KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖ
Į pradžią El.paštas Svetainės žemelapis
Neįgaliųjų pasirinktys

KAZLŲ RŪDOS
SAVIVALDYBĖ


Biudžetinė įstaiga,
Atgimimo g. 12,
LT-69443
Kazlų Rūda 
Tel./faks.(8 343) 95 276,
el. p. priimamasis@kazluruda.lt
Duomenys kaupiami ir
saugomi Juridinių asmenų
registre, kodas 188777932

Struktūra ir kontaktai Teisinė informacija Veiklos sritys Korupcijos prevencija Administracinė informacija Paslaugos Nuorodos
Navigacija

Apklausa
Kaip vertinate naują Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos internetinę svetainę?
Teigiamai
Neigiamai
Balsų: 3417 žmonių

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 


< Skelbimai >
   2018-07-24
SKELBIMAS DĖL NEPRIKLAUSOMO KANDIDATO ATRANKOS UŽIMTI UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „KAZLŲ RŪDOS ŠILUMOS TINKLAI“ VALDYBOS NARIO PAREIGAS
Uždaroji akcinė bendrovė „Kazlų Rūdos šilumos tinklai“, juridinio asmens kodas 166092559, buveinė: S. Daukanto g. 19, 416 kab., LT-69430, Kazlų Rūda, skelbia apie vykdomą vieno nepriklausomo kandidato atranką užimti Kazlų Rūdos savivaldybės valdomos uždarosios akcinės bendrovės „Kazlų Rūdos šilumos tinklai“ (toliau tekste – Bendrovės) valdybos nario pareigas.

Bendrovės interneto svetainės adresas:

http://www.krenergija.lt/

Nuoroda internete į Bendrovės strategiją: http://www.krenergija.lt/images/Dokumentai/20180225strateginisplanas.pdf

Atrankos būdas – pokalbis. 

Atranką vykdys Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta Atrankos komisija.

Laikotarpis, kuriam kandidatas bus skiriamas į Bendrovės valdybos narius: Valdybos narys renkamas (skiriamas) 4 metų kadencijos laikotarpiui, kuris pradedamas skaičiuoti nuo Bendrovės valdybos sudarymo (išrinkimo) dienos. 

Kandidatas į Bendrovės valdybos nario poziciją turi atitikti šiuos bendruosius reikalavimus:

1.     turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;

2.     turi būti neatimta ir neapribota teisė eiti valdybos nario pareigas, į kurias pretenduojama, ir atlikti toms pareigoms priskirtas funkcijas;

3.     per pastaruosius 5 metus kandidatas nėra atšauktas iš juridinio asmens vienasmenio ar kolegialaus organo dėl netinkamo pareigų atlikimo;

4.     kandidatas nėra asmuo, kuriam nuosavybės teise priklauso tos Bendrovės ar su ja susijusios bendrovės akcijos, ir asmuo, kuris yra tokio akcininko atstovas.

Kandidatas į Bendrovės valdybos narius turi atitikti specialiuosius reikalavimus:

Kandidatas į Bendrovės valdybos nario pareigas turi turėti kompetenciją ūkio šakos, kurioje veikia Bendrovė srityje, t.y. kandidatas turi turėti žinių apie ūkio šakos, kurioje veikia Bendrovė. Žinias apie ūkio šaką, kurioje veikia Bendrovė, patvirtina darbo arba ūkinės komercinės veiklos vykdymo šilumos gamybos ir tiekimo ūkio šakoje ar joje veikiančiame juridiniame asmenyje 3 metų vadovaujamo darbo patirtis.

 

Kandidatas į valdybos narius turi atitikti šiuos nepriklausomumo kriterijus:

1.     kandidatas teikdamas prašymą dalyvauti atrankoje ir iki atrankos procedūrų pabaigos negali būti Bendrovės, į kurią pretenduoja, ir susijusios bendrovės vadovas ir paskutinius 3 metus neturi būti ėjęs tokių pareigų, taip pat Bendrovės, į kurią pretenduoja, ir susijusios bendrovės darbuotojas ir paskutinius 3 metus neturi būti ėjęs tokių pareigų, taip pat kandidatas neturi gauti ir per paskutinius 3 metus neturi būti gavęs atlyginimo iš Bendrovės, į kurią pretenduoja, ir susijusios bendrovės, išskyrus atlygį kolegialaus organo nario pareigas;

2.     kandidatas neturi turėti nuosavybės teise tos Bendrovės, į kurią pretenduoja, arba su ja susijusios bendrovės akcijų ir negali būti tokio akcininko atstovas;

3.     kandidatas teikdamas prašymą dalyvauti atrankoje ir iki atrankos procedūrų pabaigos negali turėti ir per praėjusius 3 metus neturi būti turėjęs verslo ryšių su Bendrove, į kurią pretenduoja, ir su ja susijusia bendrove nei tiesiogiai, nei kaip turinčio tokių ryšių subjekto partneris, akcininkas, vadovas ar kolegialaus organo narys. Neturinčiu verslo ryšių kandidatu laikomas subjektas, kuris negauna jokių pajamų iš Bendrovės arba susijusios bendrovės (išskyrus pajamas už kolegialaus organo nario pareigų ėjimą);

4.     kandidatas teikdamas prašymą dalyvauti atrankoje ir iki atrankos procedūrų pabaigos negali būti ir per paskutinius 3 metus neturi būti buvęs audito įmonės, kuri atlieka ar atliko Bendrovės, į kurią pretenduoja, ir susijusios bendrovės auditą, partneriu, akcininku, vadovu, kolegialaus organo nariu arba darbuotoju;

