KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖ
Į pradžią El.paštas Svetainės žemelapis
Neįgaliųjų pasirinktys

KAZLŲ RŪDOS
SAVIVALDYBĖ


Biudžetinė įstaiga,
Atgimimo g. 12,
LT-69443
Kazlų Rūda 
Tel./faks.(8 343) 95 276,
el. p. priimamasis@kazluruda.lt
Duomenys kaupiami ir
saugomi Juridinių asmenų
registre, kodas 188777932

Struktūra ir kontaktai Teisinė informacija Veiklos sritys Korupcijos prevencija Administracinė informacija Paslaugos Nuorodos
Navigacija

Apklausa
Kaip vertinate naują Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos internetinę svetainę?
Teigiamai
Neigiamai
Balsų: 3247 žmonių

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 


Teisinė pagalba

VALSTYBĖS GARANTUOJAMA TEISINĖ PAGALBA

Lietuvos Respublikos valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymas garantuoja teisinės pagalbos teikimą fiziniams asmenims, kad šie galėtų tinkamai ginti pažeistas ar ginčijimas savo teises ir įstatymų saugomus interesus. Šio įstatymo nustatyta tvarka teikiama pirminė teisinė pagalba, antrinė teisinė pagalba ir valstybės užtikrinamas neteisminis taikinamasis tarpininkavimas.                    
Pirminė valstybės garantuojama teisinė pagalba
(toliau - Pirminė teisinė pagalba) - tai teisinė informacija, teisinės konsultacijos ir dokumentų, skirtų valstybės ir savivaldybių  institucijoms, išskyrus procesinius dokumentus, rengimas. Pirminė  teisinė pagalba taip pat apima patarimus dėl ginčo sprendimo ne teismo tvarka, veiksmus dėl taikaus ginčo išsprendimo ir taikos sutarties parengimą, bet neapima mokesčių administratoriui teikiamų deklaracijų pildymo.
Pirminę teisinę pagalbą turi teisę gauti visi Lietuvos Respublikos piliečiai, kitų Europos Sąjungos valstybių narių piliečiai, taip pat kiti Lietuvos Respublikoje bei kitose Europos Sąjungos valstybėse narėse teisėtai gyvenantys fiziniai asmenys ir kiti Lietuvos Respublikos tarptautinėse sutartyse nurodyti asmenys.
Asmenys, norintys gauti pirminę teisinę pagalbą, turi kreiptis į savivaldybės vykdomąją instituciją pagal savo deklaruotą gyvenamąją vietą arba, jei asmuo neturi gyvenamosios vietos, į savivaldybės, kurioje asmuo gyvena, vykdomąją instituciją.
Kazlų Rūdos savivaldybės gyventojams pirminę teisinę pagalbą teikia Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos Juridinio skyriaus darbuotojas, atsakingas už pirminės teisinės pagalbos teikimą (Atgimimo g. 12, LT-69443 Kazlų Rūda, Juridinis skyrius, I aukštas, 104 kab., telefono numeris pasiteiravimui (8 343) 68 627 (teisinė konsultacija telefonu neteikiama).
Pirminė teisinė pagalba turi būti suteikta iš karto, kai asmuo kreipiasi į Savivaldybės vykdomąją instituciją. Jei nėra galimybės iš karto suteikti pirminę teisinę pagalbą, turi būti pranešama apie priėmimo laiką, kuris turi būti ne vėlesnis kaip 5 darbo dienos nuo kreipimosi dienos. Pirminė teisinė pagalba neteikiama, kai:   

  • pareiškėjo reikalavimai yra akivaizdžiai nepagrįsti;
  • pareiškėjui tuo pačiu klausimu buvo suteikta pirminė teisinė pagalba arba yra akivaizdu, kad jis advokato konsultaciją gali gauti nesinaudodamas Lietuvos Respublikos valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymo nustatyta valstybės garantuojama teisine pagalba;
  • pareiškėjas kreipiasi ne dėl savo teisių ir teisėtų interesų, išskyrus atstovavimo pagal įstatymą atvejus.

