KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖ
Į pradžią El.paštas Svetainės žemelapis
Neįgaliųjų pasirinktys

KAZLŲ RŪDOS
SAVIVALDYBĖ


Biudžetinė įstaiga,
Atgimimo g. 12,
LT-69443
Kazlų Rūda 
Tel./faks.(8 343) 95 276,
el. p. priimamasis@kazluruda.lt
Duomenys kaupiami ir
saugomi Juridinių asmenų
registre, kodas 188777932

Struktūra ir kontaktai Teisinė informacija Veiklos sritys Korupcijos prevencija Administracinė informacija Paslaugos Nuorodos
Navigacija

Apklausa
Kaip vertinate naują Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos internetinę svetainę?
Teigiamai
Neigiamai
Balsų: 3098 žmonių

Lankytojų statistika

Skaičiuojama nuo: 2011-09-20
Iš viso apsilankė: 3955824
Šiandien apsilankė: 267
Dabar naršo: 15
 


 

 


Civilinės metrikacijos skyrius

Civilinės metrikacijos skyrius, tel. (8 343) 95 323, el. p. cms@kazluruda.lt
Adresas: M. Valančiaus g. 12, LT-69405, Kazlų Rūda, Kazlų Rūdos sav.

D. Mickevičienė, vedėja
R.Martinaitienė, vyriausioji specialistė

Civilinės metrikacijos skyriaus darbuotojų funkcijos >>


 

Skyriaus uždaviniai:

 • civilinės būklės aktų registravimas;
 • įstatymų priskirtų registrų tvarkymas ir duomenų teikimas valstybės registrams. 

Skyriaus funkcijos:

 • registruoja Savivaldybės gyventojų gimimus;
 • registruoja tėvystės pripažinimo, tėvystės nustatymo faktus. Pagal teismo sprendimus registruoja tėvystės paneigimo ir įvaikinimo faktus;
 • registruoja Savivaldybės gyventojų mirtis; apie karo prievolininkų mirtį praneša Karo prievolės administravimo tarnybai prie Krašto apsaugos ministerijos (KPAT prie KAM) teritoriniam Marijampolės skyriui;
 • organizuoja iškilmingas santuokų ceremonijas ir jas praveda. Priima prašymus santuokoms registruoti, supažindina su santuokos sudarymo sąlygomis ir santuokos registravimo tvarka;
 • registruoja santuokas;
 • apskaito Bažnyčioje ir užsienyje įregistruotas santuokas bei kitus civilinės būklės aktus;
 • įstatymų nustatyta tvarka įregistruoja santuokų nutraukimo dokumentus;
 • ruošia bylas civilinės būklės įrašams atkurti, ištaisyti, papildyti, atkurti, anuliuoti, vardui, pavardei ir tautybei pakeisti, ištaiso, papildo atkuria, anuliuoja atitinkamus aktų įrašus, išduoda liudijimus, pranešimus apie aktų įrašų ištaisymus išsiunčia kitų savivaldybių Civilinės metrikacijos skyriams, Lietuvos Valstybės istorijos archyvui;
 • pirminių civilinės būklės įrašų nustatymo atveju anuliuoja vėliau sudarytus įrašus;
 • sistemina, kaupia pirmuosius civilinės būklės įrašų egzempliorius;
 • tvirtina civilinės būklės įrašus, civilinės būklės įrašų liudijimus bei išvadas, sudarytas asmens duomenų pakeitimo bylose;
 • tvarko Skyriaus archyvą;
 • sudaro Skyriaus bylų nomenklatūrą, nuolatinio, ilgo ir laikino saugojimo bylų apyrašus ir iki nustatyto termino pateikia Marijampolės apskrities archyvui paruoštus nuolatinio ir ilgo saugojimo bylų apyrašus;
 • registruoja siunčiamus ir gaunamus raštus, Skyriaus kompetencijos klausimais susirašinėja su gyventojais, Gyventojų registro tarnyba prie Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerijos, Lietuvos Respublikos Teisingumo bei Užsienio reikalų ministerijomis, Civilinės metrikacijos skyriais, antstolių kontoromis bei kitomis institucijomis;
 • išduoda gyventojams kartotinius liudijimus, pažymas apie civilinės būklės įrašų registravimą;
 • išrašo ir išsiunčia civilinės būklės įrašų kopijas, išrašus įstaigoms bei gyventojams pagal užklausimus;
 • tvarko griežtos atskaitomybės liudijimų blankų apskaitą;
 • vykdo valstybinės rinkliavos apskaitą;
 • išduoda mirties liudijimų blankus Savivaldybei priklausančioms seniūnijoms, priima seniūnijose sudarytus mirties įrašus ir juos archyvuoja;
 • tvarko gyventojų registrą, teikia duomenis gyventojų registro tarnybai prie Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerijos;
 • pagal Skyriui priskirtą kompetenciją įgyvendina Administracijos Finansų kontrolės taisyklių nuostatas;
 • siunčia policijos komisariatų Migracijos grupėms mirusiųjų asmenų asmens tapatybės dokumentus;
 • teikia informaciją žiniasklaidai apie Savivaldybės gyventojų demografinius rodiklius bei pagal Skyriui priskirtą kompetenciją teikia informaciją apie Skyriaus veiklą darbuotojui, atsakingam už viešosios informacijos sklaidą, atsako už šios informacijos išsamumą, teisingumą ir pateikimą laiku;
 • tarpininkauja dėl civilinės būklės įrašų liudijimų ir kitų dokumentų gavimo iš užsienio valstybių;
 • dalyvauja Savivaldybės biudžeto formavimo procese, teikia reikalingus duomenis;
 • Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka vykdo viešųjų pirkimų procedūras;
 • pagal Skyriui priskirtą kompetenciją priima interesantus, nagrinėja iš fizinių ir juridinių asmenų gaunamus pareiškimus, prašymus, raštus, skundus ir rengia jų atsakymus arba atsakymų projektus;
 • užtikrinant nenutrūkstamą Skyriaus procedūrų eigą rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės mero potvarkių ir Administracijos direktoriaus įsakymų projektus;
 • rengia sutarčių projektus ir atsako už sutarčių turinio pagrįstumą, objektyvumą bei vykdo sutarčių įgyvendinimo priežiūrą;
 • rengia ir teikia Administracijos direktoriui Skyriaus kasmetinę veiklos ataskaitą;
 • Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka pagal Skyriui priskirtą kompetenciją rengia ir teikia informaciją, konsultacijas, ataskaitas, statistinius ir kitus reikalingus duomenis institucijoms, fiziniams ir juridiniams asmenims;
 • pagal Skyriui priskirtą kompetenciją vykdo Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų, Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės mero potvarkių ir Administracijos direktoriaus įsakymų nuostatas ir atsako už tinkamą jų įgyvendinimą;
 • dalyvauja Savivaldybės institucijų sudarytų darbo grupių, komisijų darbe, pasitarimuose ir pagal Skyriaus kompetenciją teikia reikalingą informaciją bei pasiūlymus, reikalingus pasiekti šioms darbo grupėms ar komisijoms nustatytiems veiklos uždaviniams;
 • ruošia sugadintų griežtos atskaitomybės blankų ir atrinktų bylų (dokumentų), kurių pasibaigęs saugojimo terminas, naikinimo aktus, naikina naikinti atrinktas bylas;
 • palaiko dalykinius ryšius, bendradarbiauja su Administracijos padaliniais, kitomis įstaigomis;
 • dalyvauja Savivaldybės strateginio plėtros plano ir veiklos plano rengimo ir įgyvendinimo procedūrose;
 • tvarko Skyriaus dokumentus, teikia pasiūlymus Bendrajam skyriui dėl Skyriaus bylų dokumentacijos plano papildymo, sistemina, ruošia saugojimui ir saugo Skyriaus archyve nuolatinio, ilgo ir laikino saugojimo bylas pagal bylų dokumentacijos planą;
 • rengia Skyriaus nuostatų, Skyriaus vedėjo bei darbuotojų pareigybių aprašymų projektus;
 • pildo Skyriaus darbo laiko apskaitos žiniaraštį;
 • pagal Skyriui priskirtą kompetenciją analizuoja Lietuvos Respublikos teisės aktų kaitą ir teikia Administracijos direktoriui pasiūlymus dėl Skyriaus nuostatų ir Skyriaus darbuotojų pareigybių aprašymų atitinkamų pakeitimų ir papildymų;
 • orientuoja naujai priimtus darbuotojus jų darbo srityje, įtraukia juos į įstaigos veiklą, padeda išaiškinti jų mokymosi poreikius ir planuoja mokymus, vertina Skyriaus valstybės tarnautojų tarnybinę veiklą;
 • pagal Skyriui priskirtą kompetenciją vykdo kitus Administracijos direktoriaus pavestus vienkartinio pobūdžio pavedimus, kurie neprieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktams.

 

 


 

 

Mero veikla
Vytautas Kanevičius Kazlų Rūdos savivaldybės meras
 

Vytautas Kanevičius
Kazlų Rūdos savivaldybės meras
Apklausos

Naujienų
prenumerata
TARYBOS POSĖDŽIAI
TIESIOGINĖ POSĖDŽIŲ TRANSLIACIJA
TARYBOS POSĖDŽIŲ
GARSO ARCHYVAS

Prisijungimas

 

 

EISMO TVARKARAŠČIAI
RENGINIAI
AR ŽINOTE KUR KREIPTIS ATSITIKUS NELAIMEI?
UAB "KAZLŲ RŪDOS KOMUNALININKAS" INFORMACIJA
KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS PRIEŠGAISRINĖ TARNYBA
UAB "KAZLŲ RŪDOS ŠILUMOS TINKLAI"
SENIŪNAITIJOS

 
 
© KAZLŲ RUDOS SAVIVALDYBĖ. VISOS TEISĖS SAUGOMOSSPRENDIMAS: IDAMAS, NAUDOJAMA SMARTWEB SISTEMA