KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖ
Į pradžią El.paštas Svetainės žemelapis
Neįgaliųjų pasirinktys

KAZLŲ RŪDOS
SAVIVALDYBĖ


Biudžetinė įstaiga,
Atgimimo g. 12,
LT-69443
Kazlų Rūda 
Tel./faks.(8 343) 95 276,
el. p. priimamasis@kazluruda.lt
Duomenys kaupiami ir
saugomi Juridinių asmenų
registre, kodas 188777932

Struktūra ir kontaktai Teisinė informacija Veiklos sritys Korupcijos prevencija Administracinė informacija Paslaugos Nuorodos
Navigacija


 

 

 

 


 

 

 

 

 


Darbuotojų kontaktai
 

VARDAS, PAVARDĖ

PAREIGOS

TELEFONŲ NUMERIAI

ELEKTRONINIS PAŠTAS

DARBO

MOBILUSIS

 

Priimamasis, tel. 95 276

Mantas Varaška

Meras

96100

8 686 51391
mantas.varaska@kazluruda.lt

Marius Žitkus

Mero pavaduotojas

96400

8 615 81457
8 655 88600
marius.zitkus@kazluruda.lt

 Giedrė Karsokienė

Mero patarėja

68632

-

giedre.karsokiene@kazluruda.lt

Virginija Mitrikevičienė

Mero patarėja

68632

-

virginija.mitrikeviciene@kazluruda.lt

 Reda Kneizevičienė

Administracijos direktorė

95183

8 698 04763

reda.kneizeviciene@kazluruda.lt 

 Edita Lukoševičienė Administracijos direktoriaus pavaduotoja
 331158 611 14827edita.lukoseviciene@kazluruda.lt

 BENDRASIS SKYRIUS

Alvydas Kašinskas

Vedėjas

68622

8 611 49499

alvydas.kasinskas@kazluruda.lt

Virginija Ambrasienė

Vyriausioji specialistė

68622

-

virginija.ambrasiene@kazluruda.lt

Ieva Urbė

Vyriausioji specialistė (Vaiko auginimo atostogose)

68622

-

ieva.girdvainyte@kazluruda.lt

Aistė Jasinskaitė

Vyriausioji specialistė

68622

-

aiste.jasinskaite@kazluruda.lt

Marius Puodžiukaitis

Vyriausiasis specialistas

68622

8 682 15788

marius.puodziukaitis@kazluruda.lt

Jolanta Banionienė

Vyriausioji
specialistė - p
riimamojo sekretorė

95276

-

priimamasis@kazluruda.lt

Rimantas Šmigelskas

Vyriausiasis specialistas

68626

8 687 71406

rimantas.smigelskas@kazluruda.lt

Linutė Rutkauskienė

Vyriausioji archyvo specialistė

25931

-

lina.rutkauskiene@kazluruda.lt

Arūnas Jurkša

Vairuotojas

68622

8 686 22954

-

 Arvydas Ramanauskas

 Vairuotojas

 68622

8 686 71369

 -

 Renaldas Steponaitis

 Vairuotojas

 68622

-

 -

BUHALTERINĖS APSKAITOS
SKYRIUS

 Egidijus Jankauskas

Vedėjas-vyriausiasis buhalteris

68621

-

 egidijus.jankauskas@kazluruda.lt

-

Vedėjo-vyriausiojo buhalterio pavaduotojas

68621

-

-

Rimutė Bielskuvienė

Vyresnioji buhalterė

68621

-

rimute.bielskuviene@kazluruda.lt

Ilona Razmirskienė

Vyresnioji buhalterė

68621

-

ilona.razmirskiene@kazluruda.lt

     

ŠVIETIMO SKYRIUS

Beta Zaveckienė

Vedėja

68628

8 686 67487

beta.zaveckiene@kazluruda.lt

Loreta Matusevičienė

Vyriausioji specialistė

68628

-

loreta.matuseviciene@kazluruda.lt

Daiva Valaitienė

Vyriausioji specialistė

68628

-

daiva.valaitiene@kazluruda.lt

Inga Žilionienė

Vyriausioji specialistė-savivaldybės
kalbos tvarkytoja

68622

8 616 08984

inga.zilioniene@kazluruda.lt

ŪKIO SKYRIUS

Arūnas Žemaitis

Vedėjas

68631

8 686 56002

arunas.zemaitis@kazluruda.lt

Virginija Razulevičienė

Vyriausioji specialistė

68631

-

virginija.razuleviciene@kazluruda.lt

Evelina Žalenekaitė

Vyriausioji specialistė

68631

-

evelina.zalenekaite@kazluruda.lt

Greta Juškėnaitė

Vyriausioji specialistė

68631

-

greta.juskenaite@kazluruda.lt

Arvydas Jančaitis
Vyriausiasis specialistas 68631-arvydas.jancaitis@kazluruda.lt

Jūratė Svetlana Molotkova

Ūkio skyriaus darbuotoja

95253

8 615 65753

jurate.molotkova@kazluruda.lt

EKONOMINĖS PLĖTROS
SKYRIUS

Rasa Avietynienė

Vedėja

68625

8 698 19043

rasa.avietyniene@kazluruda.lt

Donata Karsokienė

Vyriausioji specialistė

68625

-

donata.karsokiene@kazluruda.lt

-

Vyriausioji specialistė

68625

-

-

 Neringa Jankauskienė

 Vyriausioji specialistė(Vaiko auginimo atostogose)