Antrinė valstybės garantuojama teisinė pagalba (toliau - Antrinė teisinė pagalba) - dokumentų rengimas, gynyba ir atstovavimas bylose, įskaitant vykdymo procesą, atstovavimas išankstinio ginčų sprendimo ne teisme atvejais, jeigu tokią tvarką nustato įstatymai ar teismo sprendimas. Antrinė teisinė pagalba taip pat apima bylinėjimosi išlaidų bylose, išnagrinėtose civilinio proceso tvarka, atlyginimą, su bylos nagrinėjimu administracinio proceso tvarka susijusių išlaidų ir su baudžiamojoje byloje pareikšto civilinio ieškinio nagrinėjimu susijusių išlaidų atlyginimą.
Antrinę teisinę pagalbą gali gauti piliečiai, kurių turtas ir metinės pajamos neviršija Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytų turto ir pajamų lygių. Yra du turto ir pajamų lygiai Pirmasis turto ir pajamų lygis ir Antrasis turto ir pajamų lygis. Asmuo gali gauti antrinę teisinę pagalbą tik, jeigu pirmąjį arba antrąjį lygį atitinka ir turto, ir pajamų vertė.

Pirmasis asmens pajamų lygis

Pirmajam pajamų lygiui nustatyti vertinamos asmens pajamos ir turimų išlaikytinių skaičius.  Asmens pajamos per metus neturi viršyti 10 MMA (MMA - minimali mėnesinė alga, kuri šiuo metu yra 380 Eur) dydžio, t.y. 3 800 Eur. Už kiekvieną išlaikytinį pridedama po 3,75 MMA per metus (1 425 Eur). 

Antrinė teisinė pagalba

I lygis
(100 % apmokama)

 

Per metus (Eur)

Per mėnesį vid. (Eur)

 Asmuo be išlaikytinių

3800,00

316,67

+ 1 išlaikytinis

5225,00
435,42

+2 išlaikytiniai

6650,00
554,17

+3 išlaikytiniai

8075,00 672,92

+4 išlaikytiniai

9500,00
791,67

Išlaikytiniais laikomi:
1)bendrai su pareiškėju gyvenantys ir jo išlaikomi vaikai (įvaikiai) iki 18 metų;
2)nedirbantys nesusituokę ir su kitu asmeniu bendrai ne gyvenantys vaikai (įvaikiai) nuo 18 iki 24 metų: besimokantys dieninėse bendrojo lavinimo mokyklose ir kitų formaliojo švietimo įstaigų dieniniuose skyriuose, taip pat asmenys nuo dieninių bendrojo lavinimo mokyklų baigimo dienos iki tų pačių metų rugsėjo 1 dienos;
3)bendrai su pareiškėju gyvenantys ir jo išlaikomi kiti asmenys.           

Pirmasis asmens turto lygis
Pirmasis turto lygis nustatomas įvertinant asmens turtą (būsto, žemės ir kilnojamo turto dydžius (piniginės lėšos ir kt.) bei turimų išlaikytinių skaičių.

1. Būsto ploto ir žemės ploto normatyvai.
Asmens būsto ploto normatyvas vienam gyvenančiam asmeniui yra 60 kv. metrų. Už kiekvieną išlaikytinį pridedama po 15 kv. metrų. Žemės sklypo normatyvas parenkamas pagal turimos žemės rūšį:
1) namų valdos žemės sklypo plotas - 6 arai (miestuose), 25 arai (miesteliuose ir kaimuose);
2) žemės ūkio paskirties žemės sklypo iki 1 ha (įskaitant jame esančią namų valdos žemę) plotas - 6 arai (miestuose), 25 arai (miesteliuose ir kaimuose);
3) didesnio kaip 1 ha žemės ūkio paskirties žemės sklypo, žemės sklypo, kurį sudaro tik vandens telkinys, bei miškų ūkio paskirties žemės sklypo plotas - 3,5 ha.
Būsto ir žemės sklypo nekilnojamo turto vertės normatyvas nustatomas atitinkamo tipo nekilnojamojo turto normatyvą dauginant iš pareiškėjo deklaruotos gyvenamosios vietos (kai asmuo neturi gyvenamosios vietos - vietovės, kurioje gyvena) vidutinės nekilnojamojo tipo turto rinkos vertės. Lietuvos teritorijos verčių žemėlapiai skelbiami valstybės įmonės Registrų centras internetinėje svetainėje: http://www.registrucentras.lt/masvert/.

2. Kilnojamojo turto, vertybinių popierių ir pajų vertės normatyvas.
Kilnojamojo turto, piniginių lėšų, vertybinių popierių ir pajų vertės normatyvas apskaičiuojamas sudedant 20 valstybės remiamų pajamų (toliau - VRP) dydžių vienam vyresniam kaip 18 metų šeimos nariui (vienam gyvenančiam asmeniui), 15 VRP dydžių kiekvienam kitam vyresniam kaip 18 metų šeimos nariui ir 10 VRP dydžių kiekvienam vaikui iki18metų.
VRP dydis šiuo metu yra 102 Eur per mėnesį vienam Lietuvos Respublikos gyventojui.

