KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖ
Į pradžią El.paštas Svetainės žemelapis
Neįgaliųjų pasirinktys

KAZLŲ RŪDOS
SAVIVALDYBĖ


Biudžetinė įstaiga,
Atgimimo g. 12,
LT-69443
Kazlų Rūda 
Tel./faks.(8 343) 95 276,
el. p. priimamasis@kazluruda.lt
Duomenys kaupiami ir
saugomi Juridinių asmenų
registre, kodas 188777932

Struktūra ir kontaktai Teisinė informacija Veiklos sritys Korupcijos prevencija Administracinė informacija Paslaugos Nuorodos
Navigacija

Apklausa
Kaip vertinate naują Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos internetinę svetainę?
Teigiamai
Neigiamai
Balsų: 3307 žmonių

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 


Vaiko globos nustatymas

Paslaugos pavadinimas

Vaiko globos nustatymas

Paslauga skirta

Fiziniams  asmenims

Paslaugos teikėjas

Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos
Vaikų teisių apsaugos skyrius

Paslaugos trumpas aprašymas (paskirtis)

Laikinos globos (rūpybos) nustatymas šeimoje vaikams, likusiems be tėvų globos

Tikslinės grupės

Vaikas likęs be tėvų globos
Fizinis asmuo, pageidaujantis globoti (rūpinti) vaiką.

Kategorija

Vaikų teisių apsauga

Paslaugos aprašymas

Kai vaikas lieka be tėvų globos ir priežiūros iki jo pilnametystės, kol jam sukanka 18 m., priklausomai nuo vaiko statuso turi būti nustatyta laikinoji arba nuolatinė globa (vaikams iki 14 m.) ar rūpyba (virš 14 m.) šeimoje.

Procedūros aprašymas

1. Fizinis asmuo, pageidaujantis tapti vaiko globėju (rūpintoju), kreipiasi į Vaikų teisių apsaugos skyrių ir  pateikia šiuos dokumentus:
    1.1. rašytinį prašymą;
    1.2. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
    1.3. sveikatos apsaugos ministro nustatytos formos (046/a) sveikatos pažymėjimą apie vaiko būsimojo globėjo (rūpintojo) sveikatą;
    1.4. kartu su vaiko būsimuoju globėju (rūpintoju) gyvenančių vyresnių kaip 16 metų asmenų rašytinius sutikimus. 
2. Vaikų teisių apsaugos skyrius, gavęs fizinio asmens sutikimą, surenka:
    2.1. duomenis, įrodančius fizinio asmens santuoką, jei fizinis asmuo susituokęs;
    2.2. duomenis, įrodančius fizinio asmens giminystę su vaiku, jei būsimas globėjas yra giminaitis;
    2.3. duomenis, įrodančius teismo santuokos pripažinimą negaliojančia, jei santuoka negaliojanti;
    2.4. teismo sprendimo dėl sutuoktinių gyvenimo skyrium kopiją, jeigu yra teismo sprendimas dėl sutuoktinių gyvenimo skyrium;
    2.5. pažymą iš Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos apie fizinio asmens teistumą už tyčinius nusikaltimus, o iš teritorinės policijos įstaigos pažymą − apie fizinio asmens administracinių teisės pažeidimų padarymą;
    2.6 pažymą iš Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos apie kartu su fiziniu asmeniu gyvenančių kitų fizinių asmenų teistumą už tyčinius nusikaltimus, o iš teritorinės policijos įstaigos pažymą – apie kartu su fiziniu asmeniu gyvenančių kitų fizinių asmenų administracinių teisės pažeidimų padarymą;
    2.7. duomenis apie Civilinio kodekso 3.269 straipsnio 2-5 punktuose nurodytus pagrindus.
3. Kai fizinis asmuo nesutinka, kad Vaikų teisių apsaugos skyrius surinktų 2.1.-2.7. punktuose nurodytus duomenis, fizinis asmuo šiuos duomenis per 14 kalendorinių dienų nuo rašytinio prašymo pateikimo savarankiškai pateikia Vaikų teisių apsaugos skyriui. 
4. Asmenys, kurie negali būti globėjais (rūpintojais):
   4.1.   Asmuo, neturintis 21 metų, išskyrus atvejus, kai    globoti pageidauja vaiko artimasis giminaitis.
   4.2.   Asmuo, kuris pripažintas neveiksniu dėl psichikos ligos, silpnaprotystės arba ribotai veiksniu dėl piktnaudžiavimo narkotinėmis, toksinėmis medžiagomis, alkoholiu.
   4.3.  Asmuo, kuris buvo atskirtas nuo savo vaiko.
   4.4.   Asmuo, anksčiau buvęs globėju, ir nušalintas nuo globėjo pareigų.
   4.5.   Asmuo, teistas už tyčinius nusikaltimus.
   4.6.   Asmuo, sulaukęs 65 metų arba vyresnis, išskyrus artimąjį giminaitį, jei jis nori laikinai globoti jaunesnį kaip 10 metų vaiką.
5. Būsimojo globėjo (rūpintojo) gyvenamosios patalpos turi atitikti higienos ir saugos reikalavimus. Kiekvienam fiziniam asmeniui, išskyrus vaiko artimus giminaičius, turi tekti nemažiau kaip 10 kv. m. bendro naudingo ploto, o kai norima globoti (rūpintis) skirtingų lyčių vaikus, nustatant jiems nuolatinę globą (rūpybą), turi būti sudaromos sąlygos gyventi atskiruose kambariuose. Visi globėjai, išskyrus vaiko artimus giminaičius, turi dalyvauti globėjų (rūpintojų) pasirengimo mokymuose.
6. Vaikų teisių apsaugos skyrius per 30 kalendorinių dienų:
   6.1. išnagrinėja asmens pateiktus dokumentus ir įvertina, ar jie atitinka keliamus reikalavimus.
   6.2. ištiria asmens, norinčio tapti vaiko globėju (rūpintoju) buities ir gyvenimo sąlygas ir surašo buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktą.
   6.3. priima sprendimą dėl asmens tinkamumo eiti globėjo pareigas.
7. Vaikų teisių apsaugos skyrius, priėmęs sprendimą dėl fizinio asmens teigiamo pradinio įvertinimo, per 3 kalendorines dienas nuo šio sprendimo priėmimo pateikia jį, surinktus dokumentus ir informaciją apie būsimą globėją (rūpintoją) atestuotiems socialiniams darbuotojams, kurie organizuos mokymus.