 68625

 -

neringa.jankauskiene@kazluruda.lt

 Aistė Martinaitytė

 Vyriausioji specialistė 68625 -aiste.martinaityte@kazluruda.lt
Alma VeiverytėVyriausioji specialistė
 68625-alma.veiveryte@kazluruda.lt

FINANSŲ SKYRIUS

 Vaida Makaveckienė

Vedėja

68620

-

 vaida.makaveckiene@kazluruda.lt

Giedrė Stankevičienė

Vyriausioji specialistė

68620

-

giedre.stankeviciene@kazluruda.lt

 Jolanta Ruseckienė Vyriausioji specialistė 68620 - jolanta.ruseckiene@kazluruda.lt
 Jolita Širvaitytė Vyriausioji specialistė68620 - jolita.sirvaityte@kazluruda.lt

PERSONALO ADMINISTRAVIMO IR TEISĖS SKYRIUS

Stasė Pečkienė

Vedėja

68624

-

stase.peckiene@kazluruda.lt

Melanija Pankienė

Vyriausioji specialistė

68624

-

melanija.pankiene@kazluruda.lt

 Ramunė Vaiginienė

Vyriausioji specialistė

68627 - ramune.vaiginiene@kazluruda.lt
 Rokas Liaudinskas
 Vyriausiasis specialistas
 68627 -

 rokas.liaudinskas@kazluruda.lt

SOCIALINĖS PARAMOS IR
CIVILINĖS METRIKACIJOS SKYRIUS

Judita Simonavičienė

Vedėja

68623

-

judita.simonaviciene@kazluruda.lt

Rita Marcinkevičienė

Vedėjo pavaduotoja (Socialinei paramai)

68623

-

rita.marcinkeviciene@kazluruda.lt

Daiva Mickevičienė

Vedėjo pavaduotoja (Civilinei metrikacijai)

95323

-

daiva.mickeviciene@kazluruda.lt

Rasa Martinaitienė

Vyriausioji specialistė

95323

-

rasa.martinaitiene@kazluruda.lt

Virginija Radžiūnienė

Vyriausioji specialistė

68623

-

virginija.radziuniene@kazluruda.lt

Jūratė Bartkuvienė

Vyriausioji specialistė

68623

-

jurate.bartkuviene@kazluruda.lt

Reda Razmirskienė

Vyriausioji specialistė (socialinių paslaugų organizatorė)

68623

-

reda.razmirskiene@kazluruda.lt

CENTRALIZUOTAS VIDAUS
AUDITO SKYRIUS

 Vilma Bakelienė

Vedėja

25622

-

vilma.bakeliene@kazluruda.lt

-

Centralizuoto vidaus audito skyriaus vyriausiasis specialistas-vidaus auditorius

 25622

-

TERITORIJŲ PLANAVIMO
SKYRIUS

Gediminas Šinkūnas

Vedėjas-vyriausiasis architektas

68629

8 686 73533

gediminas.sinkunas@kazluruda.lt

Vilma Mikulskienė

Vyriausioji specialistė

68629

-

vilma.mikulskiene@kazluruda.lt

Juozas Vitukynas

Vyriausiasis specialistas – ekologas

68629

8 686 20954

juozas.vitukynas@kazluruda.lt

Remigijus Ūsas

Vyriausiasis specialistas

68629

-

remigijus.usas@kazluruda.lt

Arūnas Lukoševičius

Vyriausiasis specialistas (architektas)

68627

-

arunas.lukosevicius@kazluruda.lt

ŽEMĖS ŪKIO SKYRIUS

 

Vedėja

95189

  

Vilma Kazlienė

Vyriausioji specialistė

95188

-

vilma.kazliene@kazluruda.lt

Laimutė Slavėnienė

Vyriausioji specialistė

95188

-

laimute.slaveniene@kazluruda.lt

Rita Jankauskienė

Vyriausioji specialistė

95188

-

rita.jankauskiene@kazluruda.lt

 Gintautas Valaitis Vyresnysis specialistas95188 - gintautas.valaitis@kazluruda.lt

Inga Makarevičienė

Vyriausioji specialistė

95110

-

inga.makareviciene@kazluruda.lt

VYRIAUSIASIS SPECIALISTAS (SAVIVALDYBĖS GYDYTOJAS)

