KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖ
Į pradžią El.paštas Svetainės žemelapis
Neįgaliųjų pasirinktys

KAZLŲ RŪDOS
SAVIVALDYBĖ


Biudžetinė įstaiga,
Atgimimo g. 12,
LT-69443
Kazlų Rūda 
Tel./faks.(8 343) 95 276,
el. p. priimamasis@kazluruda.lt
Duomenys kaupiami ir
saugomi Juridinių asmenų
registre, kodas 188777932

Struktūra ir kontaktai Teisinė informacija Veiklos sritys Korupcijos prevencija Administracinė informacija Paslaugos Nuorodos
Navigacija

Apklausa
Kaip vertinate naują Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos internetinę svetainę?
Teigiamai
Neigiamai
Balsų: 3307 žmonių

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 


Civilinės būklės akto įrašo kopijos, nuorašo, išrašo išdavimas

Paslaugos pavadinimas

Civilinės būklės akto įrašo kopijos, nuorašo, išrašo išdavimas

Paslaugos rezultatas

Kopija, nuorašas, išrašas

Apibūdinimas

Paslauga teikiama asmenims, norintiems gauti civilinės būklės akto įrašo kopiją, nuorašą ar išrašą. Išduodami civilinės būklės akto įrašo kopijos, nuorašai, išrašai:
1. gimimo;

2. santuokos sudarymo;
3. santuokos nutraukimo;

4. mirties.
Asmenys, norintys gauti civilinės būklės akto įrašo kopiją, nuorašą, išrašą, kreipiasi į jų pasirinktą civilinės metrikacijos įstaigą. Prašymas civilinės būklės akto įrašo kopijai, nuorašui, išrašui gauti pateikiamas raštu, asmeniui atvykus į Civilinės metrikacijos skyrių, per konsulinę įstaigą ar įgaliotą asmenį.

 

Teisės aktai

1. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymas. Civilinis kodeksas (Žin., 2000, Nr. 74-2262).
2. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2006 m. gegužės 19 d. įsakymu Nr. 1R-160 patvirtintos Civilinės metrikacijos taisyklės (Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2008 m. liepos 22 d. įsakymo Nr. 1R-294 redakcija) (Žin., 2006, Nr. 65-215, 2008, Nr. 88-3541, 2009, Nr. 100-4190, 2011, Nr. 35-1676).
3. Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo pakeitimo įstatymas (Žin., 2008, Nr. 22-804).
4. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo pakeitimo įstatymas (Žin., 2008, Nr. 113-4290).
5. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas (Žin., 1999, Nr. 60-1945; 2011, Nr. 4-125).
6. Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas (Žin., 2000, Nr. 10-236, 2005,  Nr. 139-5008).
7. Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymas (Žin., 2000, Nr. 52-1484).
8. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000-12-15 nutarimas Nr. 1458 „Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo" (Žin., 2000, Nr. 108-3463, 2008, Nr. 73-2835, 2009, Nr. 109-4629).

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

1. Prašymas.
2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (pasas arba asmens tapatybės kortelė).
3. Jeigu civilinės būklės akto įrašo nuorašą, kopiją turi gauti įgaliotas asmuo – įgaliojimas.
4. Jeigu civilinės būklės akto įrašo kopiją, nuorašą, išrašą nori gauti įstatyminis ar testamentinis paveldėtojas – tai įrodantys dokumentai.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

1.VĮ Registrų centras, Gyventojų registro departamentas – dėl deklaruotos gyvenamosios vietos, šeiminės padėties (A. Vivulskio g. 4 A, LT-03220 Vilnius, www.registrucentras.lt).
2. Kitos civilinės metrikacijos įstaigos – dėl informacijos apie asmens civilinės būklės akto įrašus.
3. Lietuvos valstybės istorijos archyvai – dėl archyvinių civilinės būklės aktų įrašų (Gerosios Vilties g. 10, LT-03134 Vilnius, K. Kalinausko g. 21, LT-03107 Vilnius, www.archyvai.lt).

Paslaugos teikėjas

Civilinės metrikacijos skyriaus vyresnioji specialistė
Rasa Martinaitienė
Tel. (8 343) 95 323

El.p. rasa.martinaitiene@kazluruda.lt

Paslaugos vadovas

Civilinės metrikacijos skyriaus vedėja
Daiva Mickevičienė
Tel. (8 343) 95 323
El. p. daiva.mickeviciene@kazluruda.lt

Trukmė

1 darbo diena (teisės aktų nustatyta tvarka – ne ilgiau kaip 20 darbo dienų)

Kaina

Valstybės rinkliava – 2,90 €.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Prašymo forma  

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

2 vienpusės sąveikos lygis (viešoje KRSA interneto svetainėje interesantui suteikiama galimybė gauti prašymo formą, ją atsisiunčiant).

Teikimo ypatumai

Civilinės būklės akto įrašo kopija, nuorašas, išrašas, išskyrus gimimo ir mirties, išduodami patiems asmenims, kuriems įrašytas atitinkamas civilinės būklės akto įrašas.
Jeigu Civilinės metrikacijos skyriuje nėra reikiamo civilinės būklės akto įrašo, Civilinės metrikacijos skyrius gali išreikalauti iš Lietuvos valstybės istorijos archyvo pažymą apie reikalingą civilinės būklės akto įrašą.

Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

 

Veiksmų sekos schema

Mero veikla
Vytautas Kanevičius Kazlų Rūdos savivaldybės meras
 

Vytautas Kanevičius
Kazlų Rūdos savivaldybės meras

Apklausos

Naujienų
prenumerata
TARYBOS POSĖDŽIAI
TIESIOGINĖ POSĖDŽIŲ TRANSLIACIJA
TARYBOS POSĖDŽIŲ
GARSO ARCHYVAS

Prisijungimas

 

 

EISMO TVARKARAŠČIAI
RENGINIAI
AR ŽINOTE KUR KREIPTIS ATSITIKUS NELAIMEI?
UAB "KAZLŲ RŪDOS KOMUNALININKAS"
INDIVIDUALIOS VANDENS TIEKIMO ĮMONĖS
KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS PRIEŠGAISRINĖ TARNYBA
UAB "KAZLŲ RŪDOS ŠILUMOS TINKLAI"
SENIŪNAITIJOS

 
 
© KAZLŲ RUDOS SAVIVALDYBĖ. VISOS TEISĖS SAUGOMOSSPRENDIMAS: IDAMAS, NAUDOJAMA SMARTWEB SISTEMA