prancūziška gripo vakcina „Vaxigrip“ (gamintojas „Sanofi Pasteur“). Ši vakcina pasiekė poliklinikas, ligonines bei globos ir slaugos namus – visas įstaigas, pateikusias paraiškas šiai vakcinai gauti. Šia vakcina skiepys 486 gydymo įstaigos.

Dėl skiepų rizikos grupei priskiriami asmenys turėtų kreiptis į savo šeimos gydytoją. Patariame skiepijimosi neatidėlioti, nes dabar tinkamiausias metas skiepytis nuo šios ligos. Kadangi kasmet keičiasi gripo virusas ir kasmet kuriama nauja vakcina nuo gripo, skiepytis neturėtų pamiršti ir tie gyventojai, kurie skiepijosi pernai.

Skiepai yra pati efektyviausia specifinė imunoprofilaktikos priemonė, apsauganti nuo gripo ir jo sukeliamų komplikacijų. Skiepytis rekomenduojama kasmet prieš prasidedant gripo sezonui, tačiau galima pasiskiepyti ir vėliau. Pasaulio sveikatos organizacija pasiskiepyti rekomenduoja daugumai, o ypač 65 m. ir vyresniems bei visų amžiaus grupių asmenims, sergantiems lėtinėmis ligomis: širdies ir kraujagyslių, plaučių, bronchine astma, metabolinėmis, inkstų ligomis bei asmenims, kurių imunitetas yra nusilpęs.

Lietuviai nėra itin dideli skiepijimosi entuziastai. Kasmet nuo gripo pasiskiepija iki 6 proc. visų Lietuvos gyventojų. Tai vienas mažiausių rodiklių Europos Sąjungoje. Pavyzdžiui, Norvegijoje pasiskiepija per 50 proc., Vokietijoje – per 60 proc., Didžiojoje Britanijoje – apie 75 proc., Nyderlanduose – apie 80 proc. gyventojų. Minėtose šalyse skiepai nuo gripo yra savaime suprantamas apsisaugojimo nuo šios ligos būdas.

Gripo profilaktika kur kas pigesnė ir efektyvesnė priemonė nei susirgusiųjų gydymas. Kiekvieną raginame rūpintis savo sveikata ir įvertinti, kas labiau apsimoka – skiepas ar visokie papildai bei vaistai jau susirgus.

Valstybinės ligonių kasos prie SAM
Ryšių su visuomene skyriaus informacija

 


 

 

Nuo spalio mėnesio pradedama keisti neįgaliųjų pažymėjimus   


Lietuvoje nuo 2012 m. sausio 1 d. pradedant didinti senatvės pensinį amžių, gyventojai, kuriems nustatytas darbingumo lygis, turės pasikeisti turimus neįgaliųjų pažymėjimus. Juos nemokamai galima pasikeisti visuose 25 teritoriniuose Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (NDNT) skyriuose jau nuo spalio mėnesio.

Vadovaujantis Darbingumo lygio nustatymo tvarkos aprašu, darbingumo lygis žmonėms gali būti nustatomas iki senatvės pensijos sukakties. Tokiu atveju neįgalumą įrodančiuose dokumentuose yra nurodoma konkreti data, kada žmogus sulauks pensinio amžiaus. Neįgaliojo pažymėjimas neteks galios nurodytą pažymėjime dieną, nors žmogus dar nebus sulaukęs pensinio amžiaus. Dėl to neįgalieji, kuriems darbingumo lygis nustatytas iki senatvės pensijos amžiaus, kviečiami juos pasikeisti.

Pažymėjimus galima pasikeisti nuo spalio 1 d. Pirmiausia raginami tie žmonės, kurie pensinio amžiaus sulauks 2012 metais, o likusieji pažymėjimus galės pasikeisti artėjant senatvės pensijos amžiaus sukakties dienai.