Formos ir nuorodos

Formos atsisiųsti, pildyti kompiuteriu ir spausdinti
Prašymas paskirti vaiko globėju (rūpintoju).    
Vyresnio kaip 16 metų asmens sutikimas dėl vaiko globėjo (rūpintojo) skyrimo.  

Ši paslauga teikiama vadovaujantis:
1. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso III knygos „Šeimos teisė“ VII dalimi „Globa ir rūpyba“ (žin., 2000, Nr. 74-2262);
2. Vaiko globos organizavimo nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002-03-27 nutarimu Nr. 405 „Dėl vaiko globos organizavimo nuostatų patvirtinimo“ (žin., 2002, Nr.35 -1275).
3. Vaiko laikinosios globos (rūpybos) nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. gegužės 28 d. įsakymu Nr. A1-145 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2002 m. balandžio 18 d. įsakymo Nr. 56 „Dėl vaiko laikinosios globos (rūpybos) nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2007, Nr. 61-2360).

Kontaktinė informacija

Loreta Urbštienė
Vaikų teisių apsaugos skyriaus vedėja
Tel. (8 343) 68 630
El. p. loreta.urbstiene@kazluruda.lt
Atgimimo g. 12, 118 kab., Kazlų Rūda

Būtinų veiksmų, atliekamų teikiant administracinę paslaugą, sekos schema
Mero veikla
Vytautas Kanevičius Kazlų Rūdos savivaldybės meras
 

Vytautas Kanevičius
Kazlų Rūdos savivaldybės meras

Apklausos

Naujienų
prenumerata
TARYBOS POSĖDŽIAI
TIESIOGINĖ POSĖDŽIŲ TRANSLIACIJA
TARYBOS POSĖDŽIŲ
GARSO ARCHYVAS

Prisijungimas

 

 

EISMO TVARKARAŠČIAI
RENGINIAI
AR ŽINOTE KUR KREIPTIS ATSITIKUS NELAIMEI?
UAB "KAZLŲ RŪDOS KOMUNALININKAS"
INDIVIDUALIOS VANDENS TIEKIMO ĮMONĖS
KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS PRIEŠGAISRINĖ TARNYBA
UAB "KAZLŲ RŪDOS ŠILUMOS TINKLAI"
SENIŪNAITIJOS

 
 
© KAZLŲ RUDOS SAVIVALDYBĖ. VISOS TEISĖS SAUGOMOSSPRENDIMAS: IDAMAS, NAUDOJAMA SMARTWEB SISTEMA