Vaida Sendžikienė

Vyriausioji specialistė (savivaldybės
gydytoja) (Vaiko auginimo atostogose)

68633

-

vaida.sendzikiene@kazluruda.lt

Inga Gudynaitė

Vyriausioji specialistė (savivaldybės
gydytoja)

68633

-

inga.gudynaite@kazluruda.lt

VYRIAUSIASIS SPECIALISTAS (TARPINSTITUCINIO BENDRADARBIAVIMO KOORDINATORIUS)
Loreta UrbštienėVyriausioji specialistė (tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė)
68630-loreta.urbstiene@kazluruda.lt
VYRIAUSIASIS SPECIALISTAS (JAUNIMO REIKALŲ KOORDINATORIUS)
-Vyriausioji specialistė (jaunimo reikalų koordinatorė)
95274--

KAZLŲ RŪDOS SENIŪNIJA

Ingrida Černiauskienė

Seniūnė

95092

8 686 67438

ingrida.cerniauskiene@kazluruda.lt

 Gileta Jasukynienė

Vyriausioji specialistė (Vaiko auginimo atostogose)

95092

-

 gileta.jasukyniene@kazluruda.lt
 Arūnas Arlauskas

Vyriausiasis specialistas

95092

-

 arunas.arlauskas@kazluruda.lt

Rima Gešventienė

Vyriausioji specialistė

95328

-

rima.gesventiene@kazluruda.lt

Ramutė Bieliauskienė

Vyresnioji specialistė

95275

-

ramute.bieliauskiene@kazluruda.lt

Aistė Pauliukonienė

Vyresnioji specialistė

95188

-

aiste.pauliukoniene@kazluruda.lt

Zita Kašinskienė

Vyresnioji specialistė

95275

-

zita.kasinskiene@kazluruda.lt

Reda Klimaitytė

Specialistė socialiniam darbui

26615

-

reda.klimaityte@kazluruda.lt

ANTANAVO SENIŪNIJA

Artūras Urbonas

Seniūnas

90413

8 618 26951

arturas.urbonas@kazluruda.lt

Virginija Zigmantaitė

Vyresnioji specialistė

90413

-

virginija.zigmantaite@kazluruda.lt

Virginija Brazinskaitė

Specialistė socialiniam darbui

90413

-

virginija.brazinskaite@kazluruda.lt

JANKŲ SENIŪNIJA

Jevgenij Kušnarenko

Seniūnas

41628

8 686 20953

jevgenij.kusnarenko@kazluruda.lt

Vilija Brundzaitė

Vyresnioji specialistė

41630

-

vilija.brundzaite@kazluruda.lt

Kristina Bakienė

Vyresnioji specialistė

41630

-

kristina.bakiene@kazluruda.lt

 Jolita Andriuškevičienė Specialistė socialiniam darbui  41630 -jolita.andriuskeviciene@kazluruda.lt

PLUTIŠKIŲ SENIŪNIJA

Donatas Akranglis

Seniūnas

99203

-
donatas.akranglis@kazluruda.lt

Rasa Kalinauskienė

Vyresnioji specialistė

99203

-

rasa.kalinauskiene@kazluruda.lt

Renė Kairiūkštienė

Vyresnioji specialistė

99203

-

rene.kairiukstiene@kazluruda.lt

Rima Deltuvienė

Specialistė socialiniam darbui(Vaiko auginimo atostogose)

99203

-

rima.deltuviene@kazluruda.lt

Kristina Alaunienė

Specialistė socialiniam darbui

99203

-

kristina.alauniene@kazluruda.lt

Kodas (8 343)

Informacija atnaujinta 2019-08-01

Mero veikla

 
Mantas Varaška
Kazlų Rūdos savivaldybės meras

 
  
 

Apklausos

Naujienų
prenumerata
TARYBOS POSĖDŽIAI
TIESIOGINĖ POSĖDŽIŲ TRANSLIACIJA
TARYBOS POSĖDŽIŲ
GARSO ARCHYVAS

Prisijungimas

 

 

 

 

 

EISMO TVARKARAŠČIAI
RENGINIAI
AR ŽINOTE KUR KREIPTIS ATSITIKUS NELAIMEI?
UAB "KAZLŲ RŪDOS KOMUNALININKAS"
INDIVIDUALIOS VANDENS TIEKIMO ĮMONĖS
KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS PRIEŠGAISRINĖ TARNYBA
UAB "KAZLŲ RŪDOS ŠILUMOS TINKLAI"
SENIŪNAITIJOS

 


 

 

 
 
© KAZLŲ RUDOS SAVIVALDYBĖ. VISOS TEISĖS SAUGOMOSSPRENDIMAS: IDAMAS, NAUDOJAMA SMARTWEB SISTEMA