5.     kandidatas neturi būti ėjęs Bendrovės, į kurią pretenduoja, kolegialaus organo nario pareigų 2 iš eilės įstatuose nustatytus įgaliojimų laikotarpius;

6.     kandidatas teikdamas prašymą dalyvauti atrankoje ir iki atrankos procedūrų pabaigos neturi būti Kazlų Rūdos savivaldybės atstovaujančios institucijos, kuri yra Bendrovės, į kurios kolegialaus organo nario vietą pretenduoja kandidatas, akcijų valdytoja ar savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija, darbuotojas (Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos narys, Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas ar darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį) ir paskutinius 3 metus neturi būti ėjęs tokių pareigų;

7.     kandidatas neturi būti asmuo, jau esantis 3 ar daugiau Kazlų Rūdos savivaldybės valdomų bendrovių kolegialių organų sudėtyje.

Dokumentai, kuriuos privalo pateikti kandidatas:

1.     kandidato prašymas dalyvauti atrankoje ir sąžiningumo deklaracija (priedas)

2.     kandidato gyvenimo aprašymas;

3.     aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopija;

4.     dokumentai ar jų kopijos, patvirtinantys atitiktį nurodytiems bendriesiems ir specialiesiems reikalavimams;

5.     kiti, kandidato nuomone, svarbūs dokumentai;

6.     Atrankos komisijos prašymu gali būti prašoma pateikti papildomus dokumentus, patvirtinančius atitiktį nurodytiems bendriems ir specialiems reikalavimams bei nepriklausomumo kriterijams.

Pastaba. Kandidato pateikti dokumentai ar jų kopijos bei asmens duomenys, tvarkomi Bendrovės valdybos nario išrinkimo tikslu ir saugomi teisės aktų nustatyta tvarka.  

Kandidatų dokumentų priėmimo terminas: kandidatai dokumentus teikia Bendrovei iki 2018 m. rugpjūčio 12 d. įskaitytinai

Kandidatai dokumentus Bendrovei gali pateikti pasirinktinai šiais būdais:

1.     Asmeniškai. Pristatant dokumentų kopijas reikia su savimi turėti dokumentų originalus arba juos bus prašoma pateikti, jei kandidatas bus pripažintas atrankos laimėtoju. Dokumentai priimami adresu S. Daukanto g. 19, LT-69430, Kazlų Rūda (416 kabinetas), darbo dienomis pirmadienį – ketvirtadienį 8:00 – 17:00 val. penktadienį –  8:00 – 15:45 val., pietų pertrauka 12:00 – 12:45 val.

2.      Paštu (registruotu laišku) arba per kurjerių tarnybą, adresuojant: Uždaroji akcinė bendrovė „Kazlų Rūdos šilumos tinklai“, S. Daukanto g. 19, 416 kab., LT-69430, Kazlų Rūda. Pridedamos dokumentų kopijos, o dokumentų originalus bus prašoma pateikti, jei kandidatas bus pripažintas atrankos laimėtoju.

3.     elektroniniu paštu – info@krenergija.lt patvirtinę dokumentus saugiomis elektroninio pasirašymo priemonėmis su kvalifikuoto elektroninio parašo sertifikatais.  

 

 

Kontaktinis asmuo – Aušra Bendinskienė, teisininkė – viešųjų pirkimų specialistė, info@krenergija.lt . tel. nr. 8 671 51 386

Pavaduojantis kontaktinis asmuo (jei kontaktinis asmuo negalėtų atlikti jam paskirtų funkcijų) – Jūratė Švilpienė, apskaitos specialistė, info@krenergija.lt , tel. nr. 8 671 51 3856 

Pridedama. Kandidato prašymas dalyvauti atrankoje ir sąžiningumo deklaracija.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. birželio 17 d. nutarimas Nr. 631 „Dėl Kandidatų į valstybės įmonės ar savivaldybės įmonės valdybą ir kandidatų į valstybės ar savivaldybės valdomos bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo renkamą kolegialų priežiūros ar valdymo organą atrankos aprašo patvirtinimo“. 

 

 

Kazlų Rūdos savivaldybės administracija

 

 

 

 


Atgal Spausdinimo versija Archyvas

Mero veikla
Vytautas Kanevičius Kazlų Rūdos savivaldybės meras
 

Vytautas Kanevičius
Kazlų Rūdos savivaldybės meras

Apklausos

Naujienų
prenumerata
TARYBOS POSĖDŽIAI
TIESIOGINĖ POSĖDŽIŲ TRANSLIACIJA
TARYBOS POSĖDŽIŲ
GARSO ARCHYVAS

Prisijungimas

 

 

EISMO TVARKARAŠČIAI
RENGINIAI
AR ŽINOTE KUR KREIPTIS ATSITIKUS NELAIMEI?
UAB "KAZLŲ RŪDOS KOMUNALININKAS"
INDIVIDUALIOS VANDENS TIEKIMO ĮMONĖS
KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS PRIEŠGAISRINĖ TARNYBA
UAB "KAZLŲ RŪDOS ŠILUMOS TINKLAI"
SENIŪNAITIJOS

 


 

 

 
 
© KAZLŲ RUDOS SAVIVALDYBĖ. VISOS TEISĖS SAUGOMOSSPRENDIMAS: IDAMAS, NAUDOJAMA SMARTWEB SISTEMA