„Laiku nepasikeitus dokumentų, gali kilti sunkumų naudojantis žmonėms priklausančiomis lengvatomis ir garantijomis. Pavyzdžiui, įsigyjant vienkartinį važiavimo tolimojo reguliaraus susisiekimo autobusais ir keleiviniais traukiniais, vienkartinį arba mėnesinį vardinį važiavimo vietinio (miesto ir priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusais ir troleibusais, reguliaraus susisiekimo laivais ir keltais bilietą su nuolaida ir kt. Todėl raginame žmones negaišti ir kreiptis į teritorinius NDNT skyrius pasikeisti turimus dokumentus“, - sakė NDNT vadovas Zdislavas Skvarciany.

Pensinis amžius nuo kitų metų bus pradedamas didinti palaipsniui, kol 2026 metais tiek moterims, tiek vyrams pasieks 65 metus. Kasmet moterims pensinis amžius padidės keturiais, vyrams – dviem mėnesiais.

Kaip pasikeisti neįgaliojo pažymėjimą?

Žmonės, kuriems nuo kitų metų bus padidintas senatvės pensijos amžius, neįgaliųjų pažymėjimus gali pasikeisti nuo spalio 1 d. Jiems arba jų įgaliotiems asmenims reiktų atvykti į NDNT teritorinius skyrius pagal deklaruotą gyvenamą vietą ir pateikti šiuos dokumentus: neįgaliojo pažymėjimą (originalą), 3x4 cm dydžio nuotrauką bei laisvos formos prašymą dėl neįgaliojo pažymėjimo pakeitimo. Prašymo formą galima rasti svetainėje www.ndnt.lt arba NDNT teritoriniuose skyriuose. Esant reikalui, žmonėms bus pakeisti ir kiti NDNT išduoti dokumentai.

Minėtus dokumentus žmonės arba jų įgalioti asmenys gali pateikti NDNT teritoriniams skyriams ir registruotu paštu. Socialinės globos įstaigos bei nevyriausybinės organizacijos gali centralizuotai NDNT pateikti neįgaliųjų pažymėjimų keitimui reikalingus dokumentus. Dėl savivaldybių seniūnijų centralizuoto dokumentų teikimo šiuo metu yra kreiptasi į savivaldybes, priėmus sprendimą bus informuojama atskirai.

NDNT teritoriniai skyriai, gavę visus keitimui reikalingus dokumentus, neįgaliojo pažymėjimą pakeis ne vėliau kaip per 10 darbo dienų. Nauji dokumentai bus išsiunčiami registruotu paštu ar įteikiami asmeniškai. Siekiant, kad neįgalieji patirtų kuo mažiau nepatogumų, pažymėjimus bus stengiamasi pakeisti per kuo trumpesnį laiką, t.y., esant poreikiui, pažymėjimai galės būti pakeisti per vieną dieną.

Plačiau apie neįgaliųjų pažymėjimų keitimo tvarką:
Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Dokumentų vadybos skyrius, Tel. 213 6882.

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos inf.


 

 

Mero veikla
Vytautas Kanevičius Kazlų Rūdos savivaldybės meras
 

Vytautas Kanevičius
Kazlų Rūdos savivaldybės meras

Apklausos

Naujienų
prenumerata
TARYBOS POSĖDŽIAI
TIESIOGINĖ POSĖDŽIŲ TRANSLIACIJA
TARYBOS POSĖDŽIŲ
GARSO ARCHYVAS

Prisijungimas

 

 

EISMO TVARKARAŠČIAI
RENGINIAI
AR ŽINOTE KUR KREIPTIS ATSITIKUS NELAIMEI?
UAB "KAZLŲ RŪDOS KOMUNALININKAS"
INDIVIDUALIOS VANDENS TIEKIMO ĮMONĖS
KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS PRIEŠGAISRINĖ TARNYBA
UAB "KAZLŲ RŪDOS ŠILUMOS TINKLAI"
SENIŪNAITIJOS

 


 

 

 
 
© KAZLŲ RUDOS SAVIVALDYBĖ. VISOS TEISĖS SAUGOMOSSPRENDIMAS: IDAMAS, NAUDOJAMA SMARTWEB SISTEMA