3. Piniginių lėšų normatyvas.
Piniginių lėšų normatyvas apskaičiuojamas sudedant 15 VRP dydžių vienam, vyresniam kaip 18 metų, bendrai gyvenančiam asmeniui arba vienam gyvenančiam asmeniui, 10 VRP dydžių kiekvienam kitam, vyresniam kaip 18 metų, bendrai gyvenančiam asmeniui, 5 VRP dydžių kiekvienam vaikui (įvaikiui) iki 18 metų.
Jei Jūsų turtas ir pajamos neviršija nustatytojo pirmojo lygio, Jums bus teikiama 100 procentų valstybės garantuojama ir apmokama antrinė teisinė pagalba.

Antrasis asmens pajamų lygis
Antrojo lygio pajamų normatyvui nustatyti vertinamos asmens pajamos ir turimų išlaikytinių skaičius. Asmens pajamos per metus neturi viršyti 15 MMA (MMA - minimali mėnesinė alga, kuri šiuo metu yra 380 Eur), t.y. 5 700 Eur. Už kiekvieną išlaikytinį pridedama po 5,5 MMA per metus (2 090 Eur).  

Antrinė teisinė pagalba

II lygis
(50 % apmokama)

 

Per metus (Eur)

Per mėnesį vid. (Eur)

 Asmuo be išlaikytinių

5700,00
475,00

+ 1 išlaikytinis

7790,00
649,17

+2 išlaikytiniai

9880,00
823,33

+3 išlaikytiniai

11970,00
997,50

+4 išlaikytiniai

14060,00
1171,67

Antrasis asmens turto lygis.
Antrojo lygio turto normatyvas gaunamas pirmojo lygio turto normatyvą dauginant iš 1,5 karto.
Jei Jūsų turtas ir pajamos neviršija nustatytojo antrojo lygio, Jums bus teikiama 50 procentų valstybės garantuojama ir apmokama antrinė teisinė pagalba.

Pareiškėjui, kurio turtas ir pajamos atitinka pirmąjį turto ir pajamų lygį teisinei pagalbai gauti pagal Lietuvos Respublikos valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymą ir kuriam pagal valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos Kauno skyriaus sprendimus antrinė teisinė pagalba  jau yra teikiama dviejose bylose, už antrinės teisinės pagalbos teikimą kitose bylose valstybė garantuoja ir apmoka 50 % antrinės teisinės pagalbos išlaidų.  Ši nuostata netaikoma baudžiamosios bylose, išskyrus skundus ir pareiškimus privataus kaltinimo tvarka.
Pareiškėjui, kurio turtas ir pajamos atitinka antrąjį turto ir pajamų lygį
teisinei pagalbai gauti pagal Lietuvos Respublikos valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymą ir kuriam pagal valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos Kauno skyriaus sprendimus antrinė teisinė pagalba jau yra teikiama dviejose bylose, už antrinės teisinės pagalbos teikimą kitose bylose valstybė garantuoja ir apmoka 25 % antrinės teisinės pagalbos išlaidų.  Ši nuostata netaikoma baudžiamosios bylose, išskyrus skundus ir pareiškimus privataus kaltinimo tvarka.
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016-04-13 nutarimu Nr. 364 „Dėl už antrinės teisinės pagalbos teikimą, koordinavimą ir taikinamąjį tarpininkavimą mokamo užmokesčio dydžių ir mokėjimo taisyklių patvirtinimo" nustatytas vienos advokato profesinio darbo valandos užmokesčio dydis - 11,58 eurų.

Antrinės teisinės pagalbos išlaidas sudaro:

  1. žyminis mokestis ir kitos išlaidos, susijusios su bylos nagrinėjimu, nurodytos proceso įstatymuose (pavyzdžiui, sumos mokamos ekspertams, ekspertinėms įstaigoms, atlyginimo už kuratoriaus darbą išlaidos, atstovo paieškos išlaidos ir pan.);
  2. išlaidos, susijusios su gynyba ir atstovavimu nagrinėjant bylas, atstovavimu išankstinio ginčų sprendimo ne teisme atvejais, jeigu tokia tvarka nustatyta įstatymuose ar teismo sprendime, procesinių dokumentų rengimu (šias išlaidas sudaro užmokestis už advokato faktinį antrinės teisinės pagalbos teikimo laiką);
  3. įrodymo rinkimo išlaidos (pavyzdžiui, duomenų iš valstybės registrų, valstybės ir savivaldybių informacinių sistemų, reikalingų teikiant teisinę pagalbą, rinkimo išlaidos ir pan.);
  4. vertimo išlaidos (pavyzdžiui, valstybės garantuojamą teisinę pagalbą teikiančio asmens ir pareiškėjo bendravimo vertimo išlaidos, kai neįmanoma užtikrinti, kad valstybės garantuojamą teisinę pagalbą teikiantis asmuo su pareiškėju bendrautų šiam suprantama kalba, dokumentų, teikiamų teismui, vertimo išlaidos ir pan.);
  5. vykdymo proceso metu patirtos būtinos vykdymo išlaidos apskaičiuojamos pagal Sprendimų vykdymo instrukciją, patvirtintą 2005-10-27 Lietuvos Respublikos teisingumo ministro įsakymu Nr. 1R-352 „Dėl Sprendimų vykdymo instrukcijos patvirtinimo“.

