KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖ
Į pradžią El.paštas Svetainės žemelapis
Neįgaliųjų pasirinktys

KAZLŲ RŪDOS
SAVIVALDYBĖ


Biudžetinė įstaiga,
Atgimimo g. 12,
LT-69443
Kazlų Rūda 
Tel. (8 343) 95 276,
el. p. priimamasis@kazluruda.lt
Duomenys kaupiami ir
saugomi Juridinių asmenų
registre, kodas 188777932

Struktūra ir kontaktai Teisinė informacija Veiklos sritys Korupcijos prevencija Administracinė informacija Paslaugos Nuorodos
Navigacija


 

 

 

 


 

 

 

 

 

< Skelbimai >
   2019-07-01
Organizacijos kviečiamos teikti paraiškas


 


Kazlų Rūdos savivaldybės administracija, įgyvendindama Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017-2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonę „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse", kviečia teikti projektų paraiškas.

Paraiškos turi būti parengtos vadovaujantis Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu patvirtinto Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017-2019 metų veiksmų plano gyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse" įgyvendinimo Kazlų Rūdos savivaldybėje aprašo nuostatomis (toliau - Aprašas).

Paraiškas teikti gali Aprašo 4 punkte apibrėžtoje teritorijoje - Antanavo, Jankų, Kazlų Rūdos ir Plutiškių seniūnijose - esančios registruotos ir veikiančios bendruomeninės organizacijos, religinės bendruomenės ir bendrijos, kitos nevyriausybinės organizacijos.

Paraiškos turi būti parengtos atsižvelgiant į konkrečios išplėstinės seniūnaičių sueigos sprendimu patvirtintas prioritetines vykdytinas ir finansuotinas veiklas bei jų įgyvendinimui skirtų lėšų sumą. Informaciją galite rasti skelbimo apačioje.

Galimi pareiškėjai kartu su paraiška iki paraiškų priėmimo galutinio termino privalo pateikti (Aprašo 14 punktas):

1)   Pareiškėjo steigimo dokumentų (nuostatų, įstatų, steigimo sutarties) kopiją (religinės bendruomenės ir bendrijos gali pateikti Kanonų teisės kodekso ištrauką, kurioje būtų nurodyta, kad jos gali verstis atitinkama veikla);
2)   Pareiškėjo vykdytos vienų pastarųjų kalendorinių metų veiklos ataskaitų kopijas;
3)   Asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, pasirašytą deklaraciją (Aprašo 5 priedas);
4)   Jei pareiškėjui atstovauja ne jo vadovas, - dokumento, patvirtinančio asmens teisę veikti pareiškėjo vardu, kopiją;
5)   Jei projektas įgyvendinamas su partneriu (-iais) - bendradarbiavimo susitarimo / sutarties kopiją;
6)   Jei į projekto veiklas bus įtraukiami savanoriai, - laisvos formos pažymą apie planuojamų įtraukti savanorių skaičių ir asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, pasirašytą pasižadėjimą atsiskaitant už projekto veiklų įgyvendinimą pateikti savanorių, dalyvavusių įgyvendinant projekto veiklas, skaičių, nurodant savanoriavimo laikotarpį ir įgyvendintas veiklas;
7)   Pagrindinio (-ių) projekto vykdytojo (-ų) kvalifikaciją, patirtį ir gebėjimus įgyvendinti planuojamą projektą patvirtinančių dokumentų (pvz.: gyvenimo aprašymo) kopijas.
8) Komercinį (-ius) pasiūlymą (-us) (bent vienas komercinis pasiūlymas ar interneto šaltinių informacija kiekvienos prekės, paslaugos kainos įrodymui);
9)   Kitų dokumentų, kuriuos, pareiškėjo nuomone, tikslinga pateikti, kopijas.

Paraiškos priimamos nuo 2019 m. liepos 1 d.

Galutinis paraiškų priėmimo terminas - 2019 m. rugpjūčio 2 d. 15.45 val.

Paraiškas privaloma pristatyti tiesiogiai į Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos Ekonominės plėtros skyriaus 111 kabinetą (adresu Atgimimo g. 12, Kazlų Rūda). Paštu pristatytos paraiškos nebus registruojamos ir vertinamos.

Konsultacijas dėl paraiškų pildymo teikia - Mero patarėja Virginija Mitrikevičienė el.p. virginija.mitrikeviciene@kazluruda.lt, tel. (8 343) 68632

Konsultacijas dėl projektų įgyvendinimo teikia - Ekonominės plėtros skyriaus vyriausioji specialistė Alma Veiverytė, el.p. alma.veiveryte@kazluruda.lt, tel. (8 343 ) 68625.

 

PRIDEDAMA:
1. Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017-2019 metų veiksmų plano gyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse" įgyvendinimo Kazlų Rūdos savivaldybėje Aprašas>>;

2. PARAIŠKOS FORMA>>;

3. Aprašo 5 priedas>>;

4. Prioritetinių vykdytinų ir finansuotinų veiklų sąrašas bei lėšų suma pagal išplėstines seniūnaičių sueigas>>.

5. DETALI PROJEKTO ĮGYVENDINIMO SĄMATA>>

 


 


Atgal Spausdinimo versija Archyvas

Mero veikla

 
Mantas Varaška
Kazlų Rūdos savivaldybės meras

 
  
 

Apklausos

Naujienų
prenumerata
TARYBOS POSĖDŽIAI
TIESIOGINĖ POSĖDŽIŲ TRANSLIACIJA
TARYBOS POSĖDŽIŲ
GARSO ARCHYVAS

Prisijungimas

 

 

 

 

 

EISMO TVARKARAŠČIAI
RENGINIAI
AR ŽINOTE KUR KREIPTIS ATSITIKUS NELAIMEI?
UAB "KAZLŲ RŪDOS KOMUNALININKAS"
INDIVIDUALIOS VANDENS TIEKIMO ĮMONĖS
KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS PRIEŠGAISRINĖ TARNYBA
UAB "KAZLŲ RŪDOS ŠILUMOS TINKLAI"
SENIŪNAITIJOS

 


 

 

 
 
© KAZLŲ RUDOS SAVIVALDYBĖ. VISOS TEISĖS SAUGOMOSSPRENDIMAS: IDAMAS, NAUDOJAMA SMARTWEB SISTEMA