KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖ
Į pradžią El.paštas Svetainės žemelapis
Neįgaliųjų pasirinktys

KAZLŲ RŪDOS
SAVIVALDYBĖ


Biudžetinė įstaiga,
Atgimimo g. 12,
LT-69443
Kazlų Rūda 
Tel./faks.(8 343) 95 276,
el. p. priimamasis@kazluruda.lt
Duomenys kaupiami ir
saugomi Juridinių asmenų
registre, kodas 188777932

Struktūra ir kontaktai Teisinė informacija Veiklos sritys Korupcijos prevencija Administracinė informacija Paslaugos Nuorodos
Navigacija

Apklausa
Kaip vertinate naują Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos internetinę svetainę?
Teigiamai
Neigiamai
Balsų: 3342 žmonių

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 


Prašymų įregistruoti santuoką priėmimas ir santuokos registravimas

Paslaugos pavadinimas

Prašymų įregistruoti santuoką priėmimas ir santuokos registravimas

Paslaugos rezultatas

Santuokos liudijimas

Apibūdinimas

Paslauga teikiama asmenims, norintiems įregistruoti santuoką. Norintys susituokti asmeniškai paduoda nustatytos formos prašymą jų pasirinktai civilinės metrikacijos įstaigai. Santuoka registruojama Civilinio kodekso nustatyta tvarka, praėjus ne mažiau kaip vienam mėnesiui nuo prašymo įregistruoti santuoką padavimo datos. Įrašomas santuokos sudarymo įrašas ir išduodamas santuokos liudijimas.

 

Teisės aktai

1. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymas. Civilinis kodeksas (Žin., 2000, Nr. 74-2262).
2. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2006 m. gegužės 19 d. įsakymu Nr. 1R-160 patvirtintos Civilinės metrikacijos taisyklės (Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2008 m. liepos 22 d. įsakymo Nr. 1R-294 redakcija) (Žin., 2006, Nr. 65-215, 2008, Nr. 88-3541, 2009, Nr. 100-4190, 2011, Nr. 35-1676).
3. Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo pakeitimo įstatymas (Žin., 2008, Nr. 22-804).
4. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo pakeitimo įstatymas (Žin., 2008, Nr. 113-4290).
5. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas (Žin., 1999, Nr. 60-1945; 2011, Nr. 4-125).
6. Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas (Žin., 2000, Nr. 10-236, 2005,  Nr. 139-5008).
7. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2003 m. birželio 26 d. nutarimas Nr. N-2(87) „Dėl moterų pavardžių darymo" (Žin., 2003, Nr. 65-3009).
8. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2006 m. rugsėjo 28 d. nutarimas Nr. N-5 (106) „Dėl Valstybinės lietuvių kalbos komisijos prie Lietuvos Respublikos Seimo 1996 m. gruodžio 19 d. nutarimo Nr. 58 ,,Dėl leidinio „Lietuvių kalbos rašyba ir skyryba" pakeitimo". Leidinio „Lietuvių kalbos rašyba ir skyryba", Vilnius, 1992, §47 (Žin., 2006, Nr. 107-4087).
9. Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymas (Žin., 2000, Nr. 52-1484).
10. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000-12-15 nutarimas Nr. 1458 „Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo" (Žin., 2000, Nr. 108-3463, 2008, Nr. 73-2835, 2009, Nr. 103-4321).

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

1. Prašymas.
2. Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai.
3. Gimimo liudijimai.
4. Ištuokos liudijimas – ištuoktam asmeniui, buvusio sutuoktinio mirties liudijimas – našliui, kai šie duomenys nėra įtraukti į Gyventojų registro duomenų centrinę bazę.
5. Užsienio valstybės piliečiui – jo valstybės kompetentingos institucijos išduotas dokumentas, patvirtinantis, kad jo santuokai nėra kliūčių.
6. Mokėjimo pavedimo išrašas su banko žyma arba kvitas, patvirtinantis, kad sumokėta valstybės rinkliava.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

VĮ Registrų centras, Gyventojų registro departamentas – dėl deklaruotos gyvenamosios vietos, šeiminės padėties (A. Vivulskio g. 4 A, LT-03220 Vilnius, www.registrucentras.lt).

