KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖ
Į pradžią El.paštas Svetainės žemelapis
Neįgaliųjų pasirinktys

KAZLŲ RŪDOS
SAVIVALDYBĖ


Biudžetinė įstaiga,
Atgimimo g. 12,
LT-69443
Kazlų Rūda 
Tel. (8 343) 95 276,
el. p. priimamasis@kazluruda.lt
Duomenys kaupiami ir
saugomi Juridinių asmenų
registre, kodas 188777932

Struktūra ir kontaktai Teisinė informacija Veiklos sritys Korupcijos prevencija Administracinė informacija Paslaugos Nuorodos
Navigacija


 

 

 

 


 

 

 

 

 


< Skelbimai >
   2020-01-14
KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS ŠEŠTOJO ŠAUKIMO TARYBOS VIENUOLIKTOJO POSĖDŽIO, VYKSIANČIO 2020 M. SAUSIO 20 D. 13 VAL., DARBOTVARKĖ
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 13 straipsnio 4, 6 dalimis, 20 straipsnio 2 dalies 1 punktu, 4 dalimi ir Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 16 d. sprendimu Nr. TS V(11)-2539 patvirtinto Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos veiklos reglamento 75 punktu:
1. Šaukiu Savivaldybės tarybos posėdį 2020 m. sausio 20 d. 13 val. Savivaldybės administracijos salėje.
2.Tvirtinu Kazlų Rūdos savivaldybės šeštojo šaukimo tarybos vienuoliktojo posėdžio, vyksiančio 2020 m. sausio 20 d. 13 val., darbotvarkę (pridedama).
Šis potvarkis per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo arba įteikimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka Lietuvos administracinių ginčų komisijos Kauno apygardos skyriui (Laisvės al. 36, 44240 Kaunas) arba Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmams (A. Mickevičiaus g. 8A, 44312 Kaunas) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

Savivaldybės meras                                                           Mantas Varaška

 

 KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS ŠEŠTOJO ŠAUKIMO TARYBOS VIENUOLIKTOJO POSĖDŽIO, VYKSIANČIO 2020 M. SAUSIO 20 D. 13 VAL., DARBOTVARKĖ

1. Dėl ikimokyklinį ugdymą teikiančių įstaigų darbo vasaros metu. Pranešėja Beta Zaveckienė, Švietimo skyriaus vedėja.
2. Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės mokyklų mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) 2020-2022 metų atestacijos programų patvirtinimo. Pranešėja Beta Zaveckienė, Švietimo skyriaus vedėja.
3. Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo. Pranešėja Beta Zaveckienė, Švietimo skyriaus vedėja.
4. Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės švietimo įstaigų direktorių darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo. Pranešėja Beta Zaveckienė, Švietimo skyriaus vedėja.
5. Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės kultūros įstaigų direktorių darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo. Pranešėja Beta Zaveckienė, Švietimo skyriaus vedėja.
6. Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos priemonių vykdymo 2019 metais ataskaitos patvirtinimo. Pranešėja Inga Gudynaitė, vyriausioji specialistė (savivaldybės gydytoja).
7. Dėl Vėjo elektrinių išdėstymo Kazlų Rūdos savivaldybės teritorijoje specialiojo plano rengimo ir planavimo tikslų nustatymo. Pranešėjas Arūnas Lukoševičius, Teritorijų planavimo skyriaus vyriausiasis specialistas, atliekantis skyriaus vedėjo-vyriausiojo architekto funkcijas.
8. Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų, savivaldybės biudžeto lėšų, skirtų Kazlų Rūdos savivaldybės vietinės reikšmės keliams ir gatvėms tiesti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti, saugaus eismo sąlygoms užtikrinti bei daugiabučių/sodininkų bendrijų privažiuojamiesiems keliams ir aikštėms tvarkyti, naudojimo tvarkos aprašo pakeitimo. Pranešėjas Arūnas Žemaitis, Ūkio skyriaus vedėjas.
9. Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių tvarkymo perspektyvinio objektų finansavimo sąrašo 2020-2023 metams tvirtinimo. Pranešėjas Arūnas Žemaitis, Ūkio skyriaus vedėjas.
10. Dėl kelio (gatvės) perdavimo patikėjimo teise Kazlų Rūdos savivaldybės administracijai. Pranešėja Greta Juškėnaitė, Ūkio skyriaus vyriausioji specialistė.
11. Dėl ilgalaikio materialiojo turto perdavimo patikėjimo teise uždarajai akcinei bendrovei „Kazlų Rūdos komunalininkas". Pranešėja Greta Juškėnaitė, Ūkio skyriaus vyriausioji specialistė.
12. Dėl negyvenamųjų patalpų nuomos sutarties termino pratęsimo. Pranešėja Greta Juškėnaitė, Ūkio skyriaus vyriausioji specialistė.
13. Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės būsto fondo sąrašų patvirtinimo. Pranešėja Greta Juškėnaitė, Ūkio skyriaus vyriausioji specialistė.
14. Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos 2016-05-25 sprendimo Nr. TS V(13)-2623 pakeitimo. Pranešėja Greta Juškėnaitė, Ūkio skyriaus vyriausioji specialistė.
15. Dėl nekilnojamojo turto perdavimo panaudos pagrindais Kazlų Rūdos sav. Jankų pagrindinei mokyklai. Pranešėja Greta Juškėnaitė, Ūkio skyriaus vyriausioji specialistė.
16. Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos kontrolės komiteto 2020 m. veiklos programos patvirtinimo. Pranešėja Jolita Merkevičiūtė, Savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto pirmininkė.
Bendrojo pobūdžio reikalų aptarimas, informacija.

___________________

 


Atgal Spausdinimo versija Archyvas

Mero veikla

 
Mantas Varaška
Kazlų Rūdos savivaldybės meras

 
  
 

Apklausos

Naujienų
prenumerata
TARYBOS POSĖDŽIAI
TIESIOGINĖ POSĖDŽIŲ TRANSLIACIJA
TARYBOS POSĖDŽIŲ
GARSO ARCHYVAS

Prisijungimas

 

 

 

 

 

EISMO TVARKARAŠČIAI
RENGINIAI
AR ŽINOTE KUR KREIPTIS ATSITIKUS NELAIMEI?
UAB "KAZLŲ RŪDOS KOMUNALININKAS"
INDIVIDUALIOS VANDENS TIEKIMO ĮMONĖS
KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS PRIEŠGAISRINĖ TARNYBA
UAB "KAZLŲ RŪDOS ŠILUMOS TINKLAI"
SENIŪNAITIJOS

 


 

 

 
 
© KAZLŲ RUDOS SAVIVALDYBĖ. VISOS TEISĖS SAUGOMOSSPRENDIMAS: IDAMAS, NAUDOJAMA SMARTWEB SISTEMA