KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖ
Į pradžią El.paštas Svetainės žemelapis
Neįgaliųjų pasirinktys

KAZLŲ RŪDOS
SAVIVALDYBĖ


Biudžetinė įstaiga,
Atgimimo g. 12,
LT-69443
Kazlų Rūda 
Tel./faks.(8 343) 95 276,
el. p. priimamasis@kazluruda.lt
Duomenys kaupiami ir
saugomi Juridinių asmenų
registre, kodas 188777932

Struktūra ir kontaktai Teisinė informacija Veiklos sritys Korupcijos prevencija Administracinė informacija Paslaugos Nuorodos
Navigacija

Apklausa
Kaip vertinate naują Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos internetinę svetainę?
Teigiamai
Neigiamai
Balsų: 3509 žmonių

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 


< Naujienos >
   2018-10-30
PRIVAČIŲ INTERESŲ DEKLARAVIMAS

Primename, kad visi, dirbantieji valstybinėje tarnyboje, bei pretendentai dirbti valstybinėje tarnyboje privalo pateikti privačių interesų deklaracijas (toliau - Delaracija) ir pasikeitus aplinkybėms jas atnaujinti. Ši prievolė nustatyta Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatyme (toliau - Įstatymas). 

Privačių interesų deklaravimo tikslas - ginti visuomenės interesą, užkirsti kelią piktnaudžiavimui tarnyba. Taip pat tai įrankis, apsaugantis pačių dirbančiųjų valstybės tarnyboje bei įstaigų reputaciją. Todėl kviečiame į privačių interesų deklaravimą žiūrėti ypač atsakingai, o kilus neaiškumų, konsultuotis su įstaigoje už privačių interesų deklaravimą atsakingu asmeniu arba kreiptis į Vyriausiąją tarnybinės etikos komisiją (toliau - VTEK). 

Asmenys, dirbantys valstybinėje tarnyboje, tai valstybės politikai, valstybės pareigūnai, valstybės tarnautojai, asmenys, dirbantys valstybės ir savivaldybių įmonėse, biudžetinėse įstaigose ir turintys administravimo įgaliojimus, asmenys, dirbantys viešosiose įstaigose ir asociacijose, kurios gauna lėšų iš Lietuvos valstybės ar savivaldybių biudžetų ir fondų, ir turintys administravimo įgaliojimus, akcinių bendrovių ir uždarųjų akcinių bendrovių, kurių akcijos, suteikiančios daugiau kaip 1/2 balsų visuotiniame akcininkų susirinkime, nuosavybės teise priklauso valstybei ar savivaldybei, vadovai ir vadovų pavaduotojai, taip pat kiti asmenys, turintys viešojo administravimo  įgaliojimus.

Šio Įstatymo nuostatos dėl privačių interesų deklaravimo taip pat taikomos politinių partijų pirmininkams ir jų pavaduotojams, taip pat gydytojams, dirbantiems biudžetinėse ir viešosiose įstaigose, kurių savininkė yra valstybė ar savivaldybė, valstybės ir savivaldybių įmonėse bei įmonėse, kurių akcijos, suteikiančios daugiau kaip 1/2 balsų visuotiniame akcininkų susirinkime, nuosavybės teise priklauso valstybei ar savivaldybei, viešojo pirkimo komisijos nariams, asmenims, perkančiosios organizacijos vadovo paskirtiems atlikti supaprastintus pirkimus, ir viešųjų pirkimų procedūrose dalyvaujantiems ekspertams.

Privačių interesų deklaracija teikiama elektroninėmis priemonėmis per Valstybinės mokesčių inspekcijos (VMI) Elektroninio deklaravimo sistemą (EDS)Elektroninio deklaravimo sistemą (EDS). Nurodyti asmenys (išskyrus asmenis, pretenduojančius į pareigas valstybinėje tarnyboje, kurie pateikia Deklaraciją iki jų išrinkimo, priėmimo ar paskyrimo į pareigas dienos) privalo pateikti Deklaraciją per 30 kalendorinių dienų nuo jų išrinkimo, priėmimo ar paskyrimo į pareigas dienos, jeigu Įstatymas ir kiti teisės aktai nenustato kitaip.

Jeigu atsirado naujų deklaruotinų duomenų ar pasikeitė pateiktoje Deklaracijoje nurodyti duomenys (deklaruojančiojo ar jo sutuoktinio, sugyventinio, partnerio pavardė, darbovietė, pareigos, ryšiai su juridiniais asmenimis, narystė ir pareigos įmonėse, įstaigose, asociacijose ar fonduose, individuali veikla ar kt. duomenys), deklaruojantysis asmuo privalo Deklaraciją patikslinti (papildyti) per 30 kalendorinių dienų nuo duomenų pasikeitimo ar naujų duomenų atsiradimo dienos. Jeigu paaiškėja naujos aplinkybės, dėl kurių gali kilti interesų konfliktas, deklaruojantis asmuo privalo Deklaraciją papildyti nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas nuo šių aplinkybių paaiškėjimo.

Kiekvieną kartą turi būti pateikiama patikslinta ar papildyta Deklaracija kartu su visais reikalingais (aktualiais) priedais, t. y. su naujais ir (ar) iš ankstesnės formos išlikusiais aktualiais deklaruotinais duomenimis. Pasikeitus Deklaracijos formai ir (ar) Deklaracijos pildymo, tikslinimo, papildymo ir pateikimo taisyklėms, deklaruojantis asmuo per VTEK nustatytą terminą ir VTEK nustatyta tvarka privalo pateikti naują, patikslintą ar papildytą Deklaraciją.

Už Deklaracijos nepateikimą, pavėluotą Deklaracijos pateikimą, neteisingą deklaruotinų duomenų nurodymą arba deklaruotinų duomenų nenurodymą teisės aktų nustatyta tvarka atsako Deklaraciją teikiantis asmuo.

Išsamesnė informacija skelbiama VTEK interneto svetainėje www.vtek.lt  . 

 

Kazlų Rūdos savivaldybės informacija


Atgal Spausdinimo versija Archyvas

Mero veikla

 
Mantas Varaška
Kazlų Rūdos savivaldybės meras

 
 
Apklausos

Naujienų
prenumerata
TARYBOS POSĖDŽIAI
TIESIOGINĖ POSĖDŽIŲ TRANSLIACIJA
TARYBOS POSĖDŽIŲ
GARSO ARCHYVAS

Prisijungimas

 

 

EISMO TVARKARAŠČIAI
RENGINIAI
AR ŽINOTE KUR KREIPTIS ATSITIKUS NELAIMEI?
UAB "KAZLŲ RŪDOS KOMUNALININKAS"
INDIVIDUALIOS VANDENS TIEKIMO ĮMONĖS
KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS PRIEŠGAISRINĖ TARNYBA
UAB "KAZLŲ RŪDOS ŠILUMOS TINKLAI"
SENIŪNAITIJOS

 


 

 

 
 
© KAZLŲ RUDOS SAVIVALDYBĖ. VISOS TEISĖS SAUGOMOSSPRENDIMAS: IDAMAS, NAUDOJAMA SMARTWEB SISTEMA