 

Paslaugos teikėjas

Civilinės metrikacijos skyriaus vyresnioji specialistė
Rasa Martinaitienė
Tel. (8 343) 95 323

El.p. rasa.martinaitiene@kazluruda.lt

Paslaugos vadovas

Civilinės metrikacijos skyriaus vedėja
Daiva Mickevičienė
Tel. (8 343) 95 323
El. p. daiva.mickeviciene@kazluruda.lt

Trukmė

Santuoka registruojama praėjus ne mažiau kaip vienam mėnesiui nuo prašymo įregistruoti santuoką padavimo dienos

Kaina

Valstybės rinkliava: 20,00 € – kai santuoka registruojama Civilinės metrikacijos skyriuje ir 60,00 € – kai santuoka registruojama norinčiųjų susituokti pasirinktoje vietoje.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Prašymo forma  

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

2 vienpusės sąveikos lygis (viešoje KRSA interneto svetainėje interesantui suteikiama galimybė gauti prašymo formą, ją atsisiunčiant).

Teikimo ypatumai

Prašymas įregistruoti santuoką paduodamas asmeniškai Civilinės metrikacijos skyriuje, dalyvaujant abiems būsimiems sutuoktiniams.
Civilinės metrikacijos įstaigos vadovas norinčių susituokti prašymu ir esant svarbioms priežastims (nėštumas, sunki liga, vaiko gimimas, jūreivio išplaukimas į jūrą ar kario išvykimas į oficialią karinę misiją užsienio valstybėje ilgesniam kaip 3 mėnesių laikui, asmens išvykimas į diplomatinę tarnybą) turi teisę registruoti santuoką nepraėjus vienam mėnesiui, tačiau ne anksčiau kaip po dviejų savaičių nuo prašymo padavimo dienos.
Santuoka registruojama dalyvaujant būsimiems sutuoktiniams ir dviem liudytojams.
Jeigu vienas iš susituokiančiųjų yra laisvės atėmimo vietoje, pateikus tai patvirtinantį dokumentą, santuoką registruoja laisvės atėmimo vietos buvimo vietos civilinės metrikacijos įstaiga. Prašymas įregistruoti santuoką pildomas laisvės atėmimo vietos administracijoje ir paduodamas Civilinės metrikacijos skyriuje.
Užsienio valstybių institucijų išduoti dokumentai turi būti išversti į lietuvių kalbą ir legalizuoti ar patvirtinti pažyma (Apostille), jeigu LR tarptautinės sutartys ir Europos Sąjungos teisės aktai nenustato kitaip. Dokumentų kopijos turi būti patvirtintos notaro arba konsulinio pareigūno parašu ir antspaudu su Lietuvos valstybės herbu.

Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

 

Veiksmų sekos schema

Mero veikla
Vytautas Kanevičius Kazlų Rūdos savivaldybės meras
 

Vytautas Kanevičius
Kazlų Rūdos savivaldybės meras

Apklausos

Naujienų
prenumerata
TARYBOS POSĖDŽIAI
TIESIOGINĖ POSĖDŽIŲ TRANSLIACIJA
TARYBOS POSĖDŽIŲ
GARSO ARCHYVAS

Prisijungimas

 

 

EISMO TVARKARAŠČIAI
RENGINIAI
AR ŽINOTE KUR KREIPTIS ATSITIKUS NELAIMEI?
UAB "KAZLŲ RŪDOS KOMUNALININKAS"
INDIVIDUALIOS VANDENS TIEKIMO ĮMONĖS
KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS PRIEŠGAISRINĖ TARNYBA
UAB "KAZLŲ RŪDOS ŠILUMOS TINKLAI"
SENIŪNAITIJOS

 

 

 

 
 
© KAZLŲ RUDOS SAVIVALDYBĖ. VISOS TEISĖS SAUGOMOSSPRENDIMAS: IDAMAS, NAUDOJAMA SMARTWEB SISTEMA