Į valstybės garantuojamos teisinės pagalbos išlaidas neįeina išlaidų, kurias teismas priteisia iš pralaimėjusios šalies šaliai, kurio naudai priimtas sprendimas, atlyginimas, taip pat skolininko patirtos vykdymo proceso išlaidos.

Preliminarios Antrinės teisinės pagalbos išlaidos>>

Asmenys, turintys teisę gauti antrinę teisinę pagalbą neatsižvelgiant į turtą ir pajamas:
1)asmenys, kurie turi teisę gauti teisinę pagalbą nagrinėjant baudžiamąsias bylas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 51 straipsnį;
2)nukentėjusieji dėl nusikaltimų atsiradusios žalos atlyginimo bylose, įskaitant atvejus, kai žalos atlyginimo klausimas yra sprendžiamas baudžiamojoje byloje;
3)asmenys, kuriems paskirta socialinė pašalpa pagal Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams  įstatymą;
4)asmenys, išlaikomi stacionariose socialinės globos įstaigose;
5)asmenys, kuriems nustatytas sunkus neįgalumo lygis arba kurie yra  pripažinti nedarbingais, arba sukakę senatvės pensijos amžių, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka yra nustatytas didelių specialiųjų poreikių lygis, taip pat šių asmenų globėjai (rūpintojai), kai valstybės garantuojama teisinė pagalba reikalinga globotinio (rūpintinio) teisėms ir interesams atstovauti bei ginti;
6)asmenys, pateikę  įrodymus, kad dėl objektyvių priežasčių negali disponuoti savo turtu ir lėšomis ir dėl to jų turtas ir metinės pajamos, kuriais jie gali laisvai disponuoti, neviršija Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytų turto ir pajamų lygių teisinei pagalbai gauti pagal Lietuvos Respublikos valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymą;
7)asmenys, kai sprendžiami jų priverstinio hospitalizavimo ir gydymo, priverstinio hospitalizavimo ir gydymo pratęsimo klausimai pagal Lietuvos Respublikos psichikos sveikatos priežiūros įstatymą, taip pat asmenys, kuriems taikomas būtinasis hospitalizavimas ir (ar) būtinas izoliavimas, pratęsiamas būtinasis hospitalizavimas ir (ar) būtinas izoliavimas pagal Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymą, ir jų globėjai (rūpintojai), kai valstybės garantuojama teisinė pagalba reikalinga globotinio (rūpintinio) teisėms ir interesams atstovauti.
8)skolininkai vykdymo procese, kai išieškoma iš paskutinio gyvenamojo būsto, kuriame jie gyvena;
9)nepilnamečių vaikų, kai sprendžiamas jų iškeldinimo klausimas, tėvai ar kiti atstovai pagal įstatymą;
10)nepilnamečiai vaikai, kai įstatymų nustatytais atvejais savarankiškai kreipiasi į teismą dėl savo teisių ar įstatymų saugomų interesų gynimo, išskyrus įstatymų nustatyta tvarka sudariusius santuoką ar teismo pripažintus visiškai  veiksniais (emancipuotais);
11)nepilnamečiai vaikai, nukentėję nuo nusikalstamų veikų žmogaus sveikatai, laisvei, seksualinio apsisprendimo laisvei ir neliečiamumui, vaikui ir šeimai, dorovei ir kitose baudžiamosiose bylose, kai ikiteisminio tyrimo pareigūno, prokuroro motyvuotu nutarimu ar teismo motyvuota nutartimi pripažinta, kad įgaliotojo atstovo  dalyvavimas būtinas.
12)Asmenys, kuriuos prašoma pripažinti neveiksniais tam tikroje srityje bylose dėl fizinio asmens pripažinimo neveiksniu tam tikroje srityje, taip pat neveiksniais pripažinti asmenys bylose dėl globos, bylose dėl teismo sprendimo, kuriuo asmuo pripažintas neveiksniu tam tikroje srityje, peržiūrėjimo ir neveiksniu tam tikroje srityje pripažinimo veiksniu ar ribotai veiksniu.
13)asmenys bylose dėl gimimo registravimo;
14)asmenys, bylose dėl neteisėtai išvežto ar laikomo vaiko grąžinimo pagal 1980 m. spalio 25 d. Hagos konvenciją dėl tarptautinio vaikų grobimo civilinių aspektų;
15)kiti asmenys Lietuvos Respublikos tarptautinėse sutartyse numatytais atvejais. 

Antrinę teisinę pagalbą Kazlų Rūdos savivaldybės gyventojams organizuoja valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos Kauno skyrius, esantis Kęstučio g. 21, LT-44320 Kaunas, telefono numeris pasiteiravimui: 8 700 00 177, faks. 8 700 35 006
Norintis gauti antrinę teisinę pagalbą asmuo pateikia valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos Kauno skyriui prašymą suteikti antrinę teisinę pagalbą, jo reikalavimą pagrindžiančius dokumentus, jo teisę gauti antrinę teisinę pagalbą įrodančius dokumentus ir rašytinį advokato sutikimą dėl atstovavimo konkrečioje byloje, jeigu pageidauja, kad antrinę teisinę pagalbą teiktų advokatas, kuris neįtrauktas į antrinę teisinę pagalbą teikiančių advokatų nurodytos sąrašus. Prašymo suteikti antrinę teisinę pagalbą rekvizitus ir formą tvirtina teisingumo ministras. Asmuo gali kreiptis į Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos Juridinio skyriaus darbuotoją, atsakingą už pirminės teisinės pagalbos teikimą, kuris padeda surašyti ar surašo prašymą suteikti antrinę teisinę pagalbą.
Sprendimą dėl antrinės teisinės pagalbos teikimo priima valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos Kauno skyrius iš karto, kai asmuo kreipiasi. Jeigu nėra galimybės sprendimo priimti iš karto, jis priimamas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Lietuvos Respublikos valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatyme nurodytų dokumentų gavimo dienos. Apie priimtą sprendimą dėl antrinės teisinės pagalbos teikimo nedelsdama raštu praneša pareiškėjui.
Daugiau informacijos apie valstybės garantuojamą teisinę pagalbą galima rasti interneto svetainėje: www.teisinepagalba.lt
Už informacijos turinį atsakingas Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos Juridinis skyrius.

Teisės aktai reglamentuojantys valstybės garantuojamos teisinės pagalbos teikimą:
1. Lietuvos Respublikos valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymas
2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. balandžio 27 d. nutarimas Nr. 468 „Dėl asmenų turto ir pajamų lygių antrinei teisinei pagalbai teikti"
3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016-04-13 nutarimas Nr. 364 „Dėl už antrinės teisinės pagalbos teikimą, koordinavimą ir taikinamąjį tarpininkavimą mokamo užmokesčio dydžių ir mokėjimo taisyklių patvirtinimo".
4. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2005 m. balandžio 27 d. įsakymas Nr. 1R-124 „Dėl Prašymo suteikti antrinę teisinę pagalbą formos patvirtinimo"

Valstybės garantuojama teisinė pagalba - senjorams>>

 

Kazlų Rūdos savivaldybės administracija

 

 

 

Mero veikla
Vytautas Kanevičius Kazlų Rūdos savivaldybės meras
 

Vytautas Kanevičius
Kazlų Rūdos savivaldybės meras

Apklausos

Naujienų
prenumerata
TARYBOS POSĖDŽIAI
TIESIOGINĖ POSĖDŽIŲ TRANSLIACIJA
TARYBOS POSĖDŽIŲ
GARSO ARCHYVAS

Prisijungimas

 

 

EISMO TVARKARAŠČIAI
RENGINIAI
AR ŽINOTE KUR KREIPTIS ATSITIKUS NELAIMEI?
UAB "KAZLŲ RŪDOS KOMUNALININKAS"
INDIVIDUALIOS VANDENS TIEKIMO ĮMONĖS
KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS PRIEŠGAISRINĖ TARNYBA
UAB "KAZLŲ RŪDOS ŠILUMOS TINKLAI"
SENIŪNAITIJOS

 
 
© KAZLŲ RUDOS SAVIVALDYBĖ. VISOS TEISĖS SAUGOMOSSPRENDIMAS: IDAMAS, NAUDOJAMA SMARTWEB SISTEMA