KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖ
Į pradžią El.paštas Svetainės žemelapis
Neįgaliųjų pasirinktys

KAZLŲ RŪDOS
SAVIVALDYBĖ


Biudžetinė įstaiga,
Atgimimo g. 12,
LT-69443
Kazlų Rūda 
Tel. (8 343) 95 276,
el. p. priimamasis@kazluruda.lt
Duomenys kaupiami ir
saugomi Juridinių asmenų
registre, kodas 188777932

Struktūra ir kontaktai Teisinė informacija Veiklos sritys Korupcijos prevencija Administracinė informacija Paslaugos Nuorodos
Navigacija


 

 

 

 


 

 

 

 


< Skelbimai >
   2019-06-07
DĖL UGDYMO PROCESO KOREGAVIMO ŠILTUOJU METŲ LAIKU

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija atkreipia ugdymo įstaigų vadovų dėmesį dėl ugdymo proceso organizavimo šiltuoju metų laiku ir, esant būtinybei, jo koregavimo. Taip pat rekomenduoja mokiniams ir jų tėvams pasirūpinti tinkama apranga per karščius.


Reikalavimai mokyklos mikroklimatui nurodyti Lietuvos higienos normoje HN 21:2017 „Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai", patvirtintoje Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. rugpjūčio 10 d. įsakymu Nr. V-773 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 21:2017. „Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai" (toliau - Higienos norma): šiltuoju metų laikotarpiu mokymo klasėse, mokymo kabinetuose oro temperatūra turi būti ne aukštesnė negu 28 °C. Mokymo patalpose, kaip ir numato Higienos norma, kabinetuose turi būti užtikrinta natūralaus vėdinimo per atidaromus langus galimybė.

Taip pat pažymime, kad, vadovaujantis Lietuvos higienos normos HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai" (kurią galite rasti čia: www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.AF02472A1EBF/asr) 85 punkto 4 papunkčiu, vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo programas, veikla lauke neorganizuojama, kai oro sąlygos kelia riziką vaikų sveikatai ir oro temperatūra lauke siekia 32° C ar yra dar aukštesnė.

Atsižvelgiant į karštus orus pranašaujančias prognozes, būtina atkreipti mokinių ir jų tėvų dėmesį į tinkamą mokinių aprangą ir informuoti dėl ugdymo proceso koregavimo. Mokykla, koreguodama ugdymo procesą:

  • organizuoja mokymąsi: vėsesnėse mokyklos patalpose, kuriose oro temperatūra yra žemesnė;
  • organizuoja mokymąsi kitose erdvėse ir aplinkose, pvz., mokyklos aplinkoje, lauko klasėse, parkuose ir kt.;
  • pertvarko pamokų tvarkaraštį - trumpinamos pamokos arba organizuojama tik dalis pamokų iki įšylant oro temperatūrai klasėse, o kita dalis ugdymo proceso organizuojama kitose aplinkose;
  • pertvarko ugdymo procesą atskiroms klasėms, jeigu jų patalpų temperatūra viršija numatytą Higienos normoje, ar visai mokyklai;
  • mokymo procesas klasėse keičiamas į kitokio pobūdžio mokymąsi, t. y. kitokias veiklas mokyklos numatytose aplinkose;
  • taiko kitus mokykloje pasiteisinusius ugdymo proceso koregavimo būdus.

Ugdymo proceso koregavimo sprendimais ugdymo proceso dalyviams turėtų būti sudarytos saugios mokymosi sąlygos, šie sprendimai turėtų padėti spręsti iššūkius, su kuriais susiduria konkreti mokykla šiltuoju metų laiku, ir užtikrinti sklandų ugdymo turinio įgyvendinimą.

 

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos informacija

 


Atgal Spausdinimo versija Archyvas

Mero veikla

 
Mantas Varaška
Kazlų Rūdos savivaldybės meras

 
  
 

Apklausos

Naujienų
prenumerata
TARYBOS POSĖDŽIAI
TIESIOGINĖ POSĖDŽIŲ TRANSLIACIJA
TARYBOS POSĖDŽIŲ
GARSO ARCHYVAS

Prisijungimas

 

 

 

 

 

EISMO TVARKARAŠČIAI
RENGINIAI
AR ŽINOTE KUR KREIPTIS ATSITIKUS NELAIMEI?
UAB "KAZLŲ RŪDOS KOMUNALININKAS"
INDIVIDUALIOS VANDENS TIEKIMO ĮMONĖS
KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS PRIEŠGAISRINĖ TARNYBA
UAB "KAZLŲ RŪDOS ŠILUMOS TINKLAI"
SENIŪNAITIJOS

 


 

 

 
 
© KAZLŲ RUDOS SAVIVALDYBĖ. VISOS TEISĖS SAUGOMOSSPRENDIMAS: IDAMAS, NAUDOJAMA SMARTWEB